Naturligvis ble det betydelige økninger i ambulansekostnadene !
GDnett 11 11 2006.

«»….Hvor mye av økningen skyldes transport mellom sykehusene på grunn av omorganiseringen? – Det er vanskelig å beregne, blant annet fordi vi ikke har tall fra før omorganiseringen. Men vi regner med at aktiviteten vil reduseres som følge av at dette nå reverseres, sier Bakken….
….Ifølge Bakken er budsjettet for ambulansetjenesten rundt 170 millioner kroner. Økningen i ambulansetransporten sprenger ikke bare de økonomiske rammene, det setter også akuttberedskapen i fare….»»
Men unnskyld meg!
Dette visste vi da nyordningen ble iverksatt juni 2004.
Ambulansene MÅTTE starte rundkjøringen i Mjøsområdet med pasientene.
Naturligvis må det være fullt mulig å analysere dette, nøyaktig hva som har skjedd, sett i gang !
Det bør også være en prioritert oppgave for de ansvarlige i administrasjonen som ennå ikke har sett, eller vil se dette med egne øyne.
Og skyld ikke på kommunelegene, sykehuslegene eller pasientene !
Brevet fra divisjonsdirektøren har jeg ikke sett ennå, det virker virker i så måte å være lite gjennomtenkt.
De ansvarlige for den ulykkelige funksjonsfordelingen må gå i seg selv, og ta ansvaret for de feilvurderinger som ble gjort, og gjennomført på tross av alle advarsler.
Hver eneste ambulansetransport har utvilsomt vært nøye gjennomtenkt og nødvendig!
Jeg kjenner personlig tilfeller der pasienter er transportert i drosje, som burde vært transportert i ambulanse.
Slik jeg har opplevet dette som sykehuslege i det daglige vil jeg anslå merforbruket som naturlig følge av den nå forlatte nyordningen, til å være i størrelsesorden 15-20 %.
Sett i gang og finn det ut !
AMBULANSENE MÅ SLETT IKKE BREMSES !
Derimot bør Ambulanseledelsen bremses i sitt uvettige, lite gjennomtenkte, og dårlig forberedte innspill i denne saken !

GDnett111106AmbulanseOverforbruk.jpg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *