Helseøkonomen uttaler seg fra sitt hjørne, UTENFOR ! GD 131206

Se hele oppslaget HER !
Så bringes helseøkonomen på banen. Jon Magnussen, professor fra NTNU i Trondheim.
Han peker på at veksten i bevilgningene fra 2003 til 2005 har vært på hele 7 %, og klart
større enn veksten i befolkningen.
«Sykehusene har hatt en sterk vekst, og har det fortsatt. Vi ligger på sølvplass internasjonalt»
«Det er en ny situasjon at Regjeringen og Stortinget nå gjør alvor av det man har sagt i mange år,
nemlig at sykehusdriften skal gå i økonomisk balanse.»
Greit det !
Men nå er vi med det daglige medisinske ansvaret i en litt annen situasjon,
som rent konkret og dramatisk tydelig ser at mulighetene til å gi en forsvarlig omsorg til våre
pasienter, til befolkningen, faktisk forverres fra år til år.
Det kan IKKE forklares med at vi på gulvet gjør et dårligere arbeide,
eller arbeider saktere og mindre.
Blir pengene til driften faktisk borte underveis ?
Til pensjonsforpliktelser som ikke er tatt med i beregningene ?
Er oppgjørssystemene (DRG) et egnet virkemiddel for å lage forutsigbare regnskapssystemer som
virkelig dekker befolkningens legitime behov. ? NEPPE ! – spør du meg.
Se hele oppslaget HER !


Se hele oppslaget HER !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *