«Helsepolitisk veivalg – hvordan blir framtiden for norsk helsevesen?»
Spekter inviterer til seminar
Uten helsepersonell eller fagforeninger i panelet..

Arbeidsgiverforeningen Spekter (@arbspekter) inviterer på sine nettsider 20.12.2016
til helsepolitisk seminar 17.februar 2017, på BRISTOL, i Oslo sentrum.
Det slår meg som mange10årig ansvarlig kliniker i både almenmedisin, offentlig helse, og kirurgi,
at det i dette seminar foreligger et stort og i høy grad problematisk demokratisk underskudd.
Ganske så utrolig at ikke i det minste de 2 politikere ser dette, og har krevet endring
i sammensetningen og oppsettet av seminaret, før de selv vil eller kan delta.
Hva i all verden skal diskuteres på dette seminaret, når man tydeligvis ikke trenger
hverken sentrale helse-fagforeninger, eller praktikere fra rundt i det ganske land,
med medisinsk administrativ innsikt og erfaring fra forskjellige spesialiteter, i det virkelige liv der ute.
Der ting skjer.
Spekter konferanse Invitasjon.jpg


forts…
Det fremgår av invitasjon at Spekter har invitert
helseminister Bent Høie og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen,
Lars Vorland, adm. direktør, Helse Nord RHF, Inger Cathrine Bryne, adm. direktør, Helse Stavanger HF,
Grete Aasved, adm. direktør Aleris Helse AS, Lars Erik Flatø, adm. direktør, Lovisenberg Diakonale Sykehus,
Erik Magnus Sæther, partner, Oslo Economics, Nils Kvernmo, adm. direktør, St. Olavs Hospital HF
Stein Kinserdal, adm. direktør, Sykehuset i Vestfold HF.
Inviterte er altså 2 sentrale politikere, helseminister fra Hø og helsepolitisk talsmann Ap,
RHF direktører, sykehusdirektører, direktør/tidligere lege v private Aleris,
og direktør ved ideell diakonal stiftelse Lovisenberg sykehus, Oslo, lokalsykehus indremedisin og psykiatri.
Oslo Economics er iflg tilgjengelig informasjon et klassisk rent privat rådgivnings- konsulentfirma
innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning, bestående av 33 ! økonomer av forskjellig grad og type,
samt 1-en samfunnsmedisiner prof emeritus i «medical economics».
««Oslo Economics er et selskap i sterk vekst, og har i dag 35 medarbeidere, hvorav 7 med doktorgrad.
Vi arbeider hardt for å ta vare på et godt arbeidsmiljø som tiltrekker seg de beste hodene.
Vi er et ungt og spennende miljø, og jobber alltid i team.»»
Iflg PROFF stiftet 2009, 40 ansatte, Dronning Maudsgt 10 Oslo
med driftsinntekter 2014 39 mill, 2015 53 mill. Res før skatt 2014 12 mill, 2015 13 mill.
De har hatt svært begrensede helserelaterte oppdrag så langt, iflg egne angivelser
#Rapport om kreftkostnader i Norge ,
#seminar om kreftkostnader i Norge, med Bristol-Myers Squibb,
#utredet sykehusstrukturen i Vest-Finnmark på oppdrag Alta kommune,
#arrangement om helse- og legemiddeløkonomi på Arendalsuka,
#helseøkonomisk analyse av kostnad/nytte av NT-proBNP ved utredn beh av hjertesviktpasienter
INGEN fra arbeidstakersiden, eller deres organisasjoner er funnet nødvendig eller verdig invitert
til seminaret., som aktive deltakere i panel eller foredrag.
De kan nok melde seg på som betalende deltakere, tilhørere, på lik linje med alle andre.
Tydeligvis sies det, etter godkjenning fra Spekter.
Det slår meg som mange10årig ansvarlig kliniker i både almenmedisin, offentlig helse, og kirurgi,
at det her foreligger et stort og i høy grad problematisk demokratisk underskudd.
Ganske så utrolig at ikke i det minste de 2 politikere ser dette, og har krevet endring
i sammensetningen og oppsettet av seminaret, før de selv vil eller kan delta.
Hva i all verden skal diskuteres på dette seminaret, når man tydeligvis ikke trenger
hverken sentrale helse-fagforeninger, eller praktikere fra rundt i det ganske land,
med medisinsk administrativ innsikt og erfaring fra forskjellige spesialiteter, i det virkelige liv der ute.
Der ting skjer.
Iflg invitasjonen «« Temaet er de helsepolitiske veivalgene vi står foran og vi spør
– hvordan blir framtiden for norsk helsevesen?..»»
Det er vel heller sannsynlig at de kort sagt skal diskutere hvordan privatisering av helsevesenet
muligens kan avhjelpe de enorme økonomiske og administrative problemer våre politikere og byråkrater
har ført helsetjenesten ut i de siste 15 årene, etter foretaksreformen.
Seminaret kan ikke med troverdighet arrangeres med det tema, og det oppsett vi her er vitne til.
EN saus av offentlige og kommersielle aktører, uten en eneste FAGPERSON invitert.
Ser dere virkelig ikke dette ? engang ved ny ettertanke og vurdering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *