LEDER HA 0810 2003. Om noen skal takkes, o.s.v….

Leder HA 08102003
d.s. i Web-format
»
Så kan vi puste ut
HA MENER:
Sykehusdiskusjoner handler i stor grad om geografi, lite om fag og faglige muligheter. Derfor er vi svært glade for at styret ikke falt for den benkroken styremedlem Bjarne Gravdahl fra Toten forsøkte seg på i media dagene før avgjørelsen skulle tas.
Direktør for Sykehuset Innlandet, Torbjørn Almlid, fikk det som han ville. Heldigvis var hans vilje ikke så aller verst for sykehustilbudet i Hedmark heller.
Som HA konkluderte tirsdag; det meste blir som det har vært. Vi ønsker på ingen måte å provosere folk på den andre sida av Mjøsa, men i dag er vi glade for at både Elverum og Hamar har fått sykehustilbud som befolkningen kan leve med.
Det vil nok fortsatt bli kjempet hardt enkelte steder mot mandagens styrevedtak, men vi stoler på styret for sykehuset Innlandet når det slår fast at dette vedtaket er endelig.
Vi håper heller ikke ledelsen og styret for Helse Øst blander seg inn i avgjørelsen som er tatt, bare for å vise hvem som egentlig bestemmer hvor skapet skal stå.
Vi regner med at styreleder Peter Pay som deler kontor med styrelederen for Helse Øst, Siri Hatlen, har konfirmert vedtaket på forhånd.
Om noen skal takkes for at vi får beholde et sykehustilbud så å si identisk med dagens, må det være de mange dyktige fagpersoner Hedmark har hatt i prosessene. Vi mistenker ingen av dem for å ha vært styrt av sin stedstilknytning, men i kraft av sin tunge, faglige kompetanse har både Bror Johnstad og Øyvind Graadal trolig vært gode bidragsytere. At det har falt ut til Hedmarks fordel, er vi svært glade for.
Sykehusdiskusjoner handler i stor grad om geografi, lite om fag og faglige muligheter. Derfor er vi svært glade for at styret ikke falt for den benkroken styremedlem Bjarne Gravdahl fra Toten forsøkte seg på i media dagene før avgjørelsen skulle tas. Å framstille forholdene ved Hamar Sykehus nærmest som slum falt heldigvis ikke ut i Gravdahls fordel.
Vi håper det nå blir ro omkring sykehuset, ikke minst av hensyn til de ansatte som har store oppgaver og endringer foran seg. For mange er mandagens vedtak en lettelse, for andre igjen litt tungt å forholde seg til. Enhver bedrift og institusjon skal være i endring og tilpasse seg omverden, men for sykehusenes vedkommende håper vi på en reformpause. Nå må kreftene brukes til helsefaglig arbeid, ikke til geografistridigheter.
»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *