Styremøte i Sykehuset Innlandet 14 12 2006
Budsjettkutt 216 mill.
En selsom opplevelse !

Se også oppslaget i GDnett 14 12 06 HER !
I dag har jeg for første gang, antagelig også siste, vært tilhører til styremøte i Sykehuset Innlandet.
En ganske selsom opplevelse, preget av manglende realinnsikt om den faktiske situasjon i foretaket,
og et ganske lamslått styre.
Vi tilhørere, og naturligvis styret, overlesses med tall og såkalte faktaopplysninger i store mengder,
100vis av powerpointfoiler lesset ned med data i alle fasonger, som det egentlig ikke er mulig å forholde
seg til, hva angår om dette representerer den egentlige sannhet, fragmenter av sannhet,
eller kanskje er ”forbannet løgn”, – som statistikk også kalles i noen sammenhenger.
Det foreligger naturligvis i tillegg kilovis med bakgrunnsmateriale fra ledelsen, som det knapt er mulighet for noen i styret å sette seg grundig inn i.
Arme mennesker !
Det mest påfallende er at INGEN nevner ordet tillit, enn si MISTILLIT, i diskusjonen.
Nestleder Sigmund Thue var såvidt inne på dette da han påpekte at adm. dir. senest i mai 2006
overbeviste styret om at underskuddstrenden definitivt var i ferd med å snu !
Ser man det ? Det var IKKE det som var på gange ! Det ble verre – og verre !
Tillit/mistillit er noe vi ute i organisasjonen diskuterer mye !
Vi kan leve med økonomisk krise, det er vi vant til !
Vi kan derimot IKKE leve med TILLITSKRISE !
Her har vi en ledelse, og en administrerende direktør, som etter 3 års arbeide nå,
i en for sykehuset forferdelig rundgang, har mistet enhver tillit i store deler av organisasjonen.
I en normal situasjon ville denne person, denne ledelsen, stilt overfor en situasjon som dette,
med et underskudd på 216 mill kr av et totalbudsjett på 4.7 millarder,
stilt sin(e) plass(er) til disposisjon, som det vel heter i disse kretser.
Hadde de ikke gjort det, ville de blitt KASTET !
EN av styrerepresentantene nevnte i et innlegg under forhandlingene, ganske matt, at det
var noe med selve organiseringen av styresammensetningen i Helse Øst,
i motsetning til de andre regionene, som gjorde det så vanskelig. Her i HØ har vi konsekvent
viseadm. dir. i HØ Regionalt Helseforetak som styreledere i de enkelte helseforetak.
Dermed er det klar linje helt til topps ! Det nytter ikke å kjempe i mot !
Ære være Grethe Fossum som gjorde et forsøk på å få utsatt saken til 3. juledag,
i et siste forsøk på å få Helseministeren på banen med midler.
Dette stod det 5 – 5 på i styret fikk vi høre, forslaget ville falt med styreleders (viseadm. dir. HØ)
dobbeltstemme. Naturligvis ville det ikke hjulpet. Styreleders formaninger om at dette var et umulig
prosjekt var ikke til å misforstå.
Men ! Det ville ha vært et kraftig signal. !
Styreleder Peder Olsen hadde også endel filosofisk/byråkratiske betraktninger rundt forsvarlighetsbegrepet.
Han mente tydeligvis at det som nå skjer ikke kan kalles uforsvarlig.
”Vi må ikke sette oss i den situasjon at vi ikke mener det kan organiseres en spesialisthelsetjeneste i
Innlandet for 4,7 milliarder kroner”
Jeg vil si det slik :
Korridorsenger som som planlagt del av helsetjenesten er uforsvarlig helstjeneste !
Ingen kan mene noe annet.
Det er medisinsk sett, etisk sett, praktisk sett, sikkerhetsmessig sett, – og på alle andre måter uforsvarlig helstjeneste !
Nedprioritering av Kreftomsorgen og eldreomsorgen i sykehus er også uforsvarlig helstjeneste !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *