InnSI’a mai 2004. Eksempel på nøytral reflekterende InfoAvis…

Dette sendes per post til ALLE ansatte i Sykehuset Innlandet.
Se først i mai-utgaven innslaget om vår divisjonsdirektør som «elsker kirurgi»….
«Noen samler på frimerker, andre spiller bridge. Jeg koser meg med kirurgien…»
For seriøse kollegaer i daglig tung kirurgisk praksis er uttalelser som dette, fra en divisjonssjef i kirurgi knapt til å holde ut.
Nettopp slik er kirurgi IKKE !
Kirurgi hverken kan eller skal være slik !
Dette er ingen hobby man kan bedrive for egen adspredelses skyld, slik man bedriver bridge eller frimerkesamling.
En divisjonsdirektør i kirurgi kan bare ikke komme med slike uttalelser !
Jeg velger å tro at han selv ved anledning vil beklage dette oppslaget ?
Les så hovedoppslaget på forsiden fra mai 04.
Det synes ikke å være noen grenser for hvor viktig det er med forholdet til Sanderud i disse dager:
«Det ville være uriktig å igangsette den store utbyggeingen på Sanderud før en har sett dette i en bredere sammengheng. Da kunne vi risikere å gjøre feilinvesteringer, sa styrets nestleder Sigmund Thue.
Adm. direktør Almlid sa det slik: Det ville være noe bortimot en tjenesteforsømmelse om vi ikke hadde startet denne prosessen nå, før en eventuell utbygging av akutttilbudet på Sanderud…»
Kunne det f. eks. tenkes å være en tjenesteforsømmelse å IKKE ta hensyn til at Hamar sykehus ikke kan brukes i fremtiden ?
–Før man investerer 100 talls millioner for å få dette til å fungere som en nødløsning…
–Spesielt når Hedmark fylke allerede selv forlengst har satset på Elverum som sentralsykehus og bygget opp dette til tidsmessig standard…
–Og spesielt når man allerede har et tidsmessig nær komplett sykehus på Lillehammer, i riktig avstand fra Oslo/AHus…
–Og samtidig et velfungerende tidsmessig sykehus på Gjøvik…
–Og alle synes å være enige i at det er for mange sykehus i Mjøsområdet.
–Hvilket sykehus burde da stå for fall ?
–Kanskje det som av SI ledelse selv karakteriseres som ubrukbart i et tidsperspektiv på 7-10 år ?
Vi vet jo at det allerede i dag er uhensiktsmessig til sitt bruk.
Det er allerede i offisielt møte i regi av Sykehuset Innlandet, av sentral overlege ved Hamar sykehus, karakterisert som KONDEMNABELT !
Vi vet at dette syn deles av flere overleger ved Hamar sykehus.