AP nett 030706. Rimelige krav. Ikke sutring.
Tilsvar fra Norsk Jordmorforening.

Tilsvar fra Norsk Jordmorforening på utspill fta Helse Øst/Fagdirektør Kristin Lossius i Dagsrevyen 16. juni. «»»Urealistisk. Helse Øst anklager både fødekvinner og jordmødre for at de har urealistiske forventninger og stiller for høye krav til seg selv. Samtidig slår pasientrettighetsloven fast at brukere av helsetjenesten skal stimuleres til valgfrihet og medbestemmelse. I Dagsrevyen 16. juni uttalte fagdirektør Kristin Lossius i Helse Øst, seg om situasjonen på fødeavdelingen ved Ullevål universitetssykehus. Hun anklager jordmødre og fødekvinner for å være ambisiøse og sutrete. Ifølge henne må fødekvinnene delvis tåle å bli overlatt til seg selv i forbindelse med fødselen eller å være alene. Videre må jordmødrene tåle dagens arbeidspress. I en reportasje i Aften 26. juni forteller en overjordmor at jordmødre ikke lenger har «kapasitet til å holde fødekvinner i hånden»….»»»

Rimelige krav, ikke sutring

Beskjedne ønsker.Det er alvorlig når kvinner i fødsel ikke lenger kan få en hånd å holde i. Fødende ber om lite, de ber om forutsigbarhet, respekt og verdighet i en sårbar periode og i noen få og krevende timer. Helse Øst gjør dette til et luksusproblem hvor dagens kvinner beskrives som kravstore, ynkelige og svake.

(Aftenposten.no Publisert: 03.07.06 kl. 12:45 ) NINA SCHMIDT

Urealistisk.
Helse Øst anklager både fødekvinner og jordmødre for at de har urealistiske forventninger og stiller for høye krav til seg selv. Samtidig slår pasientrettighetsloven fast at brukere av helsetjenesten skal stimuleres til valgfrihet og medbestemmelse.

I Dagsrevyen 16. juni uttalte fagdirektør Kristin Lossius i Helse Øst, seg om situasjonen på fødeavdelingen ved Ullevål universitetssykehus. Hun anklager jordmødre og fødekvinner for å være ambisiøse og sutrete. Ifølge henne må fødekvinnene delvis tåle å bli overlatt til seg selv i forbindelse med fødselen eller å være alene. Videre må jordmødrene tåle dagens arbeidspress. I en reportasje i Aften 26. juni forteller en overjordmor at jordmødre ikke lenger har «kapasitet til å holde fødekvinner i hånden».

Valgfrihet
Kvinner har ulike behov i forbindelse med fødsel og barseltid. Loven sier at fødselsomsorgen skal gi individualiserte tilbud. Myndighetene ønsker å stimulere til valgfrihet og medbestemmelse for alle brukere av helsetjenesten slik at fødekvinnene (pasientene) skal være premissleverandører for tjenestene. Politikerne ønsker å overføre makten fra system til pasient ved å engasjere og involvere brukerne i større grad i utviklingen av tjenestene. For fødselsomsorgen vil det si at det er viktig å se og utvikle tilbudet ut ifra fødekvinnenes perspektiv. Helse Øst sier at «brukermedvirkning sikrer at helsevesenet tar tilstrekkelig hensyn til pasientene. For å sikre en best mulig helsetjeneste er det viktig å ta hensyn til pasientenes synspunkter. Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasientene og pårørendes stemme blir hørt i Helse Øst».

Den Norske Jordmorforening anbefaler Helse Øst å lese sine egne hjemmesider på nytt og ta dette på alvor. Aksjonsgruppa Aksjon mot fødekaos i Oslo består av kvinner og menn med reflekterte meninger og stor interesse og engasjement i saken. Skal Helse Øst gjøre alvor av å satse på brukermedvirkning, har de en glimrende anledning til å gå i dialog med kunnskapsrike og engasjerte brukere. Aksjonsgruppen sitter på informasjon om erfaringer brukerne av fødselsomsorgen har gjort seg som Helse Øst kan dra nytte av i sitt arbeid med å utvikle gode og trygge helsetilbud.

Luksusproblem?
Det er alvorlig når kvinner i fødsel ikke lenger kan få en hånd å holde i. Fødende kvinner ber om lite, de ber om forutsigbarhet, respekt og verdighet i en sårbar periode og i noen få og krevende timer i livet. Helse Øst gjør dette til et luksusproblem hvor dagens kvinner beskrives som kravstore, ynkelige og svake. Er det lettere å få et planlagt keisersnitt enn en hånd å holde i under fødselen?

Vi mener det Helse Øst oppnår med de nevnte uttalelsene er å skape angst og utrygghet for fødekvinnene. I verste fall vil dette generere flere keisersnitt. En undersøkelse fra Danmark viser at de som ønsker keisersnitt er kvinner som har blitt forsømt under sin første fødsel. En undersøkelse fra Sverige viser at kvinner som flyttes i fødsel eller er usikker på hvor hun skal føde får dårligere fødselsutfall/resultat av fødselen. Andre kvinner opplever å få psykiske plager etter fødselsopplevelser.

Ikke ublu krav
Som representant for majoriteten av landets jordmødre har Den Norske Jordmorforeningen erfaring som sier at kvinner ønsker en hånd å holde i når de skal føde. Vi mener at alle kvinner i fødselens siste stadium skal ha mulighet til å velge å ha en jordmor inne på fødestuen. Noen få kvinner vil kanskje ikke ha behov for det, men muligheten skal være til stede. Flere studier viser at kvinner profitterer på å ha en person inne på fødestuen. Er dette for mye å be om?

Den Norske Jordmorforening savner nytenkning og ambisjoner for svangerskaps- og fødselsomsorgen i Helse Øst. Det hele koker ned til å dreie seg om fødselstall og fødefaciliteter. Vi ønsker en gjennomgåelse av fødetilbudet, dette bør gjøres sammen med gravide og fødekvinner. Hvordan ønsker de å bli møtt og hjulpet og hva kan de selv bidra med? Den Norske Jordmorforening vil at alle gravide og fødende med sine partnere skal møtes med respekt og verdighet. Slik at de kan se tilbake på svangerskap, fødsel og barseltid som en god og annerledes tid i livet, uten dype sår og traumer.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *