julebrev 2010 fra en kirurg
publisert i GD 22 11 2010
påminnet 04 05 2011

julebrev 2010 fra en kirurg – publisert i GD 22 11 2010 – påminnet 04 05 2011
….se : publisert i GD 22 12 2010
julebrev 2010 fra en kirurg
som står frem under fullt navn
i anledning påstått diagnosekodesvindel
og besluttet fjernelse og sentralisering av viktig
spissfunksjon fra egen avdeling
jeg tror veldig på og ser frem til
at de som føler seg støtt av dette julebrev
om ikke lenge vil måtte innse at de har tatt feil
så feil at de nok snart vil føle seg ille berørt
og vil ønske de hadde tenkt sagt skrevet og handlet annerledes
vi får se hva tiden bringer
det blir nok tid for unnskyldninger og beklagelser


jeg er stolt av
å ha en avdelingssjef på kirurgisk avdeling med
stor ærlighet integritet og intelligens
velutviklede og naturlige gode lederegenskaper
den største innsikt i regelverk og forskrifter
data- diagnose- og journalsystemer
og stor evne og vilje til å bruke disse korrekt til beste for
pasientene sykehuset med dets ansatte og befolkningen
evne og utholdenhet til å stå fast oppreist i en storm som han nå opplever
med kun sin egen trygghet og lokal støtte
selv uten støtte fra ledelsen i helsefortaket
jeg er lei av
toppledere i helseforetak som
ikke forstår at de har et ufravikelig ledelsesansvar for sin organisasjon
ikke tar ansvar når de skal ta ansvar
lar sine ansatte i stikken når det blåser opp
ikke viser vilje til å snu når de må se saken utvikle seg galt
kolleger som
bevisst plasserer en dirt-pack på et valgt strategisk tidspunkt
i forhold til viktige styremøter
for å skade tillit til annen virksomhet
det er ikke andre enn kollega med sviktende innsikt
som evner å konstruere en slik pakke
ikke våger stå frem med og stå for sin eventuelle sak
lekker sin anklage som dirt-pack til media i den ene hensikt å skade
person og sak til egen fordel uten at noen får vite hans navn
helsebyråkrater ledere fagpersoner og forståsegpåere som
ikke har tilstrekkelig innsikt i en sak
tross de uttaler seg med skråsikkerhet
skaper stadie nye myter om sannheter som er usanne
og savner både vitenskapelig og empirisk grunnlag
som kun tjener en generell og betydelig sentraliseringspolitikk i helsevesenet
til stor skade og kostnad
for pasienter befolkning og spesialisthelsetjenesten selv
journalister og media som
hemningsløst og kritikkverdig på svakt eller ikke eksisterende grunnlag
skaper en sak ved å trekke slutninger som ikke kan trekkes
for å skape en sak som knapt finnes
ikke setter seg grundig nok inn i en problemstilling før den publiseres
jakter på personer istedet for sak eller system
jeg er glad for
å tilhøre og arbeide på et sykehus og en kirurgisk avdeling som
tross gjentatte og store motganger fra styre og toppledelse
gjennom en årrekke
tross mektige motstandere nasjonalt- og regionalpolitisk
helsebyråkrater såvel som faglig politiske
tross manglende reell støtte og oppslutning fra egen befolkning
og lokale politikere samt lokale pasientorganisasjoner av forskjellige slag
som alle er forledet av bevisst plasserte feilaktige myter og sannheter
som egentlig er usannheter
makter å stå i sitt arbeide år etter år og gjennomføre dette
med stor innsats og solid faglig dyktighet og menneskelighet
jeg er veldig glad for
at det nå snart er julehøytid
så kan freden og ettertenksomheten kanskje senke seg over oss
for en stakket stund
god jul og godt nytt år
torstein valset
overlege
lillehammer
20 desember 2010

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *