Størk Hansen må inn i SI Styre !
Som vanlig klarere og bedre enn NOEN!

Størk Hansen svarer fra Sykehusaksjonen
OA_Stoerksen 280215_75pst.jpg

Ivar Solum`s kamp for det perfekte. OA 28 02 2015. kl. 16:06 
IS er frontfigur for aksjonen som ønsker ett sentralsykehus på Moelv.
Her får han svar fra Sykehusaksjonens Størk Hansen.
(Fra Sykehusaksjonens Fb sider)

Undertegnede har fått med seg at det skal arrangeres et fakkeltog
over
Mjøsbrua som skal gi sin støtte til detperfekte og komplette
sykehuset
som skal plasseres i Hamar.
Vi er mange som har hørt om dette Soria Moria sykehuset.
Det har eksistert siden sykehusreformen ble innført av AP, FRP og
Høyre.
Hver gang vi går igjennom denne propagandaen viser den seg
like meningsløs som den
alltid har vært.
Hver gang propaganda kverna settes i gang blir den tatt ned av
fakta,
slik er det også i disse vintermånedene i 2015 og slik vil
det bli når neste runde
skal kjøres på samme måte, men da med noe '
annet fokus.

Slik vil det være til vi får fjernet disse menneskene fra sine
maktposisjoner.
La oss slå fast en gang for alle:
- DET FINNES IKKE NOE KOMPLETT SYKEHUS I NORGE.
Selv Rikshospitalet er ikke komplett.

- Det kommer aldri til å bli noe komplett sykehus i Hedmark heller.
Aldri.

- Ledelsen i Sykehuset Innlandet har aldri utredet det mest
realistiske alternativet,
som er 3 akuttsykehus.
Lillehammer, Gjøvik og Elverum, uten det falleferdige sykehuset
på Hamar.

- Alle forslagene som SI-ledelsen har balet med har fått faglig
stryk.
Det holder ganske enkelt ikke mål.

- Store pasientgrupper blir ikke, jeg gjentar ikke, sendt rundt som 
pakkegods.

Av Sykehuset Innlandets 100 tusen dag- og døgnopphold og 330 tusen
polikliniske konsultasjoner, så er det noen få prosenter som blir
sendt til andre sykehus og slik vil det være selv om Solum og
Lang-Ree får viljen sin og får lagt ned sykehusene i Oppland.
- Det er en kjensgjerning at av alle innleggelser så er det 70 %
av pasientene som blir innlagt på indremedisinske avdelinger.
- Det er en kjensgjerning at nytt og flott utstyr ikke erstatter
gode akuttsykehus spredd over hele landet.
Det trengs fremdeles kloke hoder, varme og omsorg i gode
akuttmottak
hvor pasientene som kommer inn og blir stabilisert,
får stilt diagnose
og gitt behandling.
Roboter ved urologiske operasjoner har ikke bedre
resultater enn
om de blir utført av leger med erfaring.
 - Den største kirurgiske pasientgruppa er ortopedi og står for 
ca 60 % av pasientene.

I SI området er det ca 850 lårbeinsbrudd i året.
Det er en kjensgjerning for folk som
gidder å følge med at nye
danske undersøkelser viser at dødeligheten etter 1 år
var
30 % lavere på små sykehus sammenlignet med store.

Er lårhalsgruppen mindre verdt enn noen spesielle krefttyper?
- Siden styret i SI har hatt makt over sykehuspolitikken har de
redusert antall senger
fra 2003 til 2012 med 189 sengeplasser.
Er dette bra Solum?

- I tillegg veit vi at det «perfekte» som planlegges har langt
færre sengeplasser enn
nåværende sykehus.
Er dette bra Solum og i tilfelle ja - for hvem er dette bra?

- Vi veit at eldre med sammensatte lidelser vil øke kraftig i årene
som kommer.
Tror Solum virkelig at ett sykehus vil være til det
beste for denne pasientgruppen?

I tilfelle ja, så er du og Lang-Ree blant de få som tror at ett
sykehus er bedre.

- Før Almlid og Lang-Ree fikk nærmest fritt spillerom til å herje
med Oppland,
var Oppland fylke blant de beste i landet.
Vi hadde våre tre akuttsykehus
(Reinsvoll, Lillehammer og Gjøvik)
i Oppland Sentralsykehus (OSS).

Vi meiner det var en katastrofe for Oppland at noen få byråkrater
kunne gjøre noe slik.
Hva meiner du Solum?

I radiointervjuet hvor du og Bjarne Gravdahl debatterte sa du flere
ting jeg stusset på,
det mest graverende var din grenseløse tillit
til Lang-Ree sin vilje til å legge fram
nye uhildede analyser.
Hvordan er det mulig, når mannen er fullstendig avkledd i alt det

arbeidet som er lagt fram til nå?
Etter et langsiktig påvirkningsarbeid fra Sykehusaksjonen måtte
Helse Sør Øst sette på
bremsene for styret og administrasjonen i
Sykehuset Innlandet.
De hadde ganske enkelt trukket sine
konklusjoner og fattet vedtak på fullstendig sviktende
grunnlag.
Alt de til nå har gjort er bortkastet arbeid.De må gå tilbake til
0 posisjon og
starte på nytt med langt bedre og langt flere
utredninger av forskjellige alternativer.

Hvordan er det mulig å ha tillitt til en slik leder Solum?

Det er mange andre aspekter med denne saken som er verdt å
diskutere.
Ikke minst økonomi. Miljø. Helikopter og andre
prehospitale tjenester.
Rehabilitering. Psykiatri. Investeringer
i nytt utstyr. Sparing som hindrer kjøp av nytt utstyr.
Lokalmedisinske senter drømmer. Historien om Hedmark osv.
Denne debatten ser jeg virkelig fram til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *