Misvisende og feilaktige ventetidstall fra SHdir Kvalitetsevalueringsprosjekt !

Artikkelen i Aftenposten 21/2 er basert på Sosial og Helsedirektoratets (SHdir) Kvalitetsevalueringsprosjekt,
offentliggjort 23/2 på SHdir nettsider.
Spesielt Lillehammer («Oppland SSH Lillehammer») kommer dramatisk dårlig ut
når det gjelder ventetid på operasjon for tykktarms-/endetarmskreft:
Mer enn 4 måneder (120 dager)!
Det er bare en ting å si om dette : FULLSTENDIG misvisende og feilaktig !
Se også pressemeldingen fra Sykehuset Innlandet 24/2 som påpeker dette.
Og, – dette er tall som fremstilles på nettsidene www.sykehusvalg.no,
for å hjelpe publikum til å velge sykehus utfra målbare og KORREKTE kriterier.
Våre pasienter med denne sykdom blir, som ved de fleste sykehus, operert innen 2 – 3 uker, så sant de ikke trenger annen type behandling/forbehandling før operasjonen.
Det kan f.eks. hos enkelte av pasientene være nødvendig med strålebehandling av flere ukers varighet, ved Radiumshospitalet, før operasjon foretas, og da oftest i regi av Radiumhospitalet.
Hvordan har man kommet frem til ventetider som dette ?
Det burde ringe bjeller allerede når man ser tallene fra de «beste», lokalsykehusene i Volda og Flekkefjord !
De opererer med ventetider på 1 – ett døgn ! (og mindre enn det ?)
Hvordan er det mulig ? Kan DET være forsvarlig ?
Det trengs da visse forundersøkelser og forberedelser før operasjon, også ved de små lokalsykehusene ?
Hvordan har man kommet frem til disse ventetidstallene ?
Jeg arbeider nå selv frem de reelle tallene for den perioden (mai – august 2004) som er den aktuelle, og kan ikke se å ha mottatt forespørsel om tallmateriale som dette fra noen offentlig instans tidligere.
Har SHdir kvalitetssikret eget tallmateriale ?
Kan vi overhode stole på noe av det som fremkommer i Kvalitetsevalueringen, når slike feil kan forekomme !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *