Avskyelig hundedrap ved Stavanger.

Les hele artikkelen her.
 HundeDrap Avskyelig
 En avskyelig handling.
""---Da han kom ned løp hunden noen meter mot ham for å hilse. Da tar plutselig bonden frem en hagle, reiser seg opp og skyter på kloss hold. Han bommer og treffer låret til Tønes som hyler og skriker i smerte. 
Umiddelbart skyter han et nytt skudd rett i magen, forteller Stangeland.
Jeg registrerte at bonden snudde og forsvant mens jeg lå og holdt omkring hunden mens jeg gråt. Den var død, forteller han.
Mens han ligger der hører han firehjulingen komme mot seg igjen. Denne gangen har bonden med seg en gutt. ""
Sauebonden står ikke til troende på ett eneste punkt. Han hevder å være glad i dyr, både egne og andres, kjæledyr som husdyr.
JEG TROR HAM IKKE! HAN AVSLØRES AV SINE HANDLINGER!
Uansett hva som har skjedd forut for drapet, er hans handling et grovt overgrep, dyreetisk, så vel som menneske-etisk.
Bonden handler på en helt uakseptabel måte, og som når ondeorganisasjonene går ut og støtter ham, får meg til fullstendig å miste troen på Bondelaget, så vel som Bonde og småbrukarlaget.
Bonden bør straffes hardt med inndradd våpen- og jaktlisens, en klekkelig bot eller fengsel, og bør av retten vurderes om han er verdig tillit til å drive yrkesmessig dyrehold.
Jeg tenker at et menneske som gjennomfører slik handling mot en hund og hundeeier, ikke er verdig tillit som husdyrbonde.
Gras, skog frukt og grønnsaker passer nok bedre for ham.