For tidlig utskrivning, av for syke pasienter, fra sykehusene …

Helseminister Høie var bekymret i dag, i nyhetene på TV,
for at enkelte kommuner ikke har etablert samarbeid med
kommunene som hindrer utskrivning av pasienter for tidlig.
Jeg for min del er mer langt mer bekymret for at
myndighetene selv, dvs regjeringen, de ansvarlige
politiske partiene og politikere, og helsebyråkratiet,
ikke forstår at slik helsevesenet nå innrettes,
spesielt med med foretaksorganiseringen, og såkalt
innsatsstyrt finansiering (ISF; DRG etc) , som fører til
en kronisk alvorlig underbudsjettering med utarming og
nedleggelse av en rekke sykehus i landet til følge,
vil det ikke bli igjen hverken kvalitetssenger, kompetanse
eller kapasitet nok, til å ta seg av spesielt de eldre
pasientene på en forsvarlig måte.
Samhandlingsreformen er en fiasko i så måte, og vil ikke kunne
forhindre at dette skjer. Heller ikke privatisering av
helsetjenester vil kunne forhindre elendigheten.
Vi trenger hvert eneste sykehus, og hver eneste sykehusseng i
dette land, for å ha en mulighet til å forhindre dette,
både på kort og lang sikt.

nrkno_fortidligutskr01022015.jpg

Forts. tekst fra avisoppslaget:

«»»»Samhandlingsreformen trådde i kraft i 2012, og skulle
bedre samarbeidet mellom sykehus og kommune.
Problemet er at vi får stort sett sykere pasienter
skrevet ut av sykehusene mye tidligere enn før,
sier pleie- og omsorgsleder ved institusjonene i Rælingen,
Grethe Lid.
For tidlige utskrivninger fører til store konsekvenser for
kommunene og pasientene.
Mange ganger opplever vi at pasientene blir skrevet
ut før sykdomsbildet er avklart. Dermed kan vi ikke
fortsette eller ta over behandlingen, sier omsorgslederen.

Ifølge Lid blir fire av ti pasienter akuttinnlagt på sykehuset
igjen etter kort tid. I noen tilfeller ender det med dødsfall.
Det var en pasient som ble skrevet ut av sykehuset.
Det var lagt opp en ernæringsplan, men det viser
seg at pasienten er så dårlig at pasienten dør to dager
senere, forteller Lid.

Uheldige situasjoner

Byrådsleder i Oslo kommune, Stian Berger Røsland, sier det er
mange kommuner som er bekymret for at utskrivningspraksisen er
blitt for rask.

Det er mange historier om pasienter som må overvåkes kontinuerlig
gjennom natten, før man får skrevet dem inn på sykehuset igjen.
Det fører til uheldige situasjoner hvor pasienten blir skrevet ut
og skrevet inn, gang på gang, sier Røsland.

Han mener helsedepartementet og Stortinget må evaluere om det har
vært for stort fokus på utskrivninger fra sykehus for å spare penger.
Les: Frykter eldre blir kasteballer i helse-Norge

Bekymringsfullt

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, mener det er
bekymringsfullt at antallet på reinnleggelser øker.

Vi får tilbakemeldinger fra mange kommuner som opplever at pasientene
som kommer til dem, kunne ha hatt godt av å være lenger på sykehuset,
sier Eide til NRK.

Hvis det er slik at det er flere reinnleggelser som følge av for
tidlige utskrivninger, så ikke dette i tråd med målet bak
samhandlingsreformen, sier Eide.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie skylder på dårlig samarbeid
mellom sykehus og kommune.

I mange tilfeller skylder partene på hverandre, istedenfor å sette
seg ned og samarbeide slik at pasienten ikke blir den lidende part.
Det er grunn til bekymring at det ikke er gode nok samarbeidsordninger
mellom sykehus og kommunene, sier Høie. «»»»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *