Politikere tilbake i styrene ! Busterud besværer seg ! nrk.no 091105

Les oppslaget på NRK nettsider i dag 091105.
Det kan også være på sin plass å se på noe av historikken her !
Og utdrag Busteruds uttalelser her:
«…Hamar-ordfører Einar Busterud beklager utsettelsen, og tror idéen om å ha lokalpolitikere i styrene for helseforetakene, er forfeilet.
Er det noen som har bevist sin udyktighet til å drive sjukehus-Norge, så er det lokalpolitikerne. Det er en falitterklæring å si det, men all erfaring tilsier at lokalpolitikerne ikke går etter helhetsløsninger.
De går etter å få flest mulige arbeidsplasser i sin egen kommune. Historien viser at en bør være veldig varsom med å slippe til lokalpolitikerne…» 
Dette er jo som å høre Busteruds egen kamp for egen kommune, ikke sant. Han har da i alle fall selvinnsikt den karen !
Han er fornøyd med tigenes tilstand som de er, der styret har vært de mest velvillige politikere for Hamar regionen som man bare kunne ønske seg !
Dette går imidlertid som vi på Lillehammer har forventet i flere måneder nå.
Den skandaløse utviklingen i helseforetakene, ikke minst når det dreier seg om lokaliseringsdebatter,og ikke minst nettopp her i Innlandet, fører til at politikere må inn i styrerommene igjen.
Vi kunne gjerne besvære oss over lokaliseringsdebatter før helsereformen, men etter innføring av Helseforetaksmodellen er dette blitt mye verre.
Spesielt ille var nok lokaliseringsdebatten og følgene av den i Hedmark, det er derfor forståelig at Busterud reagerer som han gjør nå.
Han har nok fått angst for hva som vil skje med Hamar sykehus med nye koster til stede.
Nå i foretaksmodellen, er det for Innlandets del blit en REN lokal- og lokaliseringspolitikk som gjelder, under dekke av såkalt faglige befolkningsmessige og økonomiske argumenter, og kilovis av dokumenter og utredninger, og utredninger av disse igjen….
Det dreier i hovedsak seg om HAMAR regionen, som er opprustet kraftig, og som bevisst fra den Hamarbaserte ledelsens side planlegges endelig opprustet med et nytt stort sykehus.
Tross alle advarsler gjennom år nå, om at er det noe vi har nok av i Innlandet, så er det sykehus.
Første planleggingsrunde var jo også helt klar på dette :
Det var helt uaktuelt å planlegge nybygging av sykehus når sykehuset Innlandet skulle utvikles videre !
Disse premissene var viktige og riktige, og er nå helt glemt !
De passet ikke inn i strategien som raskt utviklet seg om å bygge nytt sykehus på Hamar !
Hamar vil nok raskt trekkes ned på jorden igjen av nytt styre.
Styret må skiftes radikalt ut, inklusive styreleder Peder Olsen.
Det nye styret bør raskt kunne finne ut hva som har foregått av vinglete og elendig planlegging og utredning de siste 2 år, og trekke sine konklusjoner om hvem som ellers bør få være med videre i utformingen av et fungerende Sykehuset Innlandet.
Hittil har jo intet fornuftig og ingen forbedring skjedd, hverken for pasienter, befolkningen eller ansatte (Hamar unntatt da!).
Sykehushelsetjenesten i vårt område har aldri vært så herjet med og oppsplittet som den er nå.
Ledelsen roser imidlertid stadig seg selv i sine fremlegg til styrevedtak, og i dertil egnede ukritiske informasjonsblad og medier av ymse slag, og får lov til det !
De er imidlertid gjennomskuet av mange.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *