Nytt hovedsykehus til 8 milliarder, 10, 12 ?
På stedet hvil i 2 år (eg. 17).
Eller nå helst tilbake til start ?

Jeg går gjennom og digitaliserer systematiserer 30 kg!
gamle (tilbake til før 2000) avisutklipp og kopier.
Slik bare pensjonister har tid til.  Prokrastinerer.
Mye interessant, lærerikt, tankevekkende, eksempler på elendig eller ikke eksisterende og dysfunksjonell toppledelse.
Mangelfull innsikt og inkompetanse. Politisk virvar og kaos.

Hele artikkelen.

Endrede opptaksområder i Helse Øst.

Fra Helse Øst nettsider 271103.
Merk!!
«…Aker og Østfold skal prioriteres.
Styret har prioritert investeringsprosjektene ved Sykehuset Østfold HF og Aker universitetssykehus HF. Aker universitetssykehus HF får dermed kapasitet til å ta et befolkningsansvar for innbyggerne i Folloområdet…»
Det blir ikke noe nytt Follosykehus !
«…Sykehuskartet justeres for å gi økt trygghet og forutsigbarhet
Fra 1. april blir det endringer i opptaksområdene til helseforetakene i Helse Øst. – Vi definerer på nytt hvem som skal sokne til hvilke sykehus. Opptaksområder legger grunnlaget for optimalt samarbeid mellom de ulike helsetjenestenivåene til pasientens beste, samtidig som det gir god samordning mellom psykiatri og somatikk. Poenget er å skape trygghet og forutsigbarhet, både for pasienten, primærhelsetjenesten og for helseforetakene. Det sier styreleder i Helse Øst RHF, Siri Hatlen. Hun presiserer at vedtaket om nye opptaksområder ikke endrer retten til Fritt Sykehusvalg…»

GD 16042005. Mens vi venter….
Stille helg: Fire døgn frem….

Politisk redaktør Halvard Grotli i GD har i dag nok et innsiktsfullt lederinnlegg i sin avis. Han er som vanlig helt inne ved sakens kjerne ! Les resten av innlegget her!
«Mens vi venter….
Stille helg : Fire døgn frem, og du vil oppleve en mange måneders sykehusdebatt du knapt har opplevd tidligere….»
«….
GD1604MensViVenter.jpg
….»
GD1604Bilde.jpg

Uthengt og krenket kvinnelig jurist i Helse Midt-Norge. Fra rbnett.no 051108

Ambulanseskandalen i Helse Midt-Norge ruller videre.
Den lever sitt eget liv. Skjelettene fortsetter å ramle ut av skapene.
Nå må styreleder snart ta det ansvaret han vitterlig har.
Her reflekteres igjen den uheldige oppbyggingen av lederskapet i Helse Norge.
De virkelige toppene sitter der og beskytter hverandre.
De sparker fra seg nedover.
Støtter hverandre oppover mot toppen.
Helseministeren som er Generalforsamling i det Helse Midt-Norge RHF,
har allerede i starten uttrykt uforbeholden klar tillit til Styreleder.
Han har bundet seg. Lenge før saken er helt utviklet.
Flere medieoppslag i dag tyder på at Styreleder nå selv begynner å innse svikten.
Styret er i bevegelse i retning å ta ansvar.
Det skulle bare mangle.
Ta ansvar !
UthengtKrenketJurist.jpg
Les videre…

Fortsett å lese «Uthengt og krenket kvinnelig jurist i Helse Midt-Norge. Fra rbnett.no 051108»

Ny Styreleder i Sykehuset Innlandet fra 1/1 04

Styret i Helse Øst RHF har gjort endringer og suppleringer i styrene ved enkelte av helseforetakene.
Endringene skjer fra 1. januar 2004.
Sykehuset Innlandet HF
– Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
– Nestleder Sigmund Thue, tidligere styremedlem i samme styret
– Styremedlem Kari Broberg (ny)

Kari Broberg oppnevnes som nytt styremedlem for styret i sykehuset Innlandet. Broberg (47) er bosatt i Oppland og jobber tildaglig som adm. dir i Hartmark Consulting AS. Hun har lang erfaring fra styrearbeid og sitter i dag i styret i Gjøvik Kunnskapspark.
Akershus Universitetssykehus HF– Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
– Nestleder Ingar Pettersen, tidligere leder i samme styret
Sykehuset Asker og Bærum HF– Styreleder Bjørn Kolltveit, gjenvalgt leder
– Nestleder Steinar Marthinsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
Sunnaas sykehus HF– Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
– Nestleder Erlend Grimstad, tidligere leder i samme styret
For de andre foretakene forblir styrene som i dag.

Bygge nytt sykehus på Hamar. Slik Per Christensen og Hedmark (??) ser det.
Kronikk. Tidsskriftet og H-A 04 11 08

Vel. Vel. Her er det litt å ta tak i.
«Hamar-Elverum sykehus er eneste sykehuset i Innlandet som har et komplett kirurgisk somatisk sykehus»!!..
Osv. Osv.

Saken er snudd på hodet, som vanlig ! Hamar og Elverum er de eneste sykehusene i Innlandet som IKKE
på noen måte oppfyller kriteriene for komplett sykehus, eller komplett kirurgisk sykehus.
Hedmark har i sin tid valgt en løsning på Hamar-Elverum problemet som ikke kan være til å leve med.
Vi forstår vel alle at den dag, – som jeg selv er overbevist om ikke vil komme, – det bevilges penger til nytt erstatningssykehus for Hamar der bygningsmassen er «moden for utskifting», lokalisert til Sanderud, –
da er Elverums utsikter til fortsatt sykehusdrift, noe liknende som i dag, ikke lenger tilstede.
Det vil ikke være hverken økonomisk eller faglig fornuftig, eller mulig, å bygge et NYTT, lite og inkomplett sykehus som det Hamar er i dag, og samtidig beholde Elverum som i dag.
Det EVT! nye «lille» lokalsykehuset på Sanderud, vil raskt i planleggingsfasen få overført flere sentrale nødvendige avdelinger fra Elverum til seg, med de naturlige følgene det vil få for Elverum.
Dette forstår de utvilsomt på Hamar. De må da forstå dette også på Elverum , snart ?
PerChrByggeNytt041108head1.jpg
«»»—
PerChrByggeNytt041108head2.jpg
—«»»

Fortsett å lese «Bygge nytt sykehus på Hamar. Slik Per Christensen og Hedmark (??) ser det.
Kronikk. Tidsskriftet og H-A 04 11 08»

Nydelig! om SOMMERFERIE – før og nå –
fra Marie Simonsen i Db lør 0507-14

En aldeles nydelig, og fullstendig sann historie om hvordan
SOMMERFERIEN, for ALLE!, har utviklet seg siden 1970-tallet.
For meg beskriver det egentlig 50-60 tallet da jeg var barn/ungdom.
Jeg kan kjenne VARMEN – og LUKTEN – av «På Landet»
dvs morsgården MORK og Morkabygda, i Volda, – ennå.
Bare å lukke øynene! så ser og kjenner jeg det. Barndommen min.
Dyp takk til alle på MORK!
Dere har vært utrolig viktige for meg.

P1030156Db050714FerieMSimonsen.jpg

Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus.

Utdrag – Les videre på lenken….
Fra Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3252-3:
«…–Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus
Ingrid M. Høie
Tjenestetilbudet ved lokalsykehusene står lagelig til for hugg når de regionale helseforetakene svinger øksen for å få budsjettene i balanse. Mens helseforetakene begrunner sentralisering med budsjettbalanse og økonomi, ser allmennleger medisinsk-faglige og økonomiske grunner til å bevare lokalsykehusene.
– Tidligere forestillinger om at lokalsykehus er faglig dårligere og dyrere i drift enn store sentralinstitusjoner, er gjort til skamme, sier Anette Fosse, fastlege i Mo i Rana, og forkjemper for lokalsykehus gjennom en årrekke.
Hun viser til rapporter fra SAMDATA (1) og Senter for medisinsk metode (2): Siden 1995 har SAMDATA årlig publisert sammenlikninger mellom sykehusene, som korrigerer for at store sykehus har enkelte pasienter med mer alvorlige tilstander. Dataene underbygger at samme behandling koster mindre ved lokalsykehus enn ved sentralsykehus.
I 2001 utgav Senter for medisinsk metode en rapport som konkluderer med at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet (3)…»

Campinglivet er deilig avslappende. Bare se her!

Jeg traff et hyggelig alminnelig voksent par fra Berlintraktene
på campingferie i Indre Sogn, Aurland camping, 25. mai i år.
Stolte, med sin gamle Trabant, påmontert et fast stativ med sammenleggbart telt
på taket. Fantastisk! De sov oppå der, og hadde det riktig koselig.
Jeg spurte pent om jeg kunne få ta bilde av den fantastiske doningen.
De var velviljen selv, og lot meg sitte i førersetet.

P1020790rev30pst.jpg

Pay med oppsiktsvekkende uttalelser om tillitsvalgte !

Avgått styreleder i SI Peter Pay har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser til avisen Østlendingen i forbindelse med Tillitsvalgtes uttalelser om manglende medbestemmelse i prosessen.
Det synes klart at Pay IKKE har forstått hvordan et HELSEFORETAK må ledes.
Dette dreier seg om en organisasjon, en kunnskapsbedrift, med et unikt ansvar overfor befolkningen, – og som ikke kan drives som en hvilken som helst profittbasert bedrift.
Dette har nå Almlid forstått, han fortjener honnør for det !
Man kan f.eks. ikke redusere driften i psykiatrien, spesielt ikke når det foreligger klare føringer fra sentralt politisk hold på at dette er et prioritert satsningsområde, – fordi man ikke makter å få denne til å gå med overskudd.
Slikt forstår ikke Pay ! Vi får være glad han forsvant så snart anledningen bød seg. Han var ikke noen mann for helsevesenet, og for de åpne styrerom.
Og han snakker om HOLDNINGER !!
Les hans uttalelser til Østlendingen 110303
«…IKKE DEMOKRATI: – Tillitsvalgte i helsevesenet blir aldri fornøyde og tror det hersker et flertallsdemokrati. Det gjør det ikke, sier avgåtte styreleder Peter Pay.
Administrasjonen og styret bestemmer i helseforetakene, og ikke et flertall av de ansatte. Fordi ansatte i norsk helsevesen tror det er demokratisk flertall som skal styre beslutningene, blir de aldri fornøyde, sier tidligere styreleder i Sykehuset Innlandet, Peter Pay.
Pay gikk av som styreleder 12. november etter at helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) overprøvde styrets vedtak om å legge ned fødeavdelingen på Gjøvik. Men Pay satt ved roret under omstillingsprosjektene som nå de ansattes representanter knallhardt kritiserer.
Den tidligere styrelederen mener det er holdninger mer enn informasjon, tidspress og ansattes medbestemmelse som er årsaken til at de ansattes organisasjoner nå gjør opprør mot ledelsen…»

OA 071005 Leder : En framtidsrettet sykehusstruktur.

I går kom så Muusmannrapporten vi har ventet på !
Akkurat 2 år etter VEDTAKET.
I rapporten er det ingen tro på en desentralisert sykehusmodell.
Alt dreier seg om en hovedsentermodell,
og det må skje raskt !
og det er tydelig utfra det vi hittil har hørt at beliggenheten
må være i Hamarområdet ?
Se også hovedoppslaget.


Adm. dir. SI Torbjørn Almlid i FORUM GD 140504.

24. mai 2004 iverksettes dramatiske omorganiseringer ved SIHF Lillehammer….
GD 14. mai 2004 FORUM:
Av Torbjørn Almlid, administrerende direktør
Sykehus for framtida
Sykehuset Innlandet står nå ved starten av en prosess som vil få avgjørende betydning
for utviklingen av sykehuset. Før en går inn i den diskusjonen dette vil utløse er det
viktig å ha sykehusets overordnede målsetting klart for seg:…

Fortsett å lese «Adm. dir. SI Torbjørn Almlid i FORUM GD 140504.»