Pay med oppsiktsvekkende uttalelser om tillitsvalgte !

Avgått styreleder i SI Peter Pay har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser til avisen Østlendingen i forbindelse med Tillitsvalgtes uttalelser om manglende medbestemmelse i prosessen.
Det synes klart at Pay IKKE har forstått hvordan et HELSEFORETAK må ledes.
Dette dreier seg om en organisasjon, en kunnskapsbedrift, med et unikt ansvar overfor befolkningen, – og som ikke kan drives som en hvilken som helst profittbasert bedrift.
Dette har nå Almlid forstått, han fortjener honnør for det !
Man kan f.eks. ikke redusere driften i psykiatrien, spesielt ikke når det foreligger klare føringer fra sentralt politisk hold på at dette er et prioritert satsningsområde, – fordi man ikke makter å få denne til å gå med overskudd.
Slikt forstår ikke Pay ! Vi får være glad han forsvant så snart anledningen bød seg. Han var ikke noen mann for helsevesenet, og for de åpne styrerom.
Og han snakker om HOLDNINGER !!
Les hans uttalelser til Østlendingen 110303
«…IKKE DEMOKRATI: – Tillitsvalgte i helsevesenet blir aldri fornøyde og tror det hersker et flertallsdemokrati. Det gjør det ikke, sier avgåtte styreleder Peter Pay.
Administrasjonen og styret bestemmer i helseforetakene, og ikke et flertall av de ansatte. Fordi ansatte i norsk helsevesen tror det er demokratisk flertall som skal styre beslutningene, blir de aldri fornøyde, sier tidligere styreleder i Sykehuset Innlandet, Peter Pay.
Pay gikk av som styreleder 12. november etter at helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) overprøvde styrets vedtak om å legge ned fødeavdelingen på Gjøvik. Men Pay satt ved roret under omstillingsprosjektene som nå de ansattes representanter knallhardt kritiserer.
Den tidligere styrelederen mener det er holdninger mer enn informasjon, tidspress og ansattes medbestemmelse som er årsaken til at de ansattes organisasjoner nå gjør opprør mot ledelsen…»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *