Helsetjenesteaksjonen.no punktmarkering på YouTube!

Opptak fra HTAs punktdemonstrasjonen forrige lørdag er nå lagt ut på
YouTube. Lenkene finner dere nedenfor. Spre det gjerne videre.
Beste hilsener 
Torgeir Bruun Wyller
Helsetjenesteaksjonens punktmarkering 7. sept 2013
Åpning: Norsk Sykepleiforbunds trommekorps & skuespillet om de lønnsomme og ulønnsomme pasientene
Appeller
Torgeir Bruun Wyller, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og
talsperson for Helsetjenesteaksjonen

Marit Kirkevold, professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Steinar Solberg, overlege i thoraxkirurgi ved Oslo Universitetssykehus
Rikshospitalet

Are Saastad, hjelpepleier og tidligere leder av Fagforbundet ved Aker
sykehus

Halvard Vike, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo

Appeller fra samarbeidende pasientorganisasjoner
Borge Rørvik, forbundsleder i Norsk Pensjonistforbund

Stig Klingstedt, styreleder i Seniorsaken

Linda Birkenes, styremedlem i Eldreaksjonen/Pårørendeaksjonen

Politiske kommentarer
Marit Nybakk, Arbeiderpartiet

Astrid Nøklebye Heiberg, Høyre

Siv Jensen, Fremskrittspartiet

Knut Arild Hareide, Kristelig Folkeparti

Anne-Line Kjos Solli, Senterpartiet

Erik Borge Skei, Venstre

Frode Ersfjord, Sosialistisk Venstreparti

Bjørnar Moxnes, Rødt

Avslutning
Barnepediatrisk Musikantsekstett (Bbm6)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *