Egotripp Hedmark ? GD 27 09 2004.

Dette likner da veldig på det som har skjedd i sykehussaken, ikke sant?
Interessant oppslag i GD fra 27 09 2004, bare les selv…
Ingressen sier det meste:
«- Egotripp og soloutspill. Ordførerne i Lillehammerregionen
reagerer kraftig på den nye fylkesplanen for Hedmark.
Der får Hamar utrope seg til innlandshovedstad,
og naturlig sete for Innlandsuniversitetet.»


Her er en rekke lenker til avisartikler i GD som belyser denne saken.
Dess mer JEG leser om dette, dess mer ser JEG likhetene denne kampen om Innlandsuniversitetet har med kampen,
– ja det er en KAMP – ,!
om Innlandssykehusene.
Det er ikke tvil om at Hedmark og Hamar virkelig har en langsiktig plan,
– i motsetning til Oppland ?
Nå må Tron og Åsgård vise at de mener alvor. Halvor Grotli. GD 300904.
Ringsaker vil dempe striden om innlandshovedstaden. GD 021004.