Primærlegene har problemer med å finne «rett sykehus»

Link gått ut http://gd.no/vis_sak.asp?refnum=11699″
Gudbrandsdølen Dagningen 09 06 2004
…»Kommunelege Jo Telje i Nord-Fron er en av mange leger i primærhelsetjenesten som skal prøve å finne ut hvilket sykehus de nå skal sende pasientene til…»
Link gått ut http://gd.no/vis_sak.asp?refnum=11707″>Gudbrandsdølen Dagningen 10 06 2004
…»Sykehusdirektør Torbjørn Almlid lover at det skal bli tettere samarbeid med primærhelsetjenesten. Han tror at problemene med å få pasientene til riktig sykehus, vil gå over veldig fort…»
…»Jeg tror dette vil gå seg til, sier Almlid.
– Du har fortsatt tro på at den funksjonsfordelingen dere har gjort er riktig ?
– Den har jeg ikke mistet troen på. Jeg er helt sikker på at den er riktig. Men jeg er smertelig klar over at det er vi som har bevisbyrden…»
BLOGGskriver er helt sikker på at dette IKKE vil gå seg til, og at den foretatte funksjonsfordeling til og satsning på Hamar sykehus er FULLSTENDIG gal.
Faglig sett såvel som økonomisk sett.
Undres på hva som evt vil skje når eksemplene og bevisene på at dette er en feilslått organisering begynner å rulle inn ?
Vil Almlid være stor nok til å innse og innrømme at dette bærer galt avsted ?
Eller blir fallhøyden og prestisjen for stor ?
Vil han se at dette nærmer seg tjenesteforsømmelse (slik han selv har benevnt liknende problemstillinger tidligere – (kfr InnSi’a mai 04)) ?
Advarslene har jo vært mange nok og klare nok…
Vi følger med videre !
Vi vil i nær fremtid få se store investeringer i Hamar sykehus, som allikevel vil bli lagt ned innen få år.
Investeringene og omorganiseringen/funksjonsfordelingen som blir foretatt her vil være fullstendig bortkastet.
Hvis man da ikke har som erklært hovedmål å få oppført et nytt sentralsykehus nettopp i Hamarområdet, nærmere bestemt litt sør for Hamar, på Sanderud.
Her vil man nok sørge for å få saltet ned så store grunnlagsinvesteringer som mulig, for å kunne bygge opp en argumentasjon på at det vil «lønne seg» å investere videre i et nytt somatisk sykehus her.
Man vil ikke se i øynene at det er ett somatisk sykehus for mye i Mjøsområdet.
Både Gjøvik, Lillehammer og Elverum er så tidsmessige og store at det lønner seg å satse på dem også i fremtiden.
Hamar bør snarest avskrives som aktivt vaktbærende sykehus, og funksjonene overføres til de 3 andre sykehusene det er fornuftig å satse på i fremtiden.
Bygging av nytt sykehus er det slett ikke behov for. Når DET går opp for sentrale myndigheter, Helse Øst og Helseministeren, vil nok den ballen raskt legges stendød.
Slikt er det ikke midler til i den foreliggende situasjon. Sykehuset Innlandet sa jo selv i mandatet til Kirurgigruppen i fjor høst, at nytt sykehus overhode ikke skulle med i planleggingen fremover.
Omkamp dreier ikke dette seg om.
Kampen blåses først i gang i disse dager…av Almlid selv…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *