Enda 11 mndr stillhet !? Nå må vi igang igjen ! Innsparingskravene tar overhånd !

Om 1 døgn, mandag 6. oktober er det nøyaktig 5 år siden det famøse vedtaket i Sykehuset Innlandet
der begge Opplandssykehusene, Gjøvik og Lillehammer, ble sterkt lidende og desimert ved en overflytting
av spesialfunksjoner og oppbygging av tilsvarende funksjoner ved Hamar sykehus, i Hedmark….
Som alle ? vet har vi nå vært gjennom en meget smertefull rundgang, nesten tilbake til start igjen,
fortsatt med samme ledelse på plass i førersetet.
Og fortsatt med den beTYDELIGE skjevfordelingen mot Hamar/Hedmark.
LO toppen i Vest Oppland, Størk Hansen, sender åpent brev til den nye Helseministeren.
Det er visst sendt til både Gudbrandsdølen/Dagningen og Oppland Arbeiderblad.
Størk Hansen har som vanlig MYE å fare med, og uttrykker seg beundringsverdig klart.
Vi i Oppland vet at han har helt rett !
Naturligvis vil SI ledelsen raskt bringe hans klare og, tror jeg, helt riktige, beskrivelse av
skjevfordelingen i Sykehuset Innlandet rett inn i den statistiske tåkeheimen.
Vi må bare passe på, og imøtegå dette, alle vi som sitter i posisjon til å observere situasjonen.
Som kjent finnes det 3 former for løgn :
Løgn – Forbannet løgn – og Statistikk !
Nedenfor kan du lese innlegget, mailet meg fra annen kilde enn Størk Hansen selv :


«»»
Kjære statsråd Bjarne Håkon Hansen.
Gratulerer med ny jobb.

Det er mange av oss som utgjorde motstandsbevegelsen (Sykehusaksjonen i Oppland, som besto av 295 lag og foreninger,
som nedkjempet de mest vanvittige planene til styret og administrasjonen i Sykehus innlandet)
som lurer på om du vil utgjøre noe fra eller til i forhold til Sylvia Brustad sin innsats for Opplandssykehusene.
Vi veit jo ikke hvor mye du har fått med deg av disse kampene og grunnlaget for den massive motstanden mot
den statlige stupide politikken.
Er du interessert så stiller vi villig opp og oppdaterer deg, slik at du kan rette opp det som står igjen av feil vedtak.
Vi lurer om du kan forklare oss hvorfor Hedmark og Oppland er slått sammen til et helseforetak,
Sykehus Innlandet (SI). Så vidt vi veit så er det bare overstående fylker og Øst og Vest Agder som har denne modellen.
Mens mange enkeltsykehus er egne foretak
Da Fylkestinget i 1997 vedtok å etablere Oppland Sentralsykehus (Gjøvik. Lillehammer og Reinsvoll. OSS) fikk man
en rask – nesten utrolig – positiv utvikling til befolkningens beste. Det hadde flere grunner: Innstillingen til alle
ansatte gjennom konstruktivt samarbeid var på topp. Den faglige kompetansen nådde nye mål og regionsoppgaver
ble overført (eks. strålebehandling av kreftsyke med radium hospitalet som fagansvarlig).
OSS ble ett av landets mest kostnadseffektive sentralsykehus. Etableringen av distriktsmedisinske senter (DMS)
på Fagernes og Otta med store muligheter for videreutvikling ble realisert.
Dermed kunne man også realisere det felles mål om tilnærmet likeverdig helsetilbud uansett alder, bosted og økonomi.
OSS fikk utad et svært godt renommé med bla mange søkere til ledige stillinger.
OSS kunne tilrettelegge for å realisere de 4 lovpålagte oppgavene: Behandling. Utdanning. Forskning og Undervisning.
Denne suksessen til OSS skyldes bla organiseringen og valget av ledelses modell.
Hvorfor skulle ledelsen av SI på død og liv ødelegge denne modellen?
Er det mulig å få et helseforetak for Oppland, statsråd Bjarne Håkon Hansen?
I tilfelle ikke – hvorfor er ikke det mulig?
Funksjonsfordeling.
For å forstå hva som har forårsaket denne fortvilete situasjonen for Sykehusene i Oppland, må vi gå tilbake i tiden.
Ikke så langt, men til 2002. Da ble en del strategier lagt og vedtatt satt ut i livet.
Mye av galskapen ble satt i verk i andre halvår i 2003.
Flere spesielle kirurgiske funksjoner ble tatt fra Oppland og overført til Hedmark. Dette tappet sykehusene for store
pengesummer i og med at kirurgiske inngrep betales forholdsmessig bedre enn annen behandling innen sykehusene.
Resultatene lot ikke vente på seg, fra å være av landets best drevede sykehus, ble sykehusene i Oppland
redusert til underskuddsforetak.
Alt dette skulle bygge opp om drømmen om et storsykehus nær Hamar.
Pga av en omfattende motstandskamp har denne politikken lidd et fullstendig nederlag.
Hele visjonen til Torbjørn Almlid. Øyvind Graadal og Peder Olsen er på full fart ned i søppelkassa,
men resultatene av denne mislykkede visjonen og strategien er det sykehusene i Oppland som betaler for.
Og de (visjonene) er langt fra gravlagt. Det er lett å se hvordan de har tenkt å nå sine opprinnelige mål,
men det må vi ta i et seinere innlegg.
Vi har lykkes i å få tilbake en del av funksjonene de stjal fra Oppland.
Men Gjøvik mangler fremdeles mye, bla annet karkirurgi og urologi. Som følge av dette har røntgen avdelingen på
Gjøvik blitt sterkt svekket faglig og økonomisk (økonomisk har det heller ikke vært noen fordel at mye av røntgen
tjenesten har blitt privatisert og utsatt til røntgeninstituttet)
Er det mulig at Lillehammer og Gjøvik kan få økonomisk kompensasjon for den uretten som har blitt utøvd mot
sykehusene og befolkningen i Oppland?
Vi vil gjerne få et klart svar på hvorfor det skal være en felles ledelse mellom Elverum og Hamar, men ikke mellom
Reinsvoll. Lillehammer og Gjøvik (OSS modellen, som var en av landets best drevede sykehus)?

Basistilskudd.

Hvordan kriteriene konkret er utformet veit jo ikke vi, men det er svært skjevfordelt for de to fylkene.
Vi har omtrent like mange innbyggere. Fylkene er noenlunde like geografisk.
Det finnes selvfølgelig forskjeller, men likheten er stikkordet.
Basistillegget utgjør 3,2 milliarder kroner for Sykehus Innlandet.
Disse tilleggene fordeler seg på Psykiatri. Rehabilitering. Medisinsk service. Prehospitale tjenester. Intern service.
Og til hvert sykehus. I dette tilfellet er det sykehusene som er interessante.
De fire sykehusene i Hedmark mottar kroner
508534000 : 182693 innbyggere = 2883, 00 kroner pr innbygger
De to sykehusene i Oppland mottar
kr 351783000 : 182799 innbyggere = 1924,00 kroner. pr innbygger.
Dette gir en forskjell på kroner 959 pr innbygger.
Det kan da ikke være riktig at administrasjonen og styret skal forskjellsbehandle innbyggerne i disse to fylkene.
Det eneste riktige måtte være å gi like mye penger til hvert fylke.
Det vil si kr 2354 kroner pr innbygger. Eller for å gjøre det mer forståelig.
En slik korrigering vil gi over 78,5 millioner kroner til Opplandssykehusene.
Er du enig Bjarne Håkon Hansen?
Er du fornøyd med disse tallene Bjarne Håkon Hansen?
Er de feil? I tilfelle hva er feil?
Sengetall.
Vi må også en kort tur innom sengetallene og utviklingen der.
Den er definitivt ikke godt kjent for de fleste.
Den kan kort og godt beskrives som dramatisk.
Fra 2003 har Gjøvik Sykehus mistet 28 % av de somatiske sengene. 28 %!!!!!!
Gjøvik Sykehus hadde 220 somatiske senger i 2003.
Nå i 2008 er antallet redusert til 158.
Tar man bort 12 sengeplasser på stråleenheten, som jo er en regional oppgave så er antallet 146 senger.
Sengeantallet pr 1000 innbygger er for Elverum/ Hamar på 2,11, mens Gjøvik som er den mest folkerike regionen
og det største opptaksområdet har 1,47 og korrigert for stråleenhetens senger er tallet 1,36.
Kan dette være riktig Bjarne Håkon Hansen?
Dette er så dramatisk at det finnes ingen grunn til å vente lenger.
Her må det reageres fra både våre sentrale og lokale politikere.
De kan ikke bare sitte og late som om de ikke veit noe av det som nå foregår.
Er det en målsetting å redusere tilbudet på Gjøvik sykehus Bjarne Håkon Hansen?
Dette blei langt statsråd Bjarne Håkon Hansen, men vi har egentlig mange flere spørsmål, som blant annet
omfatter hva har dere tenkt å gjøre med lovnadene om et nytt somatisk sykehus på Hamar og hvordan skal
dette i så fall finansieres?
Har du synspunkter på det så er det fint om du tilkjennegir hva strategien er.
For den er vel ikke hemmelig for oss i allmuen?
Vi håper du er mer åpen og villig til å ta de diskusjonene som er nødvendige, enn din forgjenger.
Hælsen
Størk Hansen
LO/GLTE
«»»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *