Innlegg i Helsetjenesteaksjonens e-postliste Aja i dag!
Om Sosialdemokratiets rolle i Helsevesenets problemer.

Kollega L!

Du driver din sosialdemokratiske kampanje på HTA Aja uten å forstå og se at de fleste, eller ALLE, her på HTA Aja er sosialdemokrater på sitt vis, når det gjelder HELSE!
Hva har du egentlig med å «be om noen avklaringer og tydelighet» ?
Har du et mandat fra noe ståsted, eller har du bare rett, og er «skråsikker» ?
Intet tyder på at AP sosialdemokratiet hverken vil eller er i stand til å løse
eller forandre på det du omtaler som «en politikk som på sikt vil skape større forskjeller i samfunnet vårt» etc

Her kan du se et innlegg fra en kraftkvinne fra Oppland
«Ja til høyrøstet motstandskamp er nødvendig» mener Anne Grethe Gjerdalen i OA d 13 09 2013.
Vi har våre spesielle problemer i Innlandet, som består i å legge ned flere større og velfungerende godt samarbeidende sykehus, for å lage ett Storsykehus, i Hamar området.
Dette er i dag AP politikk, Sosialdemokrati, på sitt verste.

Hedmark er, som alle vet, selve arnestedet for AP, og Hedmark = Hamar – for Sosialdemokratiet.
Vel.
Les inlegget fra Gjerdalen.
Og innse, sammen med oss andre vaklende sosialdemokrater at dette bærer galt av sted.
Du nevner det jo ikke minst selv, i mange av dine innlegg her.
Lignende denne utviklingen vi forespeiles i Innlandet ville gjelde HELE landet, hvis AP fikk styre dette.
Men vi, der ute, vet at vi kommer til å trenge hver eneste sykehusseng som er i drift i dag for å demme opp for
eldrebølgen som allerede er over oss. Hver eneste seng! – og flere til ! Og mengder av kompetent helsepersonell!
Her nytter det ikke med Samhandligsreform, og heller ikke med DMS, DistriktsMedisinske Sentre.
Hvem er det som vil/skal behandles på lav-nivå når det gjelder kvalitet og kompetanse?
Det er nok ikke JEG eller DU, eller noen av oss som sier fra.
Det er Kari og Ola som er tiltenkt dette. De som ikke spør eller sier fra.
Ikke våre politikere, embetsmenn eller fagfolk, eller alle de med høyere utdanning og posisjon.
De har sin vel etablerte kanaler og kontakter.
Ta nå til vett da, dere som sitter i sentrale posisjoner i HelseNorge!
Vi vet hvem som er ansvarlige for det som skjer nå.
Det kan bli ubehagelige tider for de ansvarlige, når svikten er der, tydelig for alle.

Hilsen
Torstein Valset
Gastrokirurg på Lillehammer
i Innlandet
i 20 år +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *