Helse Stavanger problemene 2003/2004 går ut av BLOGGEN, du finner stoffet her !

BLOGGEN skal fremover kun dreie seg om Sykehuset Innlandet.
Du finner alle entries om SiR saken ved å lese videre her.
Alle linker er dessverre døde pr 02 2023
Naturligvis vant Glomsaker denne saken… og vinner også i de neste instansene !
Naturligvis måtte Tjemsland gå… for godt ! Maken til feilvurderinger !
Styreleder bør definitivt gå av … han også … det skjønner han nok etterhvert !
Hva skal man med et styre som håndterer en vanskelig sak på en så klønete måte ?

0904 2004 Der gikk Tjemsland !
3112 2003 Glomsaker vant i Tingretten.
2312 2003 Konst. klinikkdirektør ved SiR Kir-Ort klinikk tror striden kan leges.
2312 2003 Her er BREVET fra Styret i Helse Stavanger til de 57 legene ved Kirurgisk-Ortopedisk klinikk SiR!
2212 2003 Fra NRK Rogaland 221203.
2312 2003 Styret ved SiR har ikke forstått alvoret.
2212 2003 Interessant debattinnlegg i Stavanger Aftenblad Nettutgaven. Alvorlig svikt i bedriftskulturen ved SiR ?
2212 2003 Styret i Helse Stavanger HF har tillit til adm. dir. Tjemsland !
1812 2003 «Styrelederen har misforstått fullstendig». Stavanger Aftenblad Nettutgaven 181203.
1212 2003 Også Øyeavdelingen i Stavanger kommer med sterk kritikk mot sykehusdirektøren.
1212 2003 Taust på nettsidene til SiR og Helse Vest pr. 121203 vedr. konflikten i Stavanger.
1212 2003 Ekstra styremøte Rogaland legeforening 111203 om konflikten ved SiR. Fra Tidsskrift for Den norske legeforening.
1212 2003 Glomsaker ble sjekket !
1212 2003 Tynnslitt tillit til sykehuset i Stavanger.
0512 2003 Stavanger Aftenblad 051203 Ledelsesfarsen i Stavanger ruller videre…
1112 2003 ORKAN i Stavanger.
0312 2003 Glomsaker hadde vanskeligheter også i Torsby/Sverige i 2001.
0312 2003 Ny klinikkdirektør i Stavanger
2711 2003 Glomsaker er i en fæl klemme i Stavanger.
2511 2003 Stavanger Aftenblad 251103. Nyansatte i Stavanger frykter for stillingene sine.
2611 2003 Det var nok nødvendig at Glomsaker sa sin mening.
2611 2003 Stavanger Aftenblad 261103. Glomsaker føler seg kriminalisert.
2511 2003 Stavanger Aftenblad 251103. Om maktkampene på sykehuset.
2411 2003 NRK Rogaland 241103.
2411 2003 NRK Rogaland om Glomsaker-saken 211103.
2411 2003 Dagens Medisin 211103.
2411 2003 Resten av Artiklene i Stavanger Aftenblad vedr. Glomsaker-saken