Are Saastad’s apell for Helsetjenesteaksjonen under demonstrasjonen på Eidsvold’s plass 7/9 2013

Om Are Saastad (53): Fra 1. juni 2012 ny daglig leder i Reform.
Utdannet hjelpepleier i psykiatrien, og har i mange år jobbet på Gaustad sykehus i Oslo. Ved siden av sin bakgrunn som pleier har han omfattende erfaring som faglig tillitsvalgt i sykehus, blant annet som leder av Gaustadklubben og av Fagforbundet Aker universitetssykehus. Saastad har også vært ansatt i Rådet for psykisk helse og i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien (LPP).
AS sier som vanlig det som kan og må sies! Sterkt og klart!
Apellen finnes også i Dagsavisen.no under nye meninger,
LINKEN FINNER DU HER

HTA07092013 88253_demonstrasjon_h.jpgFaximile d 08 09 2013 kl 1330
Redd Aker – vinn valget!
Publisert 22 timer siden – 3877 visninger Innlegg
Det er en skandale at sykehusenes situasjon så å si er fraværende under årets valgkamp. Fortsatt kan partiene hente mange stemmer. Men da må de ikke bare snakke oss etter munnen – da må de handle.
(Appell holdt under Helsetjenesteaksjonens demonstrasjon på Eidsvolds plass, lørdag 7. september – to dager før stortingsvaget 2013)
Kjære sykehusvenner!
Helsevesenet smuldrer opp under vekten av konsernstyring, telling og butikklogikk. Likevel er sykehusenes situasjon så å si fraværende under årets valgkamp. Det er en skandale
Vi er ikke i en situasjon der vi kan la helsebyråkratene få eksperimentere med vårt felles sikkerhetsnett. Helse og omsorg er ikke industri! Vi vil ha menneskeligheten tilbake. Industriens driftsmodeller passer ikke for helse, omsorg og pleie.
Vi var mange som advarte mot sammenslåingen til giganten Oslo universitetssykehus. Sammenslåingen av Ullevål, Aker, Rikshospitalet og Radiumhospitalet skulle gi faglige og økonomiske fordeler. Det har endt med totalhavari. Forventede innsparinger på minst 800 millioner kroner årlig er snudd til milliardunderskudd. Aker sykehus, det mest veldrevne av dem alle, er redusert til en samhandlingsarena uten akuttberedskap.


Det er sent, men det er ikke for sent. Politikerne har fortsatt en liten mulighet til å fortelle oss hva de vil gjøre med pengetellingen og troen på at stort er best – denne forkvaklete ideen som har vist seg så skandaløst mislykket i Oslo, og som nå er i ferd med å spre seg til hele landet. I Innlandet sysler helsebyråkratene med et kjempesykehus som skal erstatte de lokale sykehusene nær der folk bor. Det samme skjer i fylkene vest for oss, der Bærum og Kongsberg er blant sykehusene som står for hogg. Vi ser det samme på Rjukan, i Lærdal, på Voss, i Nordfjordeid, i Arendal, i Lofoten, Mosjøen og Narvik.
Denne voksesyken – troen på stordrift, sentralisering og konsern – truer nå selve infrastrukturen i vårt lille land. Akuttberedskap og fødetilbud er sentralisert. Alvorlig syke og fødende må transporteres over stadig lengre avstander for å få hjelp. Lokalsykehusene er langt på vei livsnerven i det vidstrakte Norge. De utgjør sikkerheten for folk i distriktene, som de gjør det i byene.
Mellom 60 og 70 % av alle som innlegges på sykehus i Norge ferdigbehandles på lokalsykehusene! Det er dette sikkerhetsnettet som nå angripes på bred front, og som nedleggelsen av Aker sykehus – midt i tjukkeste Oslo – er det kanskje aller verste eksemplet på. For helsebyråkratene får det ikke til å fungere uten lokalsykehusene! Folk dør nå av mangelen på plass og kapasitet. I kø i OUS, eller på korridor, gymsal eller på bøttekott på Ahus.
Derfor hviler det et enormt ansvar på dere som nå har tenkt å få vår tillit til å befolke dette huset bak oss de neste fire årene. Det Stortinget som har sittet her til nå, har skuffet oss dypt.
Mange har mistet troen på dere.
Mange har heldigvis fortsatt tro på at noe kan skje. Men da må dere altså handle, og dere må handle NÅ.
Dere har en siste mulighet i dag. Ikke by oss svarene dere tror vi vil ha. Ikke snakk oss etter munnen. Svar oss ærlig og fra hjertet, svar så vi tror dere. Gi kampen som Helsetjenesteaksjonen fører deres fulle støtte, og beklag gjerne at dere har tatt feil. Si at dere vil rette dette opp. Si dere vil starte med å gjenreise Aker som fullverdig lokalsykehus for Oslo, og at dere vil skrinlegge Oslo-fusjonen for godt.
Si dere vil ta makten tilbake fra helsebyråkratene.
Få så partilederne deres til å si det samme i partilederdebatten på TV 2 i kveld. Forplikt partiet deres til å endre politikk, til å si sorry – vi så ikke rekkevidden av det vi har vært med på – vi tar selvkritikk, kritikerne hadde rett. Dere hadde rett. Vi skal endre retning, og vi skal høre på dere i fortsettelsen.
DA skal vi tro på dere. DA er det mulig at dere kan få de ekstra titusenene av stemmer dere trenger for å vippe valget i deres favør. Så viktig ER nemlig helse for folk. For folk er pasienter. De er gamle, syke og svake. De er gråtende og fortvilte pårørende. De er velgere som føler seg sviktet av dem de har gitt sin tillit til – dere!
Det er vi som er deres velgere, og vi er altså sinte. Men vi lytter fortsatt, to dager før valget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *