GD.no 28 11 2008 Almlids siste saksframlegg…Heia Hamar !
Naturligvis må også dette være feil FULLSTENDIG FEIL fundert, og vurdert !
Faglig, såvel som i henhold til tidligere vedtak om likeverdig sykehusutvikling !

Først mine kommentarer :
Almlid bygger som vanlig kun på det som kan gi fordel Hamar. Der i gården er det fortsatt kun Hamar som gjelder.
Heia Hamar ! Slik har det vært i alle år siden 2003.
Selv om de fleste og viktigste faglige argumenter, spesielt i denne saken, taler for LIllehammer.
Dette komplette tøvet om at «begge sykehus oppfyller de faglige krav som stilles», hvilket er helt misvisende…
Vennligst presenter de faglige krav som gjelder ? Samlokalisering med patologi ? Scintigrafi ?
og at «Hamar har et større fagmiljø med erfaring innen dette området»
hvilket er svært misvisende, – ja – sterkere uttrykk kunne brukes… Vennligst presenter dette miljøet for oss ?
Fremhevingen av viktigheten av et endokrinologisk miljø overdrives sterkt, uten at endokronologien ved SI Gjøvik
overhode nevnes, – mens den virkelig sterke betydningen av patologi og scintigrafi nevnes nærmest i bisetninger,
da i form av setninger om telepatologi hvis begrensninger ikke omtales, og uten å nevne mulighet for betydelige
ekstrakostnader av flere slag, ved ambulerende patologiservice og telepatologi.
Lillehammers helt fremragende onkologiseksjon overses glatt, mens Hamar fremheves spesielt.
Nå har vi jo fersk erfaring for at Hamar Sykehus, som det første noensinne i landet, meg bekjent,
selv har utbasunert i media beretninger om egen fortreffelighet,
-nylig har de selv åpent i media (H-A) presentert sitt helt almminelige fagmiljø for karkirurgi som «VERDENSKLASSE» !!
I sannhet en spesiell påstand
De har videre utbasunert sin spesielle røntgenkompetanse til å stanse farlige blødninger i bekkenet,
hvilket nok er en sterk overdrivelse, utøves i beste fall meget sjeldent, og er forlengst vedtatt sentralisert til regionsnivå,
og skal IKKE skje på sykehus av våre størrelser, – som skal håndtere disse blødninger på annen og langt tryggere måte.
Det er ikke lett å navigere rett i blant slike faglige svulstigheter, hvis man ikke selv har faglig innsikt,
– men at Almlid, som fortsatt leder vår organisasjon, kan prestere en slik argumentasjon !
sånn helt på tampen av sin «gjerning». Nå-ja, det overrasker jo ikke,nettopp…
Georg Apenes ville utvilsomt kunne ha kommentert dette på en passende måte !
gd_no281108AlmlidMammakirurgi2.jpg


gd_no281108AlmlidMammakirurgi.jpg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *