Glomsaker vant i Tingretten !

Naturligvis vil denne saken gå i Glomsakers favør.
Avskjedigelsen var jo en helt meningsløs og absurd handling fra SiR ledelsens side.
Det blir utvilsomt fullstendig tap for SiR ledelse, og Adm. direktør Tjemsland og evt Styreleder som kommer til å måtte gå på dette, – slik jeg har skrevet her tidligere. Noe annet ville være helt utenkelig….
Les Stavanger Aftenblad nettutgave 301203
og 311203:
«… Glomsaker vant første runde 1
Publisert 30. desember 2003 16:29
Tom Glomsaker, som ble avskjediget fra stillingen sin på Sentralsjukehuset, har tatt første stikk i rettsapparatet – tingretten sier at det ikke var grunnlag for avskjedigelse. Helse Stavanger påkjærer kjennelsen til lagmannsretten.
Glomsaker ble avskjediget på grunn av illojalitet, men Stavanger Tingrett kan ikke se at det finnes grunnlag for dette. Derfor får han nå stå i stillingen inntil det foreligger endelig avgjørelse i tingretten …»
«… Glomsaker vant første runde 2
Publisert 31. desember 2003 08:05
Det er uvanlig at avskjedigede får lov til å bli i stillingen inntil arbeidsrettssaken er avgjort. Men det får klinikkdirektør Tom Glomsaker…
… Stavanger Tingrett, ved sorenskriver Olav T. Laake, avsa i går kjennelse om at Glomsaker får bli i stillingen. Helse Stavanger påkjærer kjennelsen til lagmannsretten. Retten konkluderer med at grunnlaget for avskjedigelsen synes tvilsomt. Men den påpeker også at avgjørelsen er fattet utelukkende på grunnlag av det skriftlige materialet som foreligger… »
Rogalands Avis nettutgave 311203
«… – Jeg er veldig glad for den beslutningen som retten har tatt, sier Glomsaker til Rogalands Avis. Han understreker likevel at saken ikke er ferdigbehandlet, og at dette kun er en midlertidig beslutning.
Har en sterk sak.
Glomsaker mener likevel at han har en sterk sak når den kommer for retten. I Stavanger tingretts konklusjon heter det blant annet at retten ikke kan se at Glomsaker har vært illojal. Dermed slår den fast at det ikke var grunnlag for å gi Glomsaker avskjed fra direktørstillingen på SiR…»
Se nok en gang juridiske ekspertuttalelser om legers ytringsfrihet, fra Tidsskrift Nor Lægeforening, 2002; 122 :
Henning Jakhelln og Eivind Smith

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *