Nok en arbeidsrettskommentar fra Henning Jakhelln.

Professor i arbeidsrett Henning Jakhelln har tidligere, 19. april 2004, blitt sitert
i bloggen. Det dreier seg om hva man kan tillate seg å ytre av motstand eller kommentarer til SJEFEN.
Nå er han i VG idag 20/11 igjen ute med betraktninger over dette emne.