Fosen-aksjonen mot vindturbinparken på Fosen, som med sine 150 svære vindturbiner fordriver reindriftsamer i området

Bakgrunnen for aksjonen er en dom i Høyesterett som ble avsagt 11. oktober 2021, som slo fast at tillatelsen til byggingen av vindkraft på Fosenhalvøya i Trøndelag, helt tilbake i 2010 var ugyldig i f t urfolkets menneskerettigheter.
Aksjonistene, samiske ungdommer, Natur og ungdom, samt Sametingsrepresentanter, mener konsekvensen av dommen er at vindturbinene må rives slik at reindriftsnæringen får tilbakeført områdene de har brukt i århundrer.
500+ dager siden Fosen-dommen har intet skjedd.
Les HER om Fosen Vind på deres egne nettside
og HER om FosenProblemet, og AKSJONISTENE

Ikke glem at Kringsjåtunet kynisk, systematisk, økonomisk ble planlagt redusert allerede 17 11 2019

Dette var nok det bevisste og godt (dårlig) planlagte første skritt på veien til full nedleggelse vi opplever i disse dager.
Det skal ikke mye til før balansen og kvaliteten forrykkes i medisinske kvalitets fagstrukturer som dette.
Tanken er at det da skal bli lettere å endre/legge ned i neste runde, under dekke av at kvalitet og effektivitet  skal bedres.
ENDRINGSLEDELSE kalles dette i lederutdanningen.

Les artikkelen.

Gravsteder. Graveyards. Cemetaries.
Oddernes. Ris. Cmentarz Rakowicki Krk.
Nowy cmentarz żydowski w Krakowie


 Kirkegårder er alltid verdt et besøk. I inn- og utland.

 Uansett tilknytning eller lokalisering gir det alltid sterke  inntrykk og lærdom om stedets historie og skikker.
 Cemetaries are always worth a visit. In your own        country as well as abroad.
 Even if you have no connection to the graves you visit,
nor to the localisation, you always feel the deep impression,  and learning about the history about the people around   there, their habits and customs in life.
 Mor og far Grav DSC05040rev.jpg
Mor og fars gravsted. Oddernes kirkegård, Kristiansand. Et vakkert sted.
TK gravsted. Ris kirkegård, Oslo.

Min gode nabo og venn M’s gravsted i Krakow.
Byens største, og enorme kirkegård,
i Rakowicki gaten, sentralt i Krk N.
 Marcel grav DSC04985.JPG

Krakows Nye Jødiske Kirkegård, fra 1800.
Over 10000 graver.
Mye av området er 200 år gammelt, urørt,
på vei tilbake til naturen, overvokst dekket av eføy.
NyJødiskKirkegårdKrk 1 DSC02641.pngNyJødiskKirkegårdKrk 3 DSC02647.png

 

Kreftforsker Ole Didrik Lærum (74) valgte å bli aldersflyktning da han nådde pensjonsalder i 2010.

TILTREDES!!
Feirer med gammel dansk – Bergens Tidende 25 11 2014

ODLaerum BT 25112014.jpg«»Tirsdag kveld valgte professoren i medisin å feire det nye forslaget om å heve aldersgrensen i arbeidslivet med en gammel dansk i København. Han er for tiden tilknyttet universitetet i den danske hovedstaden.

Gikk i alderseksil
Det var i 2010 professoren fra Universitetet i Bergen nådde den øvre aldersgrensen i Norge. 70 år gammel risikerte han å måtte stoppe banebrytende medisinsk forskning….»»forts….

Fortsett å lese «Kreftforsker Ole Didrik Lærum (74) valgte å bli aldersflyktning da han nådde pensjonsalder i 2010.»

NRK må bestå! SHAME on #frplm som vil fjerne NRK!

Kjenner på meg at jeg begynner å bli voksen.
Ikke gammel ! – men voksen.
Ikke ett eneste av humorprogrammene i norsk fjernsyn interesserer meg det aller minste. Ikke Nytt På Nytt, ikke Senkveld med Harald og hvem f det nå var.
Det er jo bare alminnelig tynn dritslenging det hele. Humoren er borte.
Eneste program for meg i kveld er NRK2 med Olof Palme, første av 3 deler. Gleder meg, midt oppe i alle elendige nyheter fra flomkatastrofen, med tomme idiotiske kommentarer fra poltikere i Regjeringen.
Og så begynner man å bli økende interessert i matematikk, fysikk, astronomi, og generell filosofi av alle slag.
Dette sammen med økende innslag av høydeskrekk og klaustrofobi, er vel et sikkert tegn på at man begynner å forandre seg, og bli – VOKSEN!

10 punkter, om økende privatisering under nåværende regjering
ved helseminister @benthhoyre.

Jeg skrev et innlegg på Helsetjenesteaksjonens e-postliste Aja
med kopi i denne blogg
i fjor d 16 06 14, som fortsatt er like aktuelt. GJENTAS DERFOR HER:

For å si det forsiktig!
Regjeringen
med helseminister @benthhoyre urokkelig i spissen,

er på vei ut i HELSE-spagaten nå.
Var jeg i Høies sko ville jeg følt meg særdeles ubekvem.
De har noen vanskelige regnestykker foran seg
med sitt private opplegg.
Alt tyder på at de både tror, og regner feil.
Jeg har 10 PUNKTER,
Bekymringspunkter,
var det ikke det de kalte det?
vedrørende den nå kraftige økningen i privatisering,
av helsevesenet, som gjør meg redd,
for helsevesenets fremtid.
LIVREDD!
Ikke minst for Psykiatri og Rus,
som de TIL OVERMÅL vil starte med!
Antagelig blir det neste
Psykisk utviklingshemming og Geriatri?
og andre svake grupper?
MEN!
de feier det nok berolig smilende til side,
i sine vanlige politiker stil.
Til SKANDALEN er et faktum!
Bare vent, og se! Og her …

….. de 10 punktene …..

Fortsett å lese «10 punkter, om økende privatisering under nåværende regjering
ved helseminister @benthhoyre.»

Helsetjenesteaksjonen.no – 1. Varslerbrev til det norske folk. d. 09 07 2013

Kopi av Helsetjenesteaksjonens : Varslerbrev 1 til det norske folk.
Se www.Helsetjenesteaksjonen.no , seksjon Nyheter

####Norsk helsetjeneste er blant de beste i verden», sier helseminister Støre.
Dessverre ser vi at utviklingen går i feil retning. I verdens rikeste land
burde vi ha tilstrekkelig personell til å ta vare på for tidlig fødte spebarn. Vi burde sikre at kreftpasienter slipper å vente i helsekøer. Det burde være en selvfølge at syke og gamle får verdig behandling og pleie.  Vi ser stadig flere tydelige tegn til at Norges helsetjeneste nå smuldrer gradvis. I dagens system blir vi helseansatte pålagt å bruke mer tid på byråkrati, møter og papirer enn på pasientene. Stadig rasjonaliseres stillinger bort i «effektivitetens» navn.  

Norge og Tyrkia er de to landene i OECD som nå har færrest sykehussenger til rådighet. Norske pasienter har kortest gjennomsnittlig liggetid av alle OECD-land.  Det skyldes ikke at vi har så effektive behandlinger, men at vi er pålagt å skrive ut pasientene så fort som over hodet mulig. Så mange som tjue prosent må legges inn igjen akutt.

Vi kan ikke lenger tie om dette. Vi kan ikke lenger la det norske folk leve med den falske tryggheten som følger av politikernes og byråkratenes fagre ord. Kursen må endres – nå.
Systemet må endres, slik at vi får tilstrekkelig med kompetente helsearbeidere som bruker mer tid til pasientene. 

Fortsett å lese «Helsetjenesteaksjonen.no – 1. Varslerbrev til det norske folk. d. 09 07 2013»

Fjerne RHF=RegionaltHelseForetak nivå
og finansieringssystemet DRG/ISF snarest

Vi skal ikke glemme at Høyre med Høie gikk til valgkamp på å
rydde opp i dette! Det gikk kort tid etter valget før DET var
skrinlagt, til over neste valg!
Ingen har den fiks ferdige endelige løsning.
Likevel må det være legalt og mulig nå å ønske-kreve
at både politiske myndigheter og tilhørende helsebyråkrati
snarest mulig innser problemene, og forbereder og gjennomfører
de aller nødvendigste endringer, som er åpenbare for en
overveldende majoritet, kanskje fortsatt unntatt AP m Støre &co. 
Fjerne RHF og DRG/ISF snarest!
Les også her om at 
Sjukehus bør ikke være helseforetak. Fra DM 20 02 2015 Avsnitt 1. Avsnitt 2

RHF.
Fjerne det unødvendige, byråkratiserende og fordyrende
RHF nivået.
Nasjonal sykehusplan, Helsedirektoratet, og et Fylkesnivå på politisk plan kan overta det.
DRG/ISF.
Endre finansieringsordningen med DRG/ISF, som er en svært
byråkratidrivende tidstyv for alle, og helt uegnet hva gjelder
mulighetene til å gi befolkningen helsetjenester de fortjener.
Systemet brukes også i ødeleggende grad til sammenlikninger
mellom sykehus og avdelinger, selv om alle vet, og er enige om,
at datakvaliteten og statistikken tilsier at det ikke er mulig.
Godt gjennomarbeidete rammebevilgninger erstatter dette.
Vi kan ned på prosentnivå beregne nødvendige bevilgninger
til reelle budsjetter og bevilgninger for å gi befolkningen i
et gitt område, med en gitt funksjonsfordeling,
de nødvendige helsetjenester.
Nåværende system gir en uunngåelig kronisk underbudsjettering
og overbyråkratisering vi ikke kan leve med.
Det foreligger også myter om sentraliseringsgevinster og
storsykehusfordeler, og stadige krav om nedleggelse av mindre
sykehusenheter, med økende betydelig mangel på
kvalitets-sykehussenger over hele landet.
Denne mangelen vil ikke kunne oppveies av den sviktende
samhandlingsreformen med sine eventuelle sykehjemssenger og
eller akuttsenger, måtte han forby. 
Hvem vil/skal/må bruke dem?
Sikkert ikke våre politikere ihvertfall.
Blir nok Kari og Ola det.
Vi bør kunne starte med disse to hovedområdene inneværende år.
Det kan uansett knapt bli verre enn det allerede er,
med sykehushelsetjenesten.

Helsetjenesteaksjonen.no – 2. Varslerbrev til det norske folk. d. 16 07 2013

Helsetjenesteaksjonens Varslerbrev 2 til det norske folk
Se www.helsetjenesteaksjonen.no seksjon Nyheter

####Helsetjenesteaksjonens første varslerbrev handlet om hvordan dagens system degraderer pasienter
til et middel for å nå helseforetakets økonomiske mål.
Vårt andre varsku handler omhvordan det er å arbeide i helsesektoren.
Kanskje har du hørt at personellmangel gjør at operasjoner må utsettes, pasienter får mindre pleie
enn før og at pasientene må skrives ut fra sykehusene før det er forsvarlig?
Når det forholder seg slik, burde fagfolk i hvertfall bruke arbeidstiden på det de er utdannet til.
Det får de ikke:

 • Spesialsykepleiere med fem års høyskoleutdannelse settes jevnlig til renhold,som å vaske
  kjøleskapet og tømme søppelbøtter, istedetfor å behandle kritisk syke.
 • Sykepleiere i sykehjem må gjøre kjøkkentjeneste istedetfor å vurdere medikamentbruk,stelle sår og være tilstede hos døende. Renholdsarbeidere og kjøkkenpersonale er rasjonalisert vekk.
 • Fysioterapeuter i sykehjem blir satt tilrutinemessige pleieoppgaver i stedet for rehabilitering.
 • Sykepleiere i sykehus bruker store deler av dagen på å ringe og sende telefaks til kommunene som ledd i et svarteperspill om å bli kvitt pasientene.
 • Fastleger må bruke tid på dialogmøter, også ved opplagte sykmeldinger som ved amputasjoner og lammelser. Om legene prioriterer andre oppgaver fremfor slike møter, kan de straffes økonomisk.
 • Sykehusleger mister verdifulltid på å lete etter prøvesvar i dataprogram som ikke fungerer, og på telefonkøer. Sekretærene er rasjonalisert vekk.
 • Da sekretærene måtte slutte, ble de erstattet med et dikteringsverktøy til 150.000 kroner per enhet, som ikke virker og som produserer skrivefeil som kan være livsfarlige, for eksempel når ord som ”ikke” uteblir.
  Legene må bruke mye tid på å skrive journalene om igjen selv.
 • Sykehusleger må lete seg frem i et uoversiktlig kodeverk for at sykehuset skal få rett betaling for behandlingen. Budsjettet er knyttet til hvor flinke legene er til å skrive dyre diagnoser, ikke til hvor flinke de er til å behandle pasienter.

Fortsett å lese «Helsetjenesteaksjonen.no – 2. Varslerbrev til det norske folk. d. 16 07 2013»

BMJ Blogs: Richard Smith: Dying of cancer is the best death

Svært interessant Blog innlegg i British Medical Journal nyttårsnummer,
nettutgaven, HER. Ikke minst kommentarfeltet er enestående.
Tankevekkende lesning, langt på vei i tråd med hva jeg selv mener om
moderne kreftbehandling.
Overbehandling med kjemoterapi er et stort
problem, som i mange tilfeller reduserer livskvalitet mer enn det
gagner pasienten i hans sin siste levetid.
Underbehandling av sterke smerter med ikke-opiat medikamenter,
i frykt for tilvenning/avhengighet, er et annet problem.
(som ikke behandles her)

RSmith BMJ31122014 Dying of cancer.jpg

Et lite utdrag her :
«»This is, I recognise, a romantic view of dying, but it is achievable
with love, morphine, and whisky.
But stay away from overambitious oncologists, and let’s stop wasting
billions trying to cure cancer, potentially leaving us to die a much
more horrible death.

Richard Smith was the editor of The BMJ until 2004. He is now chair
of the board of trustees of icddr,b [formerly International Centre for
Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh], and chair of the board of
Patients Know Best. He is also a trustee of C3 Collaborating for Health.

Competing interest: RS will die, perhaps soon: he’s 62.
«»

Hele artikkelen i tekst finnes nedenfor, i extended.

Fortsett å lese «BMJ Blogs: Richard Smith: Dying of cancer is the best death»

Tankevekkende og følsom dokumentar fra
ECMO-senteret på Karolinska.

Fantastisk og uovertruffen dokumentar i ?#?SVT? 21 07 2013, fra ECMO senteret på Karolinska.
Følsomt tankevekkende portrett av pioneren prof Palmèr m medarbeidere.
Full 6er+ !     Se dokumentaren på svtplay.se !

Ecmo – den sista chansen
ECMO-teknik innebär att svårt skadade och medtagna patienter får hjälp med syresättning av blodet genom en konstgjord lunga utanför kroppen. Tekniken hjälper kroppens utslagna inre organ att självläka och har räddat mängder av människoliv. Filmaren Anders Lidén har följt patienter och personal vid ECMO Centrum på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

DOK-ECMO-DENSISTACHANSEN-02_992.jpg

Julehilsen 2016 til Yngre Leger
Fra en gammel kirurg
www.Yngreleger.no 19. des 2016

(Artikkelen fikk i l a 2 døgn +13000 treff og +2300 delinger)
«»Jeg er forresten kanskje ikke så gammel. Bare mett av endeløse utslitende yrkesdager og –netter og helger og høytider i et heseblesende utmattende yrke som aktiv praktiserende lege og spesialist. Døgnet har aldri hatt nok timer.
Det er 44 år siden jeg ble turnuskandidat. Deretter 6 fantastiske år som distriktslege i Sogn, før start på kirurgisk utdannelse, etter hvert spesialist, grenspesialist, seksjonsansvar, så ved 67 år over i pensjon. PUHH… Var det livet som dro forbi? Arbeidet har ofte suget margen utav meg, min familie, nesten også mine venner. Hvis du ikke passer på deg selv under slike forhold, kan det gå deg riktig ille. Eksemplene er legio.
Sykehuslegenes glanstid
Jeg vet sterkt ved meg selv at under de forhold som nå er i ferd med å utvikle seg i sykehusene, ikke minst på de tunge vaktbærende kirurgiske avdelinger, ville jeg aldri orket stå et slikt løp ut. Får jeg noensinne tilbud om et nytt liv der oppe i porten, vil jeg i dag velge annerledes….«»
Les videre hele artikkelen her på www.yngreleger.no
Julehilsen fra gammel kirurg.jpg


Interessant intens kommentar fra
ECMO-pioner prof Palmèr v Karolinska

Dette kom under den flotte #svt dokumentar «ECMO – den sista chansen» 21072013 ,
fra en person som er pioner på et verdensledende senter for høyspesialisert medisin.

«Det byggas opp enorma adminstrative system, som suger upp all vår kraft så vi inte får komma tilräckligt nära våre patienter. Och slutligen får patienterna betala»
dr Palle Palmér , 
sjekk Twitter