GDnett231106 Urologien utsatt !

Uttalelsene fra adm. dir. og styreleder fraber seg ytterligere kommentarer.
«Saken slik den ligger i dag, får ingen god løsning, sa Almlid»
Blir løsningen bedre hvis saken får modnes noen måneder ?
«Vi må diskutere hvordan vi skal ta initiativ for å bedre kommunikasjonen
med våre omgivelser, og vi må fange opp sykehusaksjonens anliggende,
sa Olsen»
Forslag:
1. Start med å høre, forstå og følge de sterke faglige argumenter for flytting,
og sammenhold disse med de meget svake argumenter for å opprettholde
lokalisasjon Hamar.
2. Avslutt tenkningen rundt nytt sykehus på Hamar som pri 1 for
ledelsens og styrets arbeide.
3. Problemet i Innlandet er at det er for mange sykehus. Ved bygging av nytt
sykehus på Hamar, må Elverum og vel også Tynset legges ned.
4. Evt pasientlekkasjeproblematikk sørover er ikke engang et problem.
Søndre del av Innlandet slukes helt naturlig av nye Ahus.
5. Se og forstå argumentasjonen i siste SINTEF rapporten !
Gjør så deres vedtak i henhold til dette !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *