Bloggen oktober 2003. Lhmr Kir seksjon nedlegges.

Du kan lese den gamle bloggen min fra 2003 HER
Du kan også se nedenstående bilde av deler av forsiden med et brev til Sykehuset Innlandet styre
datert 1. oktober 2003
Eller høyreklikke thumbnail under her, for å se bildet av hele brevet


“Åpent brev til Styremedlemmer i Sykehuset Innlandet HF.
(Sendes i kopi til avisen Gudbrandsdølen Dagningen, Lillehammer)

Lillehammer 011003 kl 2000
Kvalitetssikring av ny funksjons- oppgavefordeling
i Sykehuset Innlandet HF.
Undertegnede overleger ved SI Lillehammer ønsker å uttale følgende
i forbindelse med Innstillingen om Organisering av somatiske helsetjenester i Sykehuset Innlandet HF.””