Oppsiktsvekkende fra styreleder Peder Olsen
i NRK HO i morges 12 12 2006 !
SI kan vise til ganske gode resultater !?

Hør det selv HER !
Dette fremkommer i Opplandssendingen i morges ! ordrett avskrevet ::
Det er ikke aktuelt å skille ut sykehusene i Oppland som egen driftsenhet under Helse Øst, slik en samlet opplandsbenk på Stortinget ønsker. Det sier viseadm. Direktør i HØ Peder Olsen. Olsen som også er styreleder i Sykehuset Innlandet mener sykehusreformen har betydd mye positivt for helsetilbudet i Innlandet, og han mener det vil svekke dette tilbudet dersom sykehusene i Oppland blir skilt ut. Til Opplandssendinga i dag morges 12 12 2006 sier Peder Olsen :
””””Det er en problemstilling som jeg ikke oppfatter står på dagsorden i HØ.
Nei HØ vurderer nok at det er oppnådd såpass mye i SI, og HØ anser nok at SI fortsatt har et så stort potensiale at det vil være mer å vinne på å holde foretaket sammen enn å dele det opp igjen. Som jeg har sagt så kan SI vise til ganske gode resultater.””””
På spørsmål om et underskudd på 216 mill kr og stadige stridigheter et godt resultat svarer Peder Olsen :
””””Nei, men vi har aldri tatt/hatt ? (uklart hva som sies her) et underskudd på 216 mill kr vet du. Når sykehuset har et merforbruk i øyeblikket så knyttes dette i første rekke til at sykehuset yter veldig mye behandling, og det er faktum slik at befolkningen i Innlandet får sykehusbehandling litt mer enn det som er gjennomsnittet i Helse Øst.””””
Kommentar til ovenstående :Her ser vi et klart uttrykk for maktstrukturene i Helse Øst og Sykehuset Innlandet, og viljen og evnen til å bruke denne makten, på tvers av befolkningens og valgte politikeres klart uttalte ønsker og vilje.
Det er ingen tvil om at det som nå skjer med dramatiske innsparinger og budsjettkutt skjer med trygg forankring, og full støtte helt til topps i Helse Øst.
Helse Øst, som holder hus på Hamar, har helt fra starten valgt en struktur der toppene i HØ sitter rundt som styreledere i de forskjellige foretakene.
Peder Olsen (Hamar), viseadministrerende direktør i HØ, kommer fra stilling som avdelingsoverlege ved Sanderud psykiatriske sykehus i Hedmark, og er i tillegg av HØ utpekt som styreleder i Ahus HF, Sunnås sykehus HF og Sykehuset Innlandet HF.
Viseadm dir Steinar Marthinsen (Hamar) har tilsvarende posisjon i Sykehuset Asker Bærum HF og Sykehuset Østfold HF.
Tidligere adm dir i HØ Tor E Berge (Gjøvik) er styreleder i Ullevål US HF og Aker US HF.
Med denne konstruksjonen får vi en tilsiktet og meget sterk sentral styring, der kun Helseministeren som Foretaksmøte (generalforsamling) representerer en folkevalgt påvirkning av det som skjer.
Siste (og eneste ?) gang Helseministeren, daværende Dagfinn Høybråthen, grep inn var SI vedtak i oktober 03 om nedleggelse av Fødeavdelingen ved SI Gjøvik, da vedtaket om nedleggelse ble omgjort den i Foretaksmøtet 6/11 03.
Slik det nå bærer avsted bør Helseminister Sylvia Brustad gjøre forberedelser til Foretaksmøte igjen, etter styremøtet i Sykehuset Innlandet om 2 dager, den 14. desember 2006 !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *