«Mjøsa rundt» med traumepasient ! Divisjonsdirektøren forklarer ! NRK.ho nett 14 11 2005.

Les nettversjonen fra NRK.ho 14105 her.
I radioinnslaget fortalte divisjonsdirektør Graadal oss at det aldri har vært komplette sykehus i Innlandet som kunne være i stand til å ta seg av en skade som dette.
Dette er en PROVOKASJON, og langt fra den egentlige sannhet !
Hvis han med sin uttalelse mener et komplett sykehus som på regionsnivå, dvs med nevrokirurg, kjeve-ansiktskirurg, thorax-hjertekirurg, plastikkirurg, barnekirurg, etc., – så har han naturligvis rett i det.
Han underslår imidlertid det vesentlige her.
– At det finnes grader av organisering og evne til å ta seg av skadepasienter.
– At dette er et bilde som spesielt gjelder for situasjonen slik den historisk har vært i Hedmark ! Der man med åpne øyne har valgt å ha et uheldg oppsplittet sykehusvesen, spesielt når det gjelder kirurgi, men også når det gjelder plassering av naturlig samarbeidende avdelinger.
I Oppland har situasjonen historisk sett vært en helt annen, ikke minst på Lillehammer.
Både Lillehammer og Gjøvik var for få år siden langt bedre i stand til å ta seg av et større spekter av alvorlige skader, enn det vi er nå !
Helt frem til den Hamarbasert ledelsen fikk fingrene i organiseringen her, og førte oss i Oppland inn i den samme elendighet som man åpent har lagt seg på i Hedmark.
Det har foregått en villet og planlagt oppsplitting av spesielt kirurgien slik at ikke minst traumehåndteringen blir utilstrekkelig og egentlig ikke forsvarlig ivaretatt.
Dette gjelder nå for hele Innlandet, og man bruker det fra Ledelsens side for det det er verdt:
Denne skapte uheldige situasjon brukes nå som eget argument for nødvendigheten av et nytt sykehus i Innlandet.
Først bygger man ned funksjonene i Oppland.
Så bruker man resultatet av dette som argument for å bygge nytt sykehus i Hedmark !
Vi har jo gjennomskuet dette for 2 år siden !
At Graadal kan få seg til å beskrive nåsituasjonen som uforandret i forhold til den historiske situasjon, spesielt i forhold til Opplandssykehusene føles som en kraftig provokasjon.
DETTE som her skjer forstår dessverre hverken vår lokale politikere, lokalbefolkningen, eller vår lokale presse !
DET er på mange måter vår ulykke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *