2 år siden VEDTAKET !

I disse dager, på dagen 6/10, er det to år siden det famøse vedtaket i Styret Sykehuset Innlandet, den 6/10 2003, der det tross alle advarsler ble bestemt å satse for fullt på Hamar sykehus som hovedsykehus for kirurgi i Innlandet.
Det ble klargjort at nybygging av sykehus IKKE var aktuelt,


GD 7/10:
”På spørsmål om investeringsbehovet ved sykehuset i Hamar, svarer Almlid at en del av sykehuset
– anslagsvis tilsvarende 50-60 senger – må fornyes rundt 2010.
Dette er ikke noen prioritert utbyggingssak i helseforetaket pr dags dato.
– Sykehuset Innlandet er ikke godskrevet med midler til investeringer før etter 2020.
Mjøssykehuset er en fin visjon, men fullstendig urealistisk, sier Petter Pay.”
Og i GD 4/10, 2 dager før styremøtet:
”Bortsett fra den nyeste delen er de enkelte bygningsfløyene ikke tilstrekkelig store til at det kan innrettes driftsøkonomiske og hensiktsmessige sengeposter.
Deler av dagens bygninger i Hamar trenger betydelig rehabilitering for å tilfredsstille både pasienters og ansattes krav og forventninger, var dommen fra Ernst og Young.
Men administrasjonen i Sykehuset Innlandet mener at sykehuset kan gjøres til et hovedsenter for bløtdelskirurgi ved å investere 1,5 millioner kroner.”
Vi vet alle hvordan dette har gått !
Jeg anbefaler dere å lese VALSET’s BLOGG for oktober 2003 for å få nærmere innsikt i hva som foregikk den gang.
Det blir tankevekkende, sjokkerende ? lesning for dem som tror de har fulgt med her.
Nå for tiden er det fullt kjør for nybygging av såkalt hovedsenter, nærest mulig til Hamar regionen.
Og, brukte man 1,5 millioner til opprusting av Hamar ?
-eller ble det kanskje 150 millioner ? – eller mer ?
Er det noen som interesserer seg for slikt da ?
Hva med en nærmere undersøkelse av dette ?
Er det ikke undersøkelseskommisjon det heter på fagspråket ?
–når noe overskrider sine økonomiske rammer.
Det ble allerede for 2 år siden i mange fora snakket om en mulig bakenforliggende skjult agenda fra ledelsens side.
Jeg var selv aldri i tvil om dette. Hva kunne ellers være bakgrunnen for å satse så sterkt på Hamar sykehus, med sin offentlig bedømt dårligste bygningsmasse ?
Senere er det jo blitt åpenbart at de hadde rett, som så en skjult agenda.
I dag gjelder det fra ledelsens side å få bygget et nytt sykehus ved Hamar, til erstatning for det gamle og ubrukelige sykehuset der.
Hedmark fylke valgte jo selv Elverum som sentralsykehuslokalisasjon for 30 år siden.
Det lot seg ikke gjennomføre den gang, og lar seg heller ikke gjennomføre nå ?
Men dette er lenge siden….
Vi vet også her alle hva som senere har skjedd.
2020 prosessen har vært på gang, med innleide konsulenter, et års tid.
De har levert en innstilling som på oppfordring ble rost av sykehustyret, men ellers var opplagt nærmest skandaløst ubrukelig til sitt formål :
Tatt vekk fra høringsprosess, over på ny konsulentbehandling,
med nytt innleid konsulentfirma, deretter til en tenkt innspillsrunde,
før det, kanskje ? , blir høringsrunde.
Dette er vel det nærmeste man kan komme en skandale, i en sak av dette kaliber ?
I mellomtiden har det vært valg, og med det, som ventet, en lang rekke politikerløfter, i alle retninger.
Så der står vi.
Det er fra de kommende regjeringspartier lovet både nytt sykehus ved Hamar,
– og i tillegg ikke mindre enn at ALLE sykehus skal bestå med sine akuttfunksjoner.
Saken har altså gått helt av sporet, uten at noen ennå synes å innse nettopp det.
ER det så mulig lenger å uttale noe fornuftig i denne saken ?
Det foreligger hyllemeter av stoff, spaltemeter av mediaomtale,fra alle tenkelige personer,
med alle tenkelige hensikter, åpne og skjulte.
Ikke minst har de forskjellige lokalpolitikere vært på banen,fra alle regioner,
– så nær som fra Lillehammer/Gudbrandsdalen.
Herfra er det dønn stille !
Vi har vel egentlig ikke hørt annet med tyngde enn fra vår egen Fylkesordfører Audun Tron, leder av Samfunspanelet, som gir sin klare støtte til nytt sykehus i Hamarregionen.
Sett slikt !
Også vår egen lokalpresse ved GD har i lederinnleg uttrykt liknende sympatier.
Greit nok det, når man har slike overbevisninger.
Har man da også tatt i betraktning hvilke innvirkninger dette kan ha på det faktisk fortsatt ubestridt største og mest komplette sykehuset i Innlandet, på Lillehammer.
SI Lillehammer sliter ! Vi sliter virkelig !
På områder vi gjennom lang tid har pekt på, uten å få forståelse, verken fra sykehusets ledelse, eller fra politikere/befolkning.
Det er kompliserte sammenhenger her, men ! – vi har forklart dere det hele, tidligere, ved flere anledninger!
SVÆRT FÅ taler Lillehammers sak i lokaliseringsdebatten.
Ikke engang våre egne valgte !
Mange av oss ansvarlige leger ved SI Lillehammer har ropt og ropt,til dels svært høyt, og i forskjellige sammenhenger.
Uten å bli hørt.
Det gjelder selve muligheten til å fortsette videre som et fullverdig rekrutterende sykehus !
Intet mindre !
Det er så man får sympati for Busteruds vanvittige uttalelser om Lillehammer som ”halvadelige” !
Jo, det er noe i det !
Her på Lillehammer har alt ordnet seg før!
Det gjør nok fortsatt det!
Det er jo noe spesielt med Lillehammer.
Der de andre innlandsbyene, i alle år ! har måttet kjempe med nebb og klør for sine virksomheters eksistens,
– og langt på vei lykkes med det, ser vi nå,
– der har Lillehammer/Gudbrandsdalen med sin befolkning og sine valgte politikere gjort det motsatte.
Det ordner seg nok!
Men først må da Hamar få sitt nye sykehus, det er jo helt naturlig ? Så ordner det seg nok med vårt, skal du se….
Ja se det ?
Toget går om et par dager….
Og – det kommer mer herfra….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *