Jeg minner om innspill fra o.l. O J Rolstad for snart 2 år siden !

Se hvor rett han hadde !

Først et brev 30102003til Helseministeren og Stortingsrepresentanter:
utdrag her : (les hele teksten via linken over)
«…
HELSEREFORMEN I PRAKSIS
– et eksempel fra Mjøsregionen hvor et effektivt, komplett akutt sykehus bygges ned
Sykehuset på Lillehammer er innlandets mest komplette sykehus. Som et ledd i helsereformen vedtok styre i Sykehuset Innlandet HF en ny organisering av regionens sykehustilbud, som i realiteten vil rasere den mest effektive enheten. Et velfungerende sykehus skal bygges ned, fagområder skal fordeles rundt på fire sykehus og ingen blir komplette – ikke før man på noe sikt bøter på skaden og bygger opp igjen et nytt stort sykehus nærmere Oslo…»

Så et avisinnlegg i GD 04062004:
utdrag her: (les hele teksten via linken over)
«…
«Funksjons fordeling på ville veier»
Undertegnede skrev ifjor en avisartikkel om foreslåtte endringer for Sykehuset Innlandet, mulige strategier og hvilke konsekvenser forslagene ville få.
Dessverre ser det ut til at vurderingene var realistiske.

Kort historikk:
I Oppland har vi gjennom generasjoner opparbeidet to fullverdige og veldrevne somatiske sykehus som kunne yte god og rask service til Opplands innbyggere. Sykehus som hver for seg kunne motta og gi god behandling til de fleste innlagte. Enkelte funksjoner med spisskompetanse var fordelt mellom sykehusene, innen nøkterne økonomiske rammer, slik at sykehustjenestene var blant de rimeligste i landet.
Hedmark valgte 4 somatiske sykehus, der Elverum skulle ha de fleste sentralsykehusfunksjonene.

Hva erfarer vi nå?
Sykehuset Innlandets strategiske ledelse består av personer med sterke bindinger til Hamar regionen, med det som følger at foreslåtte endringer synes å tilgodese nettopp denne regionen framfor tidligere tyngdepunkt Elverum. I dragsuget av denne «omkampen i Hedmark» følger funksjoner fra Oppland, slik at Opplandssykehusene ikke lenger kan yte tilfredstillende akutt sykehusbehandling. I denne sammenheng er det relevant å minne om at det i forslaget til styrevedtaket ifjor ble stadfestet at det kun var behov for symbolske investeringer for at Hamar sykehus skulle kunne overta som bløtkirurgisk senter. Det samme styrevedtaket ble effektuert nå i april og mai, med den konsekvens at direktør Almlid meddeler både styret og media at Hamar sykehus er kondemnabelt innen få år og at de derfor må bygge et nytt Sykehus til milliardbeløp. I tillegg har det dukket opp en ny forutsetning; nemlig at forutsetningen for et slikt somatisk sykehus er at det må være basert på et sted hvor det er psykiatrisk sykehus. Dette er en feilslutning…»

Les hele innlegget i linken ovenfor….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *