SINTEF rapporten er kommet ! 19 05 2006.

DER kom den, på annonsert dato, den 19. mai 2006.
Les også avisenes sprikende tolkniger av rapporten. Har de lest samme rapporten ?
Eller sier det noe om rapportens kvalitet og tydelighet ?
Oppland Arbeiderblad 20 05 06
Hamar Arbeiderblad 20 05 06
GD 20 05 06
og legg først merke til den utrolige, nærmest rørende, mangel på kunnskap om de faktiske forhold, som spesielt kommer frem i Hamar Arbeiderblads omtale av nåværende situasjon.
Se avsnittet «Dagens oppgavefordeling» i egne ramme HER.
HA har tydeligvis ikke fulgt med i saken frem til nå. Det har ikke vært nødvendig å oppdatere seg, annet enn i alt det positive som har skjedd for Hamar sykehus, på bekostning av spesielt Opplands-sykehusene.
Alt vil jo ordne seg for Hamar ? Det er da vitterlig lovet fra minst 2 sentrale AP-ministere, i valgkampen.
Ingen mindre enn helseminister Sylvia Brustad, og statsminister Jens Stoltenberg står bak her.
Verre er det at HA bare har skrevet av det som fremkommer i SINTEF rapporten, bare i tillegg glemt at det finnes ortopedisk hovedavdeling på Lillehammer.
SINTEF rapporten er også FEIL i sin oversikt ! Elverum står oppført med Gastroenterologisk kirurgi.
Kopi fra rapporten:
…»»Vedtaket som ble fattet innebar at: Det ble etablert og eller opprettholdt vaktbærende sengeenheter ved:
• Gastroenterologisk kirurgi ved SI Gjøvik og SI Elverum
• Ortopedi ved SI Lillehammer, SI Gjøvik og SI Elverum
• Urologi ved SI Hamar
• Karkirurgi ved SI Hamar.
• Nevrologi ved SI Lillehammer
• Øye ved SI Elverum
• ØNH ved SI Gjøvik
Det ble opprettholdt noe gastroenterologisk kirurgi ved SI Lillehammer, med en begrenset
vaktordning. Enheten tar ikke i mot øyeblikkelig hjelp.»»…
Det sistnevnte er også feil ! Lillehammer har full vaktberedskap, og øyeblikkelig hjelp kirurgi på barn under 5 år,
og andre utvalgte pasientgrupper som av forskjellige grunner IKKE med forsvarlighet kan videresendes eller opereres ved andre sykehus i Innlandet. Ikke minst de alvorligste skadetilfellene.
SINTEF rapporten fungerer nå allikevel nærmest som et orakel. Den endelige sannhet ?……
Les videre nedenfor….


Noen sikkert velkvalifiserte helseøkonomer, dog uten spesiell innsikt i de medisinske eller kirurgiske fagområder, er etter en anbudsrunde, innbudt til å bedømme Sykehuset Innlandets spesielle og kompliserte problemer, med en meget kort tidsfrist.
Attpåtil er styringsgruppen for dette arbeide selv deler av den sentrale toppledelsen i foretaket som bedømmes (GRANSKES !). Er det mulig ?
Man løser (?) så dette på den enkle måte at det gjøres intervjurunder med de forskjellige fagområder innen sykehusene, og utenfor sykehusene, bl.a. et lite utvalg leger fra primærhelsetjenesten,
– der hver gruppe får ca 1 time til disposisjon , 1 time !! Mer var det ikke plass for.
En ustrukturert samtale, uten formelt referat eller annen dokumentasjon.
Så har man naturligvis foretatt dokumentgjennomgang av de svære mengder dokumenter som allerede er produsert.
Iseg selv en nær umulig oppgave innen disse frister.
Og naturligvis ikke minst SINTEF’s spesialitet : foretatt spesielle datauttrekk fra de sentrale helsedatabaser man der har tilgang til.
Utfra dette lages det konklusjoner, eller forsøk på konklusjoner, ofte med det jeg ser som grader av SYNSING ! som sentralt kjennemerke.
Her er det mer synsing rundt sentrale og vanskelige problemstillinger enn i NOEN av de andre 4 – 5 rapportene som er laget siden prosessen startet for 3 (-4) år siden.
(Hvor mange millioner kroner har man brukt på konsulentutredninger/-rapporter i denne prosessen ?)
Men TYNGDE har SLUTTRAPPORTEN, den kommer jo fra SINTEF Helse i Trondheim.
Rapporten kommer i all sin spinkelhet til å være det kanskje viktigste grunnlaget for de helt avgjørende styrevedtak den 27. juni.
Og legg merke til tidspunktet for dette viktige styremøte ! Tirsdag 27. juni 2006.
Det ideelle tidspunkt for kontroversielle vedtak, – folket er gått i ferie….
DE/Vi orker ikke mere….
Slik er det som kjent også på Stortinget i de dager.
Vanskelige og kontroversielle saker bankes igjennom, og det blir garantert ro i 2 måneder. Så er det for sent.
Det er nå igang drøftinger om en mulig reversering av funksjonsfordelingen i Oppland fylke, visstnok
initiert av Høringsrunden og kunnskaper om innholdet i denne kommende SINTEF rapporten
Bra det ! Tilbake til start !
Nå har man i alle fall sikret Hamars fremtid, som så tydelig har vært den bakenforliggende agenda for ledelse og styre hele veien.
Nå lokker man med bedre tider for skadeskutte og vaklende Oppland, med sine Gjøvik og LIllehammer.
Hittil drøftinger på et uformelt og IKKE styrebasert grunnlag.
Mange av oss er bekymret ! Veldig bekymret !
Styrevedtakene den 27. juni blir de eneste helt avgjørende for Opplandsykehusenes fremtid.
Vi har opplevet overraskende og katastrofale vedtak før : 6. oktober 2003.
Da den nåværende, og nå av SINTEF bortdømte funksjonsfordelingen sjokk-overraskende ble vedtatt.
Vi er mange som frykter en reprise nå den 27. juni.
Vi frykter at nåværende drøftinger om reversering mer er en avledningsmanøver, «olje på vannet» ,
for å få ro frem mot det viktige og avgjørende styremøtet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *