Høgdegarden Nedbergo sett fra Undredal.

Nok en fantastisk, ja utrolig plass, i Aurlandsfjorden.
Høgdegarden Nedbergo, 530 moh., rett opp!!
Bare google på “høgdegard aurland”, så finner du alt om dette.