GJENTAR! fra 28 02 15
Fjerne RHF=Regionalt HelseForetak nivå
og finansieringssystemet DRG/ISF snarest!

URGENT
Vi skal ikke glemme at Høyre med Høie gikk til valgkamp på å
rydde opp i dette! Det gikk kort tid etter valget før DET var
skrinlagt, til over neste valg!
Ingen har den fiks ferdige endelige løsning.
Likevel må det være legalt og mulig nå å ønske-kreve
at både politiske myndigheter og tilhørende helsebyråkrati
snarest mulig innser problemene, og forbereder og gjennomfører
de aller nødvendigste endringer, som er åpenbare for en
overveldende majoritet, kanskje fortsatt unntatt AP m Støre &co.
Fjerne RHF og DRG/ISF snarestLes også her om at
Sjukehus bør ikke være helseforetak. Fra DM 20 02 2015 Avsnitt 1. Avsnitt 2
RHF
Fjerne det unødvendige, byråkratiserende og fordyrende
RHF nivået. Nasjonal sykehusplan, Helsedirektoratet,
og et Fylkesnivå på politisk plan kan overta det.
DRG/ISF.
Endre finansieringsordningen med DRG/ISF, som er en svært
byråkratidrivende tidstyv for alle, og helt uegnet hva gjelder
mulighetene til å gi befolkningen helsetjenester de fortjener.
Systemet brukes også i ødeleggende grad til sammenlikninger
mellom sykehus og avdelinger, selv om alle vet, og er enige om,
at datakvaliteten og statistikken tilsier at det ikke er mulig.
Godt gjennomarbeidete rammebevilgninger erstatter dette.
Vi kan ned på prosentnivå beregne nødvendige bevilgninger
til reelle budsjetter og bevilgninger for å gi befolkningen i
et gitt område, med en gitt funksjonsfordeling,
de nødvendige helsetjenester.
Nåværende system gir en uunngåelig kronisk underbudsjettering
og overbyråkratisering vi ikke kan leve med.
Det foreligger også myter om sentraliseringsgevinster og
storsykehusfordeler, og stadige krav om nedleggelse av mindre
sykehusenheter, med økende betydelig mangel på
kvalitets-sykehussenger over hele landet.
Denne mangelen vil ikke kunne oppveies av den sviktende
samhandlingsreformen med sine eventuelle sykehjemssenger og
eller akuttsenger, måtte han forby.
Hvem vil/skal/må bruke dem?
Sikkert ikke våre politikere ihvertfall.
Blir nok Kari og Ola det.
Vi bør kunne starte med disse to hovedområdene inneværende år.
Det kan uansett knapt bli verre enn det allerede er,
med sykehushelsetjenesten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *