10 punkter, om økende privatisering under nåværende regjering
ved helseminister @benthhoyre.

Jeg skrev et innlegg på Helsetjenesteaksjonens e-postliste Aja
med kopi i denne blogg
i fjor d 16 06 14, som fortsatt er like aktuelt. GJENTAS DERFOR HER:

For å si det forsiktig!
Regjeringen
med helseminister @benthhoyre urokkelig i spissen,

er på vei ut i HELSE-spagaten nå.
Var jeg i Høies sko ville jeg følt meg særdeles ubekvem.
De har noen vanskelige regnestykker foran seg
med sitt private opplegg.
Alt tyder på at de både tror, og regner feil.
Jeg har 10 PUNKTER,
Bekymringspunkter,
var det ikke det de kalte det?
vedrørende den nå kraftige økningen i privatisering,
av helsevesenet, som gjør meg redd,
for helsevesenets fremtid.
LIVREDD!
Ikke minst for Psykiatri og Rus,
som de TIL OVERMÅL vil starte med!
Antagelig blir det neste
Psykisk utviklingshemming og Geriatri?
og andre svake grupper?
MEN!
de feier det nok berolig smilende til side,
i sine vanlige politiker stil.
Til SKANDALEN er et faktum!
Bare vent, og se! Og her …

….. de 10 punktene …..

….

1. Privat vil bare (kunne) ta det som lønner seg.
De vil/må per definisjon bare skumme fløten.
De vil/må vise sin effektivitet og økonomiske suksess,
ellers forsvinner investorer og eiere.

2. Privat vil ikke (kunne ha) ha døgnkontinuerlig beredskap for egne pasienter.
Ikke engang egne komplikasjoner/problemer.
Det er for DYRT! Alt for dyrt!
Det kan/må Offentlig ta!

3. Privat vil ikke ha utdannings og etterutdannings krav på seg
av NOEN yrkesgrupper i helsevesenet.
Det er for ineffektivt i daglig drift.
Det må Offentlig ta!

4. Privat vil/kan/må kun ha enkel samlebåndsmedisin,
-psykiatri, og -kirurgi,
og overlate komplikasjoner og kompliserte tilfeller til Offentlig.

5. Hvordan skal dette regnes inn i anbudene.
Til hvilken merverdi?
Ser vi foran oss et ekstremt, hittil ukjent byråkrati,
for å styre og regne på dette?

6. Det er en myte at Offentlig er ineffektivt.
De er så effektive som det er mulig å være,
med de krav som stilles til dem,
for utdanning, etterutdanning, kvalitetssikring, rapportering,
og tungrodd byråkrati,
som de bare må leve med.
Hvem skal utdanne spesialistene?
ja, -. SuperSpesialistene?

7. Regjeringen viser et skuffende forenklet syn på helsevesenet.
Hvis pasienten skal komme i sentrum,
nytter det ikke bare å SETTE pasienten i sentrum.
HELSEVESENET må settes i sentrum.
Gjøres økonomisk og personellmessig i stand til å utføre sine oppgaver.
Ikke bare oppleve kronisk alvorlig underbudsjettering.
Det de selv kaller underskudd.
Snakke i vei om effektivisering, effektivisering?.
Vi har effektivisert NOK NÅ!
Knapt nok tid til å snakke med pasientene våre,
som vi har?

8. Regjeringen er blinde for kommende uunngåelig
masseflukt av helsepersonell,
fra Offentlig til Privat,
når frislepp av Privat kjøres i gang,
drevet av ALLTID bedre lønns- og arbeidsvilkår i Privat.

9. Regjeringen ser ikke at landet egentlig MANGLER sykehussenger,
når eldrebølgen kommer for fullt, snart.
Kvalitetssenger, med døgnberedskap,
som ikke kan erstattes av kommunale almenmedisinske senger,
i DMS, distriktsmedisinske sentra.
Hvem er valgt ut til å behandles der?
Våre politikere, kanskje?

10. Regjeringen forstår rett og slett ikke
hva de her setter i gang
De tror bare, eller er vill- veiledet til å tro, at
FOKUS,
ROBUSTHET,
SENTRALISERING
er løsningen
på selv alle de mer alminnelige,
om enn kompliserte nok,
helseproblemer i befolkningen.

NEDLEGGING AV AKTIVE DØGN-SYKEHUSSENGER,
I DAG, ER GALT!
NOEN MÅ STOPPE DENNE GALSKAPEN!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *