Helsetjenesteaksjonen.no – 2. Varslerbrev til det norske folk. d. 16 07 2013

Helsetjenesteaksjonens Varslerbrev 2 til det norske folk
Se www.helsetjenesteaksjonen.no seksjon Nyheter

####Helsetjenesteaksjonens første varslerbrev handlet om hvordan dagens system degraderer pasienter
til et middel for å nå helseforetakets økonomiske mål.
Vårt andre varsku handler omhvordan det er å arbeide i helsesektoren.
Kanskje har du hørt at personellmangel gjør at operasjoner må utsettes, pasienter får mindre pleie
enn før og at pasientene må skrives ut fra sykehusene før det er forsvarlig?
Når det forholder seg slik, burde fagfolk i hvertfall bruke arbeidstiden på det de er utdannet til.
Det får de ikke:

 • Spesialsykepleiere med fem års høyskoleutdannelse settes jevnlig til renhold,som å vaske
  kjøleskapet og tømme søppelbøtter, istedetfor å behandle kritisk syke.
 • Sykepleiere i sykehjem må gjøre kjøkkentjeneste istedetfor å vurdere medikamentbruk,stelle sår og være tilstede hos døende. Renholdsarbeidere og kjøkkenpersonale er rasjonalisert vekk.
 • Fysioterapeuter i sykehjem blir satt tilrutinemessige pleieoppgaver i stedet for rehabilitering.
 • Sykepleiere i sykehus bruker store deler av dagen på å ringe og sende telefaks til kommunene som ledd i et svarteperspill om å bli kvitt pasientene.
 • Fastleger må bruke tid på dialogmøter, også ved opplagte sykmeldinger som ved amputasjoner og lammelser. Om legene prioriterer andre oppgaver fremfor slike møter, kan de straffes økonomisk.
 • Sykehusleger mister verdifulltid på å lete etter prøvesvar i dataprogram som ikke fungerer, og på telefonkøer. Sekretærene er rasjonalisert vekk.
 • Da sekretærene måtte slutte, ble de erstattet med et dikteringsverktøy til 150.000 kroner per enhet, som ikke virker og som produserer skrivefeil som kan være livsfarlige, for eksempel når ord som ”ikke” uteblir.
  Legene må bruke mye tid på å skrive journalene om igjen selv.
 • Sykehusleger må lete seg frem i et uoversiktlig kodeverk for at sykehuset skal få rett betaling for behandlingen. Budsjettet er knyttet til hvor flinke legene er til å skrive dyre diagnoser, ikke til hvor flinke de er til å behandle pasienter.

forts. Varslerbrev 2 til det norske folk …

Konsekvensene er en ineffektiv og dyr helsetjeneste der pasientene lider unødig.
Dagens system tillater ikke at fagfolk bruker tiden på det de er utdannet til og motivert for.
Når EU‐finansierte Health Consumer Powerhouse sier at Norge nå har verdens lengste helsekøer,
bør ikke fagfolk bruke 
sin arbeidstid til å ta seg av pasientene?

Helseministeren lanserer «mer ledelse» somløsningen. Hva slags ledelse?
Helsetjenestens ledere er 
stadig mindre tilstede i hverdagen.
Den faglige ledelsen «på gulvet», der møtene mellom pasienter 
og helsepersonell finner sted, er stadig svakere.
Den er ofret til fordel for ledere med ensidig fokus på 
økonomistyring.
Tilliten forsvinner nårlederne ikke forstårseg på detfotfolketskal gjøre.

Professorene Reidun Førde og Olaf Aasland har vist at nesten halvparten av leger med pasientansvar
opplever at det er «ganske eller svært moralsk stressende» at pasienter underbehandles av
økonomiske årsaker.
Blant leger som var sykehusledere var det bare 29 % som syntes dette var 
moralsk stressende.
Hva sier dette om forskjellene mellom fotfolk og ledere?
Lydighet oppover i 
systemet går ut over både pasienter og ansatte.
Fusjonsprosessen ved Oslo universitetssykehus, som var dårlig planlagt, kostet anslagsvis 3 milliarder
kroner i konsulentregninger.
Det finnes ingen oversikt over hva konsulentene i Norges kommuner og

sykehus koster totalt. Samtidig er budsjettet til nødvendig videreutdanning blitt redusert dramatisk
slik at vi får stormangel på f.eks. operasjons‐ og intensivsykepleiere.
Helsearbeidere som møter konsulenter, blir ofte slått av hvor liten innsikt de har i det feltet de arbeider med. Dersom 
helselederne hadde hatt kontaktmed grunnplanet i sin egen virksomhet, kunne de spart seg enorme
konsulentutgifter. Men ansatte som kommer med viktige innvendinger og motforestillinger,
blir
avvist og beskyldt for å ha «manglende endringskompetanse».
Viser en helsetjeneste som går raskt i feil retning.
Penger verdsettes høyere ennmenneskeliv, 
lydighet høyere enn sannhet,
og ledelsesretorikk høyere enn kompetanse.
Derfor roper vi stadig 
høyere varsku!
Mediesakene om enkelthendelser er ikke bare unntakstilfeller. De blirstadig flere.

Kursen må endres. Det er på tide at våre varselrop blir hørt.

 • Vi oppfordrer deg til å lese mer om helsetjenesten og hva tallene viser: 
  http://helsetjenesteaksjonen.no
 • Les også vårtforrige varslerbrev imedia.
  Det tredje varslerbrevet følger snart.
 • Støtt vår kamp for et bedre og mer humant helsevesenmed ditt klikk på
  «Helsetjenesteaksjonen» på Facebook.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *