Nye direktører ! Ny runde !
Pressemelding 03 11 04 Vedr Divisjonsdirektør Kvinne-Barn.
Pressemelding 25 10 04 Vedr Viseadm Direktør SI.

Ytterligere tydeliggjøring av at ny runde er på gang.
Kfr forrige runde da Jakob Nakling på utrolig vis ble forbigått
i stillingen som Divisjonsdirektør Kvinne-Barn.
Nå får han stillingen !
– mens den tidligere konkurrenten
rykker oppover i ledelseshierarkiet.
Vi får da virkelig tro de ikke har til hensikt å forbigå Nakling
også ved neste anledning ??


Pressemelding 03 11 2004
Konstituering i stillingen som divisjonsdirektør for Divisjon kvinne/barn.
Administrerende direktør for Sykehuset Innlandet HF har i dag konstituert Jakob Nakling i stillingen som divisjonsdirektør for Divisjon kvinne/barn fra 8. november 2004 og fram til 1. april 2005. Stillingen vil bli utlyst og ordinær tilsetting vil bli foretatt i løpet av denne perioden.
Jakob Nakling er 53 år. Han har medisinsk embetseksamen fra 1978 og er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 1987. Nakling er i dag ansatt som overlege ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer.
Publisert : 03.11.2004
Pressemelding 25.10.04
Viseadministrerende direktør og leder av stabsavdelingen strategi og helsefag i Sykehuset Innlandet HF.
Alice Beathe Andersgaard er tilsatt i stillingen som viseadministrerende direktør og leder av stabsavdelingen strategi og helsefag i Sykehuset Innlandet HF
Alice Beathe Andersgaard er 43 år og har medisinsk embetseksamen fra 1988 og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 1995.
Andersgaard har det siste året innehatt stillingen som divisjonsdirektør for divisjon Kvinne/barn og før dette var hun avdelingssjef ved driftsenheten kvinne/barn ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik. Hun tiltrer stillingen som viseadministrerende direktør 15. november 2004.
Publisert : 25.10.2004