InnSI’a Nov 2005 nr 8. – I kjent lavkritisk stil !

Her kan du se noen klipp fra den som vanlig nærmest helt ukritisk informasjonsavis fra SI ledelsen, fra innsia….
Se først en en flik av InnSI’a forsiden med en kort sammenfatning.

Det skulle kanskje bare mangle at man stilte kritiske spørsmål, og var kritisk til eget arbeide ? så mye problemer, uforutsigbarhet og vakling det har vært underveis, og så stor motstand og misnøye det er fra sentrale medisinske miljøer (utenfor Hamar).
«Lederen» v.Inger Lise Ski tar vel for seg med en litt bitter tone at det finnes motstand mot planene.

SI Ledelsen kan jo ikke se bort fra at det nå er et BETYDELIG OPPRØR på overlegeplan ved både SI Lillehammer og Gjøvik, der sammenlagt 67 ! overleger nylig i åpne avisoppslag i GD og OA går sterkt imot de foreliggende planer.
Det finnes noen ørsmå tilløp til kritisk tenkning her, fra medisinsk avd. sjef Brandt, Lillehammer ; fra gynekologisk divisjonsdirektør Nakling ; og litt til….


Kirurgisk avd. sjef Kolltveit Gjøvik vil jo fortsatt gjerne flytte nærmere Hamar med hele kirurgisk avdeling, og er overbevist om at SI Gjøvik greier seg godt videre uten annet enn en kirurgisk konsulent i ny og ne til de andre avdelingene.
Det er de andre avdelingene ved SI Gjøvik sterkt uenig i !
Kfr BASTARDLØSNING! OA 081105

Det er jo forøvrig en tenkning vi kjenner igjen fra kirurgisk divisjons ledelse, der man ser på kirurgi som et ganske selvgående fag som ikke egentlig trenger samarbeidende medisinske spesialiteter/avdelinger under samme tak, – kun samarbeidende spesialistkonsulenter etter behov ! ?
For en tanke i en komplisert medisinsk hverdag !
Her kan du se hva kirurgisk divisjonsdirektør Graadal tenker rundt den siste utviklingen av saken.

Det er vel lite sannsynlig at han har noe å frykte fra Hamars befolkning, med de foreliggende planer ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *