Sterk motstand også fra Gjøviklegene ! OA 081105.

25 overleger fra SI Gjøvik i Oppland Arbeiderblad 08052005 ute med sterk motstand
mot de foreliggende planer om fellesenhet i Hamarområdet.
De kaller det en BASTARDLØSNING! Samme uttrykk er brukt fra Lillehammer.
Avdelingssjef Christian Fossum medisinsk avdeling er svært bekymret.
Ny sjef – Klar tale !
«…Det blir feil hvis et sykehus i dårlig forfatning blir avgjørende for hvordan utfallet blir i sykehusdebatten…»
Klarere og bedre kan det ikke sies.
Nøyaktig samme tenkning som nylig 42 Lillehammeroverleger har gått ut med.
Hvor står Elverum ? Utvilsomt på samme linje !
Hvor står Hamar ? Utvilsomt for fellesenhet nær Hamar. Alene !
Det vil vel snart være tid for et samlet opprop ?
Utvilsomt vil man kunne samle en svær kraft i et samlet opprop, med tilslutning fra + 75 % av overlegene i Sykehuset Innlandet.
Hva vil det i så fall ligge i en slik motstand fra sentrale ansatte mot foreliggende planer fra sykehusets administrasjon og styre ?
MISTILLIT ?
Vil det ha noen betydning i saken ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *