Kritikk av Fylkesordfører Audun Tron. GD 3011 2005.

30 11 2005 kom det forventet, tydelig og berettiget kritikk av fylkesordfører Audun Tron for hans passive rolle i sykehus og høyskolesaken..
I Oppland og på Lillehammer spesielt har vi slitt med sliter med tilleggsproblemer i begge disse sentrale sakene :
Passive fylkespolitikere. Det gjelder ikke minst fylkesordfører Audun Tron,
som vi ikke kan se har uttalt annet i sykehussaken enn «det må jo være et sykehus i Hamarregionen» !!
Passiv og uklar lokalpresse.
Spesielt sammenliknet med lokalpressen på Gjøvik, Hamar og Elverum ! der de sloss som bikkjer for sykehusene sine !
Heldigvis har vi nå sett at både lokalpolitikere og stortingspolitikere har våknet opp og fått forståelse for hva som er i ferd med å skje, og arbeider aktivt med saken fra sine respektive stå steder.
Også lokalpressen har våknet til, o g siden årrskiftet virkelig stilt opp med bred dekning og kommentarer på hva som hender i disse sakene. Ikke minst Sykehusaksjonen har satt fart i sakene med sin voldsomme oppslutning !
«….* I de tunge sakene – Innlandet 2010, universitetsutviklingen og sykehusutviklingen – er fylkeskommunen i beste fall en sideaktør. Audun Tron og makker Reidar Åsgård i Hedmark klaget berettiget sin nød til daværende statsråd Lars Sponheim i juni 2004 etter at fylkesmann Sigbjørn Johnsen fikk regiansvaret for Innlandet 2010. Fortsatt sitter Johnsen på overtid med ansvaret.
Høgskole-/universitetssaken og sykehussaken steller Audun Tron med uten å trekke fylkestinget med seg i løpende arbeid. Noen gjesteopptredener skal sørge for å holde fylkestinget informert. Utover dette handler det om passiviserende opplegg…»


Les artikkelen her !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *