Nytt hovedsykehus til 8 milliarder, 10, 12 ?
På stedet hvil i 2 år (eg. 17).
Eller nå helst tilbake til start ?

Jeg går gjennom og digitaliserer systematiserer 30 kg!
gamle (tilbake til før 2000) avisutklipp og kopier.
Slik bare pensjonister har tid til.  Prokrastinerer.
Mye interessant, lærerikt, tankevekkende, eksempler på elendig eller ikke eksisterende og dysfunksjonell toppledelse.
Mangelfull innsikt og inkompetanse. Politisk virvar og kaos.

Hele artikkelen.

Verdibasert ledelse ?

Vi skal snart høre nærmere om verdibasert ledelse !
Det er ofte interessant å Google slike begreper.
Her ser du hva som dukker opp pr 161104.
Googler vi på Verdibasert ledelse koblet mot Helse Øst dukker følgende opp !
Men det finnes ikke muligheter til å få opp Tor Berges foredrag om dette, selv om det er angitt med kb-størrelse.
Det finnes intet vedlegg, og intet søk i Hels Øst nettsider fører frem på dette.
Ved søk Sykehuset Innlandets nettsider i dag forekommer det 0 – null treff på begrepet verdibasert !
Naturligvis en mengde treff på begrepet ledelse !

Protokoll fra styremøtet Helse Sør-Øst 181207. Om 17 milliarder – og nye sykehusprosjekter…

Sykehusinvesteringer skal sikre desentrale tilbud i framtiden
Styret i Helse Sør-Øst RHF ber Sykehuset Buskerud og Sykehuset Østfold koordinere sin planlegging av fornyelse
av sykehusbygg for å samordne og optimalisere god ressursutnyttelse som sikrer desentrale tilbud for framtiden.
Det ble klart under styremøtet 18. desember.
– Vi er positive til planlegging av fornyelse av sykehusene både i Buskerud og Østfold, og det er viktig å sikre
framdrift i disse byggeprosjektene. Gjennom opprettelsen av Helse Sør-Øst ble det etablert en ny situasjon og vi må
gjøre en helhetlig vurdering av framtidige investeringer, slik at vi sikrer gode tjenester til befolkningen i hele regionen.
Videre må vi forholde oss til våre økonomiske rammer.
Totalt har Helse Sør-Øst investeringsønsker for om lag 17 milliarder kroner.
Det betyr at vi må prioritere stramt mellom investeringer både innen bygg og eiendom, samt medisinskteknisk
utstyr og IKT, for å nevne noe, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF Hanne Harlem.
Gjennom behandlingen av styresak om investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst, la styret vekt på at prosjektene i
Buskerud og Østfold må være koordinert for å samordne og optimalisere ressursinnsatsen.
– Prosjektene var kommet omtrent likt da de to tidligere regionen ble slått sammen.
Begge foretakene har bygningsmasse med dårlig tilstand. Som ansvarlige ledere må vi ta kloke og veloverveide
valg innen det handlingsrom vi har og som sikrer et bærekraftig helsevesen, sier Harlem.
– Vi må forholde oss til at det blir en sannsynlig overkapasitet i vår region.
Samtidig har vi et helt klart krav om å sikre desentrale tilbud. De vurderinger som gjøres rundt både opptaksområder
og funksjons- og oppgavefordeling i hovedstadsprosessen vil være vesentlig i vår endelige beslutning rundt
byggeprosjektene, sier Harlem.
Ingen opsjon på Gullaug-tomta
I styremøtet tirsdag 18. desember la styreleder fram protokoll fra foretakmøtet med Helse- og
omsorgsdepartementet fra 17. desember, der departementet sier nei til å benytte opsjonsavtalen om Gullaug-tomta.
– Dette har vi tatt til etterretning, sier Harlem. – HOD har gitt oss et mandat for å gå i forhandlinger med eier av
tomten, og vi har i styremøtet bedt om at administrasjonen avklarer dette raskt, sier styreleder.
Hun legger til at tomtevalget ikke vil ha avgjørende betydning i fht de vurderinger som skal gjøres av fremtidige
investeringer. Etableringen av den nye helseregionen, har gitt oss mulighet til å se på tvers av tidligere
fylkes- og regiongrenser.
Denne muligheten skal vi bruke og på den måten gjøre investeringer som er kloke for framtiden, sier Harlem.
– Det er ikke tomtevalg som skal styre oss men en helhetsvurdering av hvor store de nye byggeprosjektene skal
være for å ivareta vårt sørge-for-ansvar for pasientene, sier Harlem.
Protokoll fra styremøtet
18.12.2007 18:25:07
Christin Nyland

Helsevesenet går utrygge tider i møte med @AKBratten og #Haukaas i #Spekter ledelsen.

«Spekter ber Helsedirektoratet og HOD om å stanse prosessen og organisere arbeidet slik at fokus endres fra det rent legefaglige til en diskusjon om ansvar, ledelse og driftsutfordringer».
Hørt på maken til underlig prat! De har ihvertfall ingen visjon om eller innsikt i hvordan fremskaffe kvalitet i helsetjenesten.
Konfliktskapende og arrogante besservissere.
Sjekk Dagens Medisin 20 06 2013

Fortsett å lese «Helsevesenet går utrygge tider i møte med @AKBratten og #Haukaas i #Spekter ledelsen.»

Skreifiske. Hjellene fylt opp på Ballstad.
Boknafisk, Hjellosing! på meg i morgen. Mmmmm

Årets skreifiske i Lofoten/Vesterålen går mot slutten. Det skal ha vært godt fiske,
med større fisk enn vanlig, og visstnok også står den dypere enn vanlig.
Fisket har vært best på Yttersia så langt, men de neste ukene ventes den inn i Vestfjorden.
På Ballstad, like ved Gravdal sykehus her, har de allikevel fylt hjellene med flott fisk.
I morgen blir det Boknafisk på meg på fiskerestauranten i Leknes.
Det blir Hjellosing sies det, den kraftige smaken og lukten fra fisken, som bare har hengt
et par uker, står for navnet. Det OSER av den (=stinker), der den henger på Hjellet.
Og JEG gleder meg.

DSC03308 (2)rev1500_1076.jpg

Konstruert krise i sykehuspsykiatrien for å rettferdiggjøre nytt storsykehus ? GD 191104

Innlegg i GD idag 19/11, fra leger ved Reinsvoll psykiatriske sykehus.
Nå begynner også psykiatrien å se muligheten for at det ligger en bevisst strategi i det å vektlegge samlokalisering Psykiatri-Somatikk så sterkt som det gjøres i vårt helseforetak.
Et gjennomslag for dette helt til topps i Sykehuset Innlandet, deretter Helse Øst, og videre til de bevilgende myndigheter, vil vel være den eneste muligheten til å få
bygget et nytt sykehus i Hamar området.
Sommeren 2003 ble det i Styret Sykehuset Innlandet sagt et klart nei til planlegging eller bygging av nytt stort komplett sykehus på innlandet.
Det er imidlertid ikke sagt noe om mulighetene for et mindre spesialsykehus
med komplette akuttfunksjoner i kirurgi?
Jeg antar nettopp dette kan bli et av de sentrale diskusjonstemaene når nå den nye utredningsprosessen «2020» igang.

Enda 11 mndr stillhet !? Nå må vi igang igjen ! Innsparingskravene tar overhånd !

Om 1 døgn, mandag 6. oktober er det nøyaktig 5 år siden det famøse vedtaket i Sykehuset Innlandet
der begge Opplandssykehusene, Gjøvik og Lillehammer, ble sterkt lidende og desimert ved en overflytting
av spesialfunksjoner og oppbygging av tilsvarende funksjoner ved Hamar sykehus, i Hedmark….
Som alle ? vet har vi nå vært gjennom en meget smertefull rundgang, nesten tilbake til start igjen,
fortsatt med samme ledelse på plass i førersetet.
Og fortsatt med den beTYDELIGE skjevfordelingen mot Hamar/Hedmark.
LO toppen i Vest Oppland, Størk Hansen, sender åpent brev til den nye Helseministeren.
Det er visst sendt til både Gudbrandsdølen/Dagningen og Oppland Arbeiderblad.
Størk Hansen har som vanlig MYE å fare med, og uttrykker seg beundringsverdig klart.
Vi i Oppland vet at han har helt rett !
Naturligvis vil SI ledelsen raskt bringe hans klare og, tror jeg, helt riktige, beskrivelse av
skjevfordelingen i Sykehuset Innlandet rett inn i den statistiske tåkeheimen.
Vi må bare passe på, og imøtegå dette, alle vi som sitter i posisjon til å observere situasjonen.
Som kjent finnes det 3 former for løgn :
Løgn – Forbannet løgn – og Statistikk !
Nedenfor kan du lese innlegget, mailet meg fra annen kilde enn Størk Hansen selv :

Fortsett å lese «Enda 11 mndr stillhet !? Nå må vi igang igjen ! Innsparingskravene tar overhånd !»

Innlegg i Helsetjenesteaksjonens e-postliste Aja i dag!
Om hovedårsaken til Helsevesenets problemer.

E-post til Aja søn 08 09 2013 kl 2240
####
En sen kveldstime disse spennende valgdager må jeg erklære en smule uenighet med de 2 gode herrer NN,
som jeg ellers for det meste er både enig med og imponert over.

Regionalt Helseforetak nivå oppfatter jeg som DET store og sentrale problem for helsetjenesten.
Kan ikke være tvil om at dette monsteret, som også har avkommet Sykehuspartner, er sentrale og overveldende byråkratipådrivere,
for alle oss som arbeider, eller prøver å arbeide, pasientrettet i helsetjenesten.
De lever sitt eget liv fjernt fra den kliniske hverdag, med vedvarende gjennomtrengende utmattende kraft.
Hviler aldri.
At det er tenkningen inne i og bak denne virksomheten som er hovedproblemet, skal ikke forhindre oss i å ta fatt på
nedrivningen av selve organisasjonen og dens byråkratiske irrganger.

Og kom nå ikke igjen noen der ute, og forlang at jeg, eller vi, straks stiller et ferdig snekret system, organisasjon,
til erstatning, som skal fungere perfekt fra dag 1, når «rivningen» er fullført.
Vi er mange som har tanker og forslag til løsninger for erstatningen.
Politikerne har faktisk ansvaret. De må bruke oss fagfolk, og våre organisasjoner, som rådgivere.
Begynn med å se til Skottland, som mange har skrevet om før.
For eksempel.

Enig i at det er riktig og viktig at HTA er partipolitisk nøytral.
Det MÅ den være.

Ingen av oss som sympatiserer med HTA i dens viktige gode arbeide for et bedre helsevesen er imidlertid partipolitisk nøytrale.
Det KAN vi ikke være.

Helse er også politikk. Og ikke minst det.

Godt valg også fra meg.
Dette er det vanskeligste valget JEG har vært med på.

m v h
Torstein Valset
####

Arendal hjertesenter. Agderposten 271103.

Agderposten 271103 Arendal hjertesenter
Er dette det som skal til for at Arendal sykehus skal roe seg ned ? – eller vil de fortsatt stå hardt på for status som fullverdig akuttsykehus, slik helseministeren lovet dem etter det svære fakkeltoget 13/11 ?
«…Agderposten 271103
Sykehuset i Arendal får hjertesenteret
ARENDAL: Sykehusledelseen fjerner nå all tvil: Det nye hjertesenteret som skal etableres i Helse Sør, vil bli etablert i Arendal.
På fagspråket heter tilbudet «invasivt hjertesenter». Allerede i mars i år ble det bestemt at dette senteret skal plasseres i Arendal, men da sykehusledelsen startet opp sitt strategiarbeid for å gjennomgå alle sider ved driften innenfor Sørlandet sykehus, ble det også åpnet for en revurdering av hvor hjertesenteret skal plasseres…»

Helseministeren om Nye Sykehus ! AP 221008.

Interessant fra Helseministeren !
Han har jo nylig, for et par uker siden uttalt i media at de som ser for seg mange nye sykehusbygg fremover
må begynne å tenke nytt !
Her har vi tydeligvis prioriteringslisten ?
Han avviser Buchardts og Vincent Johannesens drømmer om et nytt Radiumhospital….
Vil heller bygge sykehus i Østfold og Buskerud….Naturligvis !
– men Hamar henger med fortsatt, sammen med Barneavdeling i Ålesund, og nytt sykehus i Molde !!
Det blir spennende på Hedmar/Østerdals aksen fremover.
Det er vel fortsatt ganske utenkelig at nybygging av LOKALSYKEHUS på Hamar er forenlig med
videre drift med akuttfunksjoner på Elverum ?
Se artikkelen her !

Helsetjenesteaksjonen.no punktmarkering på YouTube!

Opptak fra HTAs punktdemonstrasjonen forrige lørdag er nå lagt ut på
YouTube. Lenkene finner dere nedenfor. Spre det gjerne videre.
Beste hilsener 
Torgeir Bruun Wyller
Helsetjenesteaksjonens punktmarkering 7. sept 2013
Åpning: Norsk Sykepleiforbunds trommekorps & skuespillet om de lønnsomme og ulønnsomme pasientene
Appeller
Torgeir Bruun Wyller, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og
talsperson for Helsetjenesteaksjonen

Marit Kirkevold, professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Steinar Solberg, overlege i thoraxkirurgi ved Oslo Universitetssykehus
Rikshospitalet

Are Saastad, hjelpepleier og tidligere leder av Fagforbundet ved Aker
sykehus

Halvard Vike, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo

Appeller fra samarbeidende pasientorganisasjoner
Borge Rørvik, forbundsleder i Norsk Pensjonistforbund

Stig Klingstedt, styreleder i Seniorsaken

Linda Birkenes, styremedlem i Eldreaksjonen/Pårørendeaksjonen

Politiske kommentarer
Marit Nybakk, Arbeiderpartiet

Astrid Nøklebye Heiberg, Høyre

Siv Jensen, Fremskrittspartiet

Knut Arild Hareide, Kristelig Folkeparti

Anne-Line Kjos Solli, Senterpartiet

Erik Borge Skei, Venstre

Frode Ersfjord, Sosialistisk Venstreparti

Bjørnar Moxnes, Rødt

Avslutning
Barnepediatrisk Musikantsekstett (Bbm6)

Misvisende og feilaktige ventetidstall fra SHdir Kvalitetsevalueringsprosjekt !

Artikkelen i Aftenposten 21/2 er basert på Sosial og Helsedirektoratets (SHdir) Kvalitetsevalueringsprosjekt,
offentliggjort 23/2 på SHdir nettsider.
Spesielt Lillehammer («Oppland SSH Lillehammer») kommer dramatisk dårlig ut
når det gjelder ventetid på operasjon for tykktarms-/endetarmskreft:
Mer enn 4 måneder (120 dager)!
Det er bare en ting å si om dette : FULLSTENDIG misvisende og feilaktig !
Se også pressemeldingen fra Sykehuset Innlandet 24/2 som påpeker dette.
Og, – dette er tall som fremstilles på nettsidene www.sykehusvalg.no,
for å hjelpe publikum til å velge sykehus utfra målbare og KORREKTE kriterier.
Våre pasienter med denne sykdom blir, som ved de fleste sykehus, operert innen 2 – 3 uker, så sant de ikke trenger annen type behandling/forbehandling før operasjonen.
Det kan f.eks. hos enkelte av pasientene være nødvendig med strålebehandling av flere ukers varighet, ved Radiumshospitalet, før operasjon foretas, og da oftest i regi av Radiumhospitalet.
Hvordan har man kommet frem til ventetider som dette ?
Det burde ringe bjeller allerede når man ser tallene fra de «beste», lokalsykehusene i Volda og Flekkefjord !
De opererer med ventetider på 1 – ett døgn ! (og mindre enn det ?)
Hvordan er det mulig ? Kan DET være forsvarlig ?
Det trengs da visse forundersøkelser og forberedelser før operasjon, også ved de små lokalsykehusene ?
Hvordan har man kommet frem til disse ventetidstallene ?
Jeg arbeider nå selv frem de reelle tallene for den perioden (mai – august 2004) som er den aktuelle, og kan ikke se å ha mottatt forespørsel om tallmateriale som dette fra noen offentlig instans tidligere.
Har SHdir kvalitetssikret eget tallmateriale ?
Kan vi overhode stole på noe av det som fremkommer i Kvalitetsevalueringen, når slike feil kan forekomme !

Kommunikasjonsindustrien vokser på sykehusenes bekostning, også!

Min twittermelding i dag:
» dette er NPM blåruss-sykehusledelse på sitt verste. sykehus trenger ikke kommunikatører. de trenger ansvarlige ledere, leger, sykepleiere…http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10136120 »
I artikkelen vises det til at Ahus leier inn «kommunikasjonseksperter» som f eks tidl. nylig helseminister Bjarne Håkon Hansen for å løse sine KOMMUNIKASJONSPROBLEMER når ting går galt på sykehuset.
Det være seg pasientskader, uventede dødsfall, eller konflikter med egne ansatte, – som den siste nå nylig med intensivavdelingens sykepleiere. Som Ahus naturligvis tapte i Arbeidsretten
BHH i First House koster angivelig inntil kr 5000 pr time.
Firmaet burde skifte navn – til Last House?
Litt av et sykehus du!
De trenger kloke ansvarlige ledere, leger, sykepleiere, mmm.
IKKE kommunikatører!

Endrede opptaksområder i Helse Øst.

Fra Helse Øst nettsider 271103.
Merk!!
«…Aker og Østfold skal prioriteres.
Styret har prioritert investeringsprosjektene ved Sykehuset Østfold HF og Aker universitetssykehus HF. Aker universitetssykehus HF får dermed kapasitet til å ta et befolkningsansvar for innbyggerne i Folloområdet…»
Det blir ikke noe nytt Follosykehus !
«…Sykehuskartet justeres for å gi økt trygghet og forutsigbarhet
Fra 1. april blir det endringer i opptaksområdene til helseforetakene i Helse Øst. – Vi definerer på nytt hvem som skal sokne til hvilke sykehus. Opptaksområder legger grunnlaget for optimalt samarbeid mellom de ulike helsetjenestenivåene til pasientens beste, samtidig som det gir god samordning mellom psykiatri og somatikk. Poenget er å skape trygghet og forutsigbarhet, både for pasienten, primærhelsetjenesten og for helseforetakene. Det sier styreleder i Helse Øst RHF, Siri Hatlen. Hun presiserer at vedtaket om nye opptaksområder ikke endrer retten til Fritt Sykehusvalg…»

GD 16042005. Mens vi venter….
Stille helg: Fire døgn frem….

Politisk redaktør Halvard Grotli i GD har i dag nok et innsiktsfullt lederinnlegg i sin avis. Han er som vanlig helt inne ved sakens kjerne ! Les resten av innlegget her!
«Mens vi venter….
Stille helg : Fire døgn frem, og du vil oppleve en mange måneders sykehusdebatt du knapt har opplevd tidligere….»
«….
GD1604MensViVenter.jpg
….»
GD1604Bilde.jpg