Omorganisering innen kirurgi har følger for nyremedisinsk virksomhet !

Viktig artikkel fra SI Lillehammer i Tidsskr Nor Lægeforen nr. 1, 2005; 125
v. Dag Paulsen ,Helene Lysne Stamnes, Marit Valla, Jon Peter Rolie
Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet Lillehammer
Fortolkning.
Undersøkelsen bekrefter nødvendigheten av et stort nettverk
med spesialisthelsetjenester for pasienter med alvorlig kronisk nyresvikt.
Flytting av kirurgiske spesialiteter som er nær knyttet til dialysevirksomhet,krever også nyremedisinsk omorganisering.
Den mest nærliggende løsning vil være å samle de aktuelle spesialitetene rent geografisk.
Hovedbudskap
■ Det er behov for et tett samarbeid mellom spesialitetene gastrokirurgi, karkirurgi,urologi og nefrologi i behandlingen av pasienter med alvorlig nyresvikt
■ Mye av denne virksomheten foregår som øyeblikkelig hjelp
■ Geografisk spredning av disse spesialitetene gjør dette samarbeidet unødvendig vanskelig

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *