Sykehuset Innlandet er en skandale.
GD debatt 13 04 23 v Frode Veian

Utskrift/Sitat av GD Debatten 13 04 2023
«»Sykehuset Innlandet er en skandale»»

Frode Veian, Otta, pensjonist, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin
Leserbrev Debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. SITAT.
«»Styret i Sykehuset Innlandet (SI) har etter over 20 års utredning anbefalt at det skal bygges nytt hovedsykehus i ingenmannsland (Moelv).
Dette er resultatet av ca. 50 år sykehusstrid i Hedmark. På begynnelsen av 70-tallet vedtok Stortinget at Elverum sykehus skulle vær sentralsykehus for Hedmark.
På den tiden hadde Hamar sykehus et dårlig renommé, og dårligere faglig tilbud enn Elverum. Øyeblikkelig hjelp pasienter ble ofte avvist på Hamar og henvist videre til Elverum. Denne praksisen svekket Hamar i forhold til Elverum. Men Stortingets sentralsykehusvedtak ar aldri blitt akseptert av Hamarmiljøet.
Da foretaksmodellen ble innført i 2001 definerte daværende Helse-Sør (senere innlemmet i Helse Sør-Øst (HSØ) en sykehusstruktur basert på tradisjonell nivåtenkning: Under sykehus med nasjonale funksjoner og regionsykehus skulle man på fylkesnivå ha allsidige akuttsykehus, lokalsykehus med akuttfunksjoner og mindre akuttsykehus, i slik rekkefølge …

Fortsett å lese «Sykehuset Innlandet er en skandale.
GD debatt 13 04 23 v Frode Veian
»

Førsteamanuensis Bente Ohnstad HIL.
Kronikk GD 290105.

Er sykehusstrukturen som er valgt i Sykehuset Innlandet egnet til å fremme nasjonale mål?
Av førsteamanuensis Bente Ohnstad
Bente Ohnstad er førsteamanuensis i juridiske fag ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har tidligere jobbet i Sosial- og helsedepartementet og hadde en sentral rolle ved utformingen av helselovreformen.
Ulike reformer og deres målsettinger
Tilgjengelighet, helhet, ansvarlighet og mer helse for pengene har vært stikkord for en rekke reformer som regjering og storting har sluttet seg til. I 2002 ble heleforetaksloven som la grunnlaget for 5 regionale helseforetak med tilhørende sykehus satt i kraft. Sykehusene i Hedmark og Oppland er alle organisert under Helse Øst (det regionale helseforetaket).
Fortsett å lese «Førsteamanuensis Bente Ohnstad HIL.
Kronikk GD 290105.
»

11. nov 2004. Informasjonsbrev til Leger og Befolkning i Oppland !

INFORMASJONSBREV 11. november 2004
fra seksjon Gastrokirurgi v. seksjonsoverlege Torstein Valset
Avdeling for Ortopedi og Kirurgi
SI Lillehammer.

Vi har ved vår Kirurgisk avdeling seksjon Gastrokirurgi 6A , SI Lillehammer, fått signaler fra befolkningen, både leger og folk ellers, om at vår faktiske eksistens, og hva vi yter av tjenester, kan være for dårlig kjent.
Vi ønsker derfor nå, etter at vi har vært i drift med nåværende modell/funksjonsfordeling for Divisjon Kirurgi Sykehuset Innlandet siden 24. mai 2004, snart 6 måneder, å gi følgende faktaopplysninger:

Fortsett å lese «11. nov 2004. Informasjonsbrev til Leger og Befolkning i Oppland !»

GD-Debatt 04 06 2004
GD’s agenda i sykehusspørsmål ?

Direktør Almlid må ut i debattsidene i GD for å klargjøre.
Han mener nå, eller nærmere bestemt «–, er det nesten slik at vi fristes til å tro at GD selv har en skjult agenda i denne saken.»
Hvilken agenda skal vi tro GD har ?
Hvilken oppgave har lokalaviser av type GD ?
De har bl.a. en hovedoppgave i å avsløre nettopp denne type skjulte agendaer og rent snusk fra såvel privatpersoner som offentlig forvaltning !
Det er det minste vi kan kreve av en lokalavis !
Det var jo i sin tid ganske oppsiktsvekkende at Almlid & co kunne slippe unna så lettvint og enkelt da historien om Hamar sykehus’ elendige forfatning ble påpekt så tydelig i vårt brev dagen før det avgjørende styremøtet i Sykehuset Innlandet for 8 måneder siden.
Jeg selv var overbevist om at den saken ville sette flere sentrale personer i SI i en meget vanskelig knipe. Slik gikk det jo da ikke som vi vet. Styret ble forklart at denne rapporten som forelå ikke hadde noen vesentlig betydning, og at Hamar sykehus lett kunne opprustes for rene småpenger, til akseptabel standard.
Styret ble ført bak lyset !
Hvorfor må Almlid nå ut i debattsidene ?….. Fortsett å lese «GD-Debatt 04 06 2004
GD’s agenda i sykehusspørsmål ?
»

Naturligvis måtte Tjemsland fratre som adm. dir. ved Sentralsykehuset i Rogaland (SiR).

Det er bare utrolig og innsiktsløst at han måtte ta flere måneders lammende og ødeleggende konflikt på å forstå dette !
Her ser du avisoppslagene i Stavanger Aftenblad nettutgaven om denne rykende ferske nyheten i dag:
Stavanger Aftenblad nettutgaven Publisert 9. februar 2004 18:22
«…Erik Tjemsland fratrer som adm.direktør for Helse Stavanger HF – Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR) med virkning fra 20. februar 2004…»
Stavanger Aftenblad nettutgaven Publisert 9. februar 2004 16:19
«…Styreleder i Helse Stavanger, Steinar Olsen, beklager men forstår Erik Tjemslands avgang.
Jeg synes Tjemslands beslutning er beklagelig. Men jeg forstår avgjørelsen, sier Olsen.
Avgjørelsen kommer etter press fra de ansatte på sykehuset. Mandag mottok Tjemsland det fjerde brevet fra legene ved sykehuset der de krever hans avgang…»
Stavanger Aftenblad nettutgaven Publisert 9. februar 2004 15:12
«…56 leger ved kirurgisk ortopedisk klinikk ved Sentralsjukehuset i Rogaland ber sykehusdirektør Erik Tjemsland trekke seg. Årsaken er at klinikkdirektøren fikk sparken i fjor.
I et åpent brev til sykehusledelsen skriver legene at de mangler tillit til administrerende direktør Erik Tjemsland på grunn av håndteringen av klinikkdirektør Tom Glomsaker, melder NRK…»

Debattinnlegg i GD 081203 v. Divisjonsdirektørene.

DEBATTINNLEGG GD 081203:
Av Øyvind Graadal, Ingvar Stokstad, Alice Beate Andersgaard,
Tove Kjeverud Fossan og Stein Tronsmoen, divisjonsdirektører
i Sykehuset Innlandet HF
«…Målet med den nye funksjonsfordelingen i Sykehuset Innlandet er å gi befolkningen i Hedmark og Oppland et bedre sykehustilbud.
Reaksjoner ute i befolkningen tyder på at det kan ha spredd
seg misforståelser som er egnet til å skape unødig uro og engstelse.
Det vil ikke skje noen rasering av sykehustilbudet.
Som ansvarlige for det medisinske tilbudet i Sykehuset Innlandet, ønsker vi med denne artikkelen å gi faktainformasjon om hva de vedtatte
endringene innebærer…»

Holsbrekken (KrF og Lesja) har rolleproblemer/forklaringsproblemer !

Det har vært skremmende mange politiske krumspring og uforståelige politiske tilbaketog i Sykehuset innlandet de siste 20 årene.
Dette husker mange av oss.

Leder Oppland Arbeiderblad 221003:
Tidligere leder i helse- og sosialutvalget i Oppland, Audun Holsbrekken, forsøkte seg i gårdagens avis med en forklaring på hvorfor han som fylkespolitiker mente det var best å beholde fødeavdelingen i Gjøvik mens han som styremedlem i Helse Øst mener nøyaktig det motsatte. Dette politiske krumspringet krever han til og med respekt for. Det med respekten skal vi la ligge, men forståelsen sitter i hvert fall langt inne….

–Hva skjedde i SI saken den 6. oktober 2003 ?
Da «bløt» kirurgisk avdeling på Lillehammer helt uventet ble nedlagt……

For å oppdatere deg litt på det hendelsene:
Les først vårt ÅPENT BREV TIL STYRET i Gudbrandsdølen-Dagningen 011003
Deretter kan du lese VEDTAKET fra styremøtet i Sykehuset Innlandet 061003
Jeg antar de fleste her vil forstå at vedtaket kan være vanskelig å akseptere
for miljøet på Lillehammer?
Se også avisoppslaget i Gudbrandsdølen-Dagningen den 041003
og oppslaget dagen etter vedtaket i samme avis.

Finnes det en bedre løsning ?
VIKTIG! om arbeidet i «KIRURGIGRUPPEN»
14 08 – 11 09 2003

Under arbeidet i Kirurgigruppen fra 14/8 til 11/9, 4 uker !!, så jeg for meg å få anledning til, i del B av mandatet, å drøfte nærmere en organisasjon med gjennomgående ledelse ved avdelingene og seksjonene ved sykehusene.
Der f.eks. kirurgi skulle foregå ved begge sykehusene i Oppland, med funksjons- og oppgavefordeling etter omforent avtale, – og der ett av sykehusene ble utpekt til å inneha den døgnkontinuerlig akuttfunksjon, det andre til mer elektive funksjoner. Alle legene i arbeide ved seksjonen skulle delta i arbeidet og vaktfunksjonene både ved akuttavdelingen og ved den elektive seksjonen.
På denne måten bevarer man funksjon og nærhet for begge sykehusene, og kan betjene de andre avdelingene, f.eks. medisinsk, gynekologisk og barneavdelingen, med de helt ÅPENBARE FORDELER som ligger i dette !

Fortsett å lese «Finnes det en bedre løsning ?
VIKTIG! om arbeidet i «KIRURGIGRUPPEN»
14 08 – 11 09 2003»

Ja, vi presses hver enkelt av oss ! AP 091106.

Se hele oppslaget HER !
Dette er situasjonen i helsevesenet i dag ! På hvert eneste sykehus, hver eneste avdeling, landet over.
De ansatte lider under dette. Pasientene lider aller mest ! Mange av dem opplever uverdige forhold der de ligger rundt i korridorene.
De ansatte opplever å måtte arbeide under stadig mer pressede og uverdige forhold.
Når de nå har kuttet ned til inn i beinet rundt i de offentlige sykehus, opplever vi i disse dager at politikere kommer tilbake og vil med ekstrabevilgninger (600 mill+) kjøpe helsetjenester til de sykemeldte hos private aktører.
Hvor er gangsynet ? Gerd Liv Valla har opplevet dette på kroppen selv hører vi nå, så da er det jo helt i orden ??
Pengene kommer jo fra samme kassen, og de finnes altså !
Sett de offentlige helsetjenester i stand igjen til å ta vare på de sentrale oppgaver de er satt til å løse.
UNN Tromsø er gått over til 4 dagers uke ! uten at noen løfter en finger for å hindre det !
Ansvarlige myndigheter, ikke minst sentrale politikere, toer sine hender, og hevder de jobber med saken !
«….vi har tatt initiativ til en større konferanse i desember hvor arbeidsforholdene på sykehusene står sentralt….» er siste utspill fra statsråd Brustad.
Som om vi trenger flere konferanser rundt dette problemet! Handling og investeringer trenges ! Økonomien til dette finnes, bare ikke viljen til å gjøre noe ! De svakeste lider alltid mest. La dem bare lide ? Pasientene !
Det tragiske er faktisk at statsråden, og andre sentrale helspolitikere og -administratorer, på ramme alvor tror det er mer å hente på effektivisering og innsparinger i helsenorge.
Konferanser er for dem letteste måte å slippe unna de virkelige problemstillingene på.
Kun i valgtider kommer løftene, pengene, – men ikke engang disse bryr de seg om å innfri . De gjør som det passer dem. Tiden legger glemselens slør over valgløfter av alle slag.
Har vi en tillitskrise her ? Jeg har ihvertfall det !
Se hele oppslaget HER !

AP091106PresseHverEnkelt



Se hele oppslaget HER !

Prof. Noralv Veggelands kronikk i Klassekampen 29 07 2013
Originaltittel: Friskmeld «Kostnadssyken»

Veggelands svært velskrevne og viktige innspill er nå lagt ut på
Helsetjenesteaksjonens e-post liste i originalversjon, som .docx fil.
Friskmeld ”kostnadssyken”.
Noralv Veggeland, Professor, Høyskolen i Lillehammer.
Vi presses i dag mellom to motstridende tendenser. På den ene siden øker flommen av ”gjør det selv”-tjenester og bruk av automatiseringsteknologi som trenger inn i vårt privatliv, men som gjør ting billigere. På den andre siden har vi de kollektive velferdstjenestene, tjenester gitt fra menneske til menneske, som relativt sett blir dyrere og skaper det vi opplever som en kostnadssyke i form av budsjettoverskridelser, skriver Pierre Rimbert i en kronikk i Le Monde Diplomatique, norsk utgave, juni 2013. Den motstridende tendens henger åpenbart sammen med den økende prisen på arbeidskraft som har skjedd de siste 20-30 årene. Innen tjenester hvor arbeidskraften kan erstattes med automatikk blir det gjort for å senke kostnadene. Vi kjenner fenomenet fra vår erfaring med billettkjøp, banktjenester og betaling av regninger, eller mer generelt der hvor det er snakk om individuelle tjenester som kan erstattes med automatisering. ”Gjør det selv”- er en gjennomgangsmelodi på stadig flere samfunnsområder. Møbler monterer vi selv. Vi henvises til intrikate bruksanvisninger, mens IKEA og andre slipper å bruke arbeidskraft. Det oppstår et uheldig klasseskille som følge av kostnadssyken. For alle har ikke datateknologien og ferdighetene som trengs for å utføre oppgavene, soesielt blant annet eldre mennesker.

Fortsett å lese «Prof. Noralv Veggelands kronikk i Klassekampen 29 07 2013
Originaltittel: Friskmeld «Kostnadssyken»»

«Helsepolitisk veivalg – hvordan blir framtiden for norsk helsevesen?»
Spekter inviterer til seminar
Uten helsepersonell eller fagforeninger i panelet..

Arbeidsgiverforeningen Spekter (@arbspekter) inviterer på sine nettsider 20.12.2016
til helsepolitisk seminar 17.februar 2017, på BRISTOL, i Oslo sentrum.
Det slår meg som mange10årig ansvarlig kliniker i både almenmedisin, offentlig helse, og kirurgi,
at det i dette seminar foreligger et stort og i høy grad problematisk demokratisk underskudd.
Ganske så utrolig at ikke i det minste de 2 politikere ser dette, og har krevet endring
i sammensetningen og oppsettet av seminaret, før de selv vil eller kan delta.
Hva i all verden skal diskuteres på dette seminaret, når man tydeligvis ikke trenger
hverken sentrale helse-fagforeninger, eller praktikere fra rundt i det ganske land,
med medisinsk administrativ innsikt og erfaring fra forskjellige spesialiteter, i det virkelige liv der ute.
Der ting skjer.
Spekter konferanse Invitasjon.jpg

Fortsett å lese ««Helsepolitisk veivalg – hvordan blir framtiden for norsk helsevesen?»
Spekter inviterer til seminar
Uten helsepersonell eller fagforeninger i panelet..»

Kjøpe private helsetjenester..IGJEN ! Dagbladet leder 09112006

Det er ingen grunn til å juble for dette, for noen av partene !
Nok et hodeløst innspill fra sentralt politisk hold !
Der inne finnes det visst lite gangsyn igjen….
Nå har man kuttet i det offentlige inntil vi ikke greier å holde tritt
med etterspørselen og behovene lenger. Vi ligger nærmest med brukket rygg !
Så vil man investere i det private systemet for å rette på noe av dette, mens vi i det offentlige systemet fortsatt skal gå radbrukket på sparebluss,
med de TYNGSTE og VANSKELIGSTE/VIKTIGSTE (er det lov å si det ?) pasientgruppene.
Dette er jo ikke til å holde ut !
Er man nå mer verdig trengende som sykemeldt arbeidstager, enn som uføretrygdet, pensjonist, barn eller hjemmeværende ?
Det må være mulig å holde hodet klart, og se hvor skoen VIRKELIG trykker,
selv der inne i hovedstaden.

Dagbladet091106JublerIkke


Mitt innlegg i Helsetjenesteaksjonens e-postliste Aja i dag!

Hei Aja!

Mitt navn:  Torstein Valset, overlege i Gastrokirurgi ved SI Lillehammer siste vel 20 år, før det kirurgisk utdannelse også ved Aker sykehus og Haukeland , samt 6 år distriktslege i Leikanger, Sogn.
Jeg har fulgt intenst og oppglødd med i alle HTA sammenhenger siden starten, og oppfatter uten reservasjon fortsatt HTA som det viktigste og beste som har skjedd i og for norsk HT siden foretaksmodellen ble innført ca 10 år tilbake.
Vi har virkelig  noen få erfarne, intelligente, veltalende skarpskodde ildsjeler dypt å takke for dette.
Uten at navn trenger nevnes.

Fortsett å lese «Mitt innlegg i Helsetjenesteaksjonens e-postliste Aja i dag!»

En oppgave for Brustad ? Dagbladets leder 10 11 2006.

Ja ! Dette er definitivt en oppgave for toppledelsen i våre helseforetak !
De vil vel sette ned en arbeidsgruppe ?
Vi er nå kommet dithen at NOE MÅ GJØRES !
Vi må INVESTERE for å kunne FUNGERE og for å bli mer EFFEKTIVE,
og for å kunne SPARE !
Se også min fremstilling av dette i jobbintervju med adm. direktør Sykehuset Innlandet HER !
Velkommen etter !
DagbladetLeder101106OppgaveForBrustad.jpg

Nytt innlegg i Helsetjenesteaksjonens
e-postliste Aja!
Jadda, jeg fikk støre i tale jeg!

Hei igjen Aja!
Jadda, jeg kom meg ut av op.stua og fikk Støre i tale jeg, en 5 minutters tid.
Av hans strengt avmålte 30 min allmøte på SI Lillehammer, i et mer enn stappfullt aditorium,
– før han hastet videre i sin sorte statsrådsAudi, med sitt følge.
Han er jo på sitt vis en imponerende, karismatisk veltalende, nærmest automat-talende politikerperson.
Den skal han ha! Han passer ihverfall glimrende som diplomat.
Dette var en sedvanlig valgkampturne fra en helseminister, men uten de store utfall mot andre partier,
og ingen penger eller overraskelser til oss i potten.
Valset_Store_GD260813.jpg

Fortsett å lese «Nytt innlegg i Helsetjenesteaksjonens
e-postliste Aja!
Jadda, jeg fikk støre i tale jeg!»

Helseøkonomen uttaler seg fra sitt hjørne, UTENFOR ! GD 131206

Se hele oppslaget HER !
Så bringes helseøkonomen på banen. Jon Magnussen, professor fra NTNU i Trondheim.
Han peker på at veksten i bevilgningene fra 2003 til 2005 har vært på hele 7 %, og klart
større enn veksten i befolkningen.
«Sykehusene har hatt en sterk vekst, og har det fortsatt. Vi ligger på sølvplass internasjonalt»
«Det er en ny situasjon at Regjeringen og Stortinget nå gjør alvor av det man har sagt i mange år,
nemlig at sykehusdriften skal gå i økonomisk balanse.»
Greit det !
Men nå er vi med det daglige medisinske ansvaret i en litt annen situasjon,
som rent konkret og dramatisk tydelig ser at mulighetene til å gi en forsvarlig omsorg til våre
pasienter, til befolkningen, faktisk forverres fra år til år.
Det kan IKKE forklares med at vi på gulvet gjør et dårligere arbeide,
eller arbeider saktere og mindre.
Blir pengene til driften faktisk borte underveis ?
Til pensjonsforpliktelser som ikke er tatt med i beregningene ?
Er oppgjørssystemene (DRG) et egnet virkemiddel for å lage forutsigbare regnskapssystemer som
virkelig dekker befolkningens legitime behov. ? NEPPE ! – spør du meg.
Se hele oppslaget HER !


Se hele oppslaget HER !