Ny Styreleder i Sykehuset Innlandet fra 1/1 04

Styret i Helse Øst RHF har gjort endringer og suppleringer i styrene ved enkelte av helseforetakene.
Endringene skjer fra 1. januar 2004.
Sykehuset Innlandet HF
– Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
– Nestleder Sigmund Thue, tidligere styremedlem i samme styret
– Styremedlem Kari Broberg (ny)

Kari Broberg oppnevnes som nytt styremedlem for styret i sykehuset Innlandet. Broberg (47) er bosatt i Oppland og jobber tildaglig som adm. dir i Hartmark Consulting AS. Hun har lang erfaring fra styrearbeid og sitter i dag i styret i Gjøvik Kunnskapspark.
Akershus Universitetssykehus HF– Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
– Nestleder Ingar Pettersen, tidligere leder i samme styret
Sykehuset Asker og Bærum HF– Styreleder Bjørn Kolltveit, gjenvalgt leder
– Nestleder Steinar Marthinsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
Sunnaas sykehus HF– Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
– Nestleder Erlend Grimstad, tidligere leder i samme styret
For de andre foretakene forblir styrene som i dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *