Min “Julehilsen fra en gammel kirurg”
til Yngre leger

Publisert i www.yngreleger.no 19. des 2016   
+13 000 treff og +3000 delinger på 1 uke   
18 000 visninger og 3300 delinger på 1 måned

Jeg er forresten kanskje ikke så gammel. Bare mett av endeløse utslitende yrkesdager og –netter og helger og høytider i et heseblesende utmattende yrke som aktiv praktiserende lege og spesialist. Døgnet har aldri hatt nok timer.

Det er 44 år siden jeg ble turnuskandidat. Deretter 6 fantastiske år som distriktslege i Sogn, før start på kirurgisk utdannelse, etter hvert spesialist, grenspesialist, seksjonsansvar, så ved 67 år over i pensjon. PUHH… Var det livet som dro forbi? Arbeidet har ofte suget margen utav meg, min familie, nesten også mine venner. Hvis du ikke passer på deg selv under slike forhold, kan det gå deg riktig ille. Eksemplene er legio.

Sykehuslegenes glanstid

Jeg vet sterkt ved meg selv at under de forhold som nå er i ferd med å utvikle seg i sykehusene, ikke minst på de tunge vaktbærende kirurgiske avdelinger, ville jeg aldri orket stå et slikt løp ut. Får jeg noensinne tilbud om et nytt liv der oppe i porten, vil jeg i dag velge annerledes.

Jeg har opp gjennom årene hatt mang en alvorlig samtale med unge kolleger om disse problemstillinger. Er yrket som sykehusspesialist verdt det, med det kjøret som nå har utviklet seg? Vil du? Våger du? satse på det? Er det verdt det? Tenk deg i hvert fall nøye om.

Sykehuslegeyrkets glanstid for meg var utvilsomt 80-90 tallet. Vi hadde stimulerende, karismatiske rolleforbilleder. De fungerte som modige, sterke, visjonære ledere, som slo i bordet når det trengtes. Samtidig utførte de sitt hovedyrke som legespesialister med stort alvor og seriøsitet. De viste oss at legeyrket i sin beste form er et håndverk. Ja, mang en gang har jeg sett det utført som kunst. Continue reading “Min “Julehilsen fra en gammel kirurg”
til Yngre leger”