GD-Debatt 04 06 2004
GD’s agenda i sykehusspørsmål ?

Direktør Almlid må ut i debattsidene i GD for å klargjøre.
Han mener nå, eller nærmere bestemt «–, er det nesten slik at vi fristes til å tro at GD selv har en skjult agenda i denne saken.»
Hvilken agenda skal vi tro GD har ?
Hvilken oppgave har lokalaviser av type GD ?
De har bl.a. en hovedoppgave i å avsløre nettopp denne type skjulte agendaer og rent snusk fra såvel privatpersoner som offentlig forvaltning !
Det er det minste vi kan kreve av en lokalavis !
Det var jo i sin tid ganske oppsiktsvekkende at Almlid & co kunne slippe unna så lettvint og enkelt da historien om Hamar sykehus’ elendige forfatning ble påpekt så tydelig i vårt brev dagen før det avgjørende styremøtet i Sykehuset Innlandet for 8 måneder siden.
Jeg selv var overbevist om at den saken ville sette flere sentrale personer i SI i en meget vanskelig knipe. Slik gikk det jo da ikke som vi vet. Styret ble forklart at denne rapporten som forelå ikke hadde noen vesentlig betydning, og at Hamar sykehus lett kunne opprustes for rene småpenger, til akseptabel standard.
Styret ble ført bak lyset !
Hvorfor må Almlid nå ut i debattsidene ?…..Det er og bør være svært sjeldent at toppledere føler det nødvendig å rykke ut til eget forsvar og forklaring på en slik måte.
Jo ! Ledelsen i Sykehuset Innlandet har et troverdighetsproblem !
Et STORT troverdighetsproblem !
Det er nå blitt tydelig for alle og enhver, ikke bare for oss direkte innvolvert som fagpersoner med lang fartstid i området her.
Som Almlid selv skriver :
«En hver skjult agenda vil raskt bli gjennomskuet…»
Helt korrekt !
«–, og undertegnede har ingen slik skjult agenda.»
Det tror vi ikke på !
Dere kan gjenta gang på gang at det ikke fra deres side finnes en skjult agenda.
INGEN tror på det ! INGEN har grunn til å tro på det !
Deres vedtak og handlinger taler for seg selv.
For 8 måneder siden var Hamar sykehus’ åpenbare problemer en ikke sak !
Tross all dokumentasjon som forelå om Hamars elendige bygningsmessige tilstand, og som ble trukket ydelig fram før det viktige styremøtet der de viktigste lokaliserings- og funksjonsfordelingsvedtak ble fattet, – ble dette bagatellisert til det ugjenkjennelige.
Det skulle koste 1,5 mill kr å ruste opp Hamar til akseptabel standard.
Det var det hele…
ALLE har visst at dette er rent tankespinn.
NÅ vedgås det åpent at Hamar sykehus er lite egnet til moderne sykehusformål, men ikke før om 5-7 år !
Forstå det den som kan ! At de våger !
Vi i Oppland ser jo tydelig hva som har vært og er hensikten !
Opplandsykehusene må fragmenteres og knekkes til knestående telling, slik at Hamar får armslag til å styrke seg frem mot det endelige slaget som Almlid annonserer nå.
Dette dreier seg ikke om OMKAMP, det har ikke vært noen kamp, kun en ren maktdemonstrasjon fra Hamarfolkene i ledelsen, som tross alle advarsler, og UTEN noen som helst akseptabel begrunnelse (annet enn for enhver pris å bygge opp Hamar, på bekostning av Lillehamme/Gjøvik) har kjørt lokaliseringssaken og funksjonsfordelingen til svær fordel for Hamar.
VI forstår hvorfor !
Befolkningen, og politisk redaktør Grotli forstår også hvorfor!
Man vil nå bruke den uforståelige koblingen psykiatri-somatikk for det den kan være verdt, for å lage et nytt somatisk sykehus (men bare et «lite» spesialsykehus) samlokalisert til Sanderud.
Almlid skriver: «Dette utredningsarbeidet kommer vi til å gjennomføre som en åpen og involverende prosess hvor nødvendig tid skal stilles til disposisjon slik at relevante forhold blir godt belyst. Til slutt vil det være faglige spørsmål, tilgjengelig kapital og helsepolitisk avveininger som kommer til å bestemme utfallet».
Er «faglige spørsmål» f.eks. slike som at det ikke lenger vil finnes sterke fagmiljø innen flere kirurgiske disipliner på andre sykehus enn Hamar ? – fordi man systematisk fra ledelsens side har sørget for å fjerne fagmiljøene og lokalisere dem til, ja nettopp! Hamar.
Tenk det !
Er «tilgjengelig kapital» f.eks. slikt som at det IKKE vil være mulig å bygge et stort («lite»?) nytt sykehus helt fra grunnen av, og samtidig beholde de andre sykehusene som desentraliserte enheter med viktige funksjoner.
Eller at man av nettopp økonomiske grunner MÅ bygge ut til et reellt SENTRALSYKEHUS det eneste eksisterende store, nær komplette hva avdelinger angår, og velfungerende sykehuset i Innlandet ?
Jeg sier vel og merke ikke hvor dette sykehuset ligger eller bør ligge.
Det overlater vi til den «omfattende og faktapregede prosessen» som Almlid annonserer.
Det har vært prosesser her før. Jeg har selv vært involvert i den såkalte «Kirurgigruppen» i fjor sensommer/høst. Denne gruppen fikk ikke en gang gjort seg ferdig med de mandater som forelå, før man avsluttet og kuppet reulstatet og vedtakene i styremøte på en helt uanstendig måte.
Og de slapp unna med det !
I denne gruppen var det også eksplisitt sagt i mandatet at nytt sykehus ikke skulle drøftes som løsning overhodet !
Var det noe som ble diskutert fra Hamarbenken, i denne gruppen, ved hvert møte, så var det nettopp behovet for dette «lille» nye spesialsykehuset i kirurgi. Representanter fra de andre sykehusene, de med akseptable mer tidsmessige lokaliteter, forstod aldri dette rutinemessige maset om det nye sykehuset, som vi jo ikke skulle diskutere iflg mandatet til Kirurgigruppen.
NÅ forstår vi det !
Kfr tidligere innlegg i BLOGGEN. Bare les og tenk over hva som tidligere har foregått her !
Almlid skriver videre: » Det Innlandet trenger nå er lokalpresse som evner å se innlandet i et helhetlig perspektiv, ikke bare «sin by».. etc etc»
Tenker han da på Hamar Arbeiderblad kanskje ?
Vi følger med i HA ! – som eksempelvis helt ubeskjemmet har berømmet divisjonsdirektørene Graadal og Johnstad, for å ha skaffet Hamar alle disse viktige spissfunksjonene, – av faglige grunner naturligvis…….
De får nok statuer på Torvet i Hamar i tidens løp ? i det minste byster eller portretter i det nye sykehuset på Sanderud, flankerende Almlids noe større og veggdominerende portrett.
Ja – jeg ser det virkelig for meg……..
Det er faktsik på høy tid pressen i vårt fylke våkner opp, og ser hva som skjer her.
Før det er for sent…

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *