Mitt innlegg i Helsetjenesteaksjonens e-postliste Aja i dag!

Hei Aja!

Mitt navn:  Torstein Valset, overlege i Gastrokirurgi ved SI Lillehammer siste vel 20 år, før det kirurgisk utdannelse også ved Aker sykehus og Haukeland , samt 6 år distriktslege i Leikanger, Sogn.
Jeg har fulgt intenst og oppglødd med i alle HTA sammenhenger siden starten, og oppfatter uten reservasjon fortsatt HTA som det viktigste og beste som har skjedd i og for norsk HT siden foretaksmodellen ble innført ca 10 år tilbake.
Vi har virkelig  noen få erfarne, intelligente, veltalende skarpskodde ildsjeler dypt å takke for dette.
Uten at navn trenger nevnes.

Det er egentlig en utrolig enighet som utspiller seg i HTA forumet Aja, uten sidestykke kollegialt sett.  Alle som har vært innvolvert i denne slags liknendeog mindre  aksjoner vet hvor mye spesielt legestanden menings-spriker i alle retninger, og raskt blir helt ustyrlige av intern uenighet.
Et tydelig trekk når uansvarlige forhold avdekkes i sykehusvirksomhet, er ellers at det straks dukker opp overtakere som tar ansvar for uansvarligheten videre, når noen med ansvaret har  fått svi.
Det er aldri mangel på topplederkåte kolleger til å overta.  Mye cred å hente der.

Nå har det dukket opp fra enkelte, etterlysning av troverdige og fullstendige alternativer til nåværende organisasjonsform, før man fremsetter krav om endringer, – også fra samme kollega et ønske / krav om politisering av pågående debatt om endringer.
Dette faller jo lett på sin egen urimelighet. Naturligvis er det både ønskelig, betimelig og viktig at vi som ansvarlig legegruppe fremsier meninger og tanker om de åpenbare alvorlige mangler og svikt vi daglig opplever i vår tjeneste.. Dette har intet med politikk å gjøre. Politikken kommer når hver og en av oss går til valgurnene. Deretter er det våre valgte politikere som evt sørger for de endringer som skal og må gjøres. Vår oppgave er kort sagt å være menings- og kritikkbærere, så tydelig og kraftig som mulig. Det har HTA gjort på en fortreffelig måte frem til nå, og fortjener vår ros for det.

Hva hver enkelt av oss måtte ønske seg ev endringer og løsninger er nok ganske forskjellig, og har med politisk tilhørighet og personlige preferanser å gjøre. Det holder vi unna akkurat slik ledelsen av HTA gjør, og har gjort. Vi går til valgurnene, og tar dette ved andre anledninger som måtte by seg.

Jeg vet hva jeg ville ønske å si til helseministeren når han besøker SI Lillehammer noen få timer i morgen mandag 26 08. 
Jeg står nok på op stua mens han er her, så jeg tar det nå, til dere alle:

 1. Se til, lytt til, og «ta det med deg videre»,  hva HTA har sagt i alle sine fora. 
  Bring HTA  inn som dine rådgivere. De har viktige og klare tanker om problemene.
 2. Sørg for å bli kvitt foretaksmodellen fortest mulig. 
  Dette dreier seg om HELSE, ikke økonomisk modeller, gevinst eller inntjening.
  Bli i det minste med litt mer enn et pennestrøk, og snarest mulig, 
  kvitt både RHF, og Sykehuspartner, som begge er de mest byråkrati- og kontrolldrivende hyperbyråkratiske enheter jeg kan tenke meg.
 3. Ikke tro at kliniske avdelinger kan eller skal gå med overskudd. 
  Både overskudd, så vel som underskudd, som ofte dukker opp med et smell, dreier seg slik jeg kan se det, regelmessig aller mest om over- hhvis underbudsjettering.
  I kirurgien er det jo slik at en lang rekke kirurgiske diagnoser, tilstander og operasjoner er rene underskuddsforetak. 
  Skulle tekniske eller administrative hendelser  langt utenfor vår påvirkningskraft, dukke opp, kan det raskt få følger i mult-10 mill klassen, har vi sett flere ganger.
  Slik virker budsjettering etter regnestykker basert på DRG / ISF.
  De skulle være vel kjent for de fleste at regnestykker og budsjettering / sammenligninger på bakgrunn av DRG/ISF , ikke kan foretas for mindre enheter enn på RHF nivå. 
  Knapt nok der, ufullstendig og til dels misvisende som de er.
 4. Alle med god og lang klinisk- og ledelses erfaring, samt med  et minimum av regnekunnskap ellr hjelp til dette, vil hvis OPPDRAGET er tydelig gitt, vedr. funksjonsfordelinger og arbeidsområde, vaktomtåde og –plikter, undervisnings- og videreutannings- og forskningsplikter, utstyrsbehov, reparasjoner  og avskrivnings avsetninger er klarlagt,
  ned på få-prosent nivå kunne angi hva vår leveranse vil koste i ett år.
  Er leveransen på 100 mill nivå vil vi kunne være presise på +- 5 mill nivå. Det får være nok!
  Legg det for all del ikke ut på anbud slik dere ellers er så flinke til og opptatt av.
  GI OSS OPPDRAGET!

Og så er det en lang lang liste til, som får vente til senere.
DETTE er det viktigste.

M v h
Torstein Valset

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *