Sykehuset Innlandet er en skandale.
GD debatt 13 04 23 v Frode Veian

Utskrift/Sitat av GD Debatten 13 04 2023
«»Sykehuset Innlandet er en skandale»»

Frode Veian, Otta, pensjonist, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin
Leserbrev Debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. SITAT.
«»Styret i Sykehuset Innlandet (SI) har etter over 20 års utredning anbefalt at det skal bygges nytt hovedsykehus i ingenmannsland (Moelv).
Dette er resultatet av ca. 50 år sykehusstrid i Hedmark. På begynnelsen av 70-tallet vedtok Stortinget at Elverum sykehus skulle vær sentralsykehus for Hedmark.
På den tiden hadde Hamar sykehus et dårlig renommé, og dårligere faglig tilbud enn Elverum. Øyeblikkelig hjelp pasienter ble ofte avvist på Hamar og henvist videre til Elverum. Denne praksisen svekket Hamar i forhold til Elverum. Men Stortingets sentralsykehusvedtak ar aldri blitt akseptert av Hamarmiljøet.
Da foretaksmodellen ble innført i 2001 definerte daværende Helse-Sør (senere innlemmet i Helse Sør-Øst (HSØ) en sykehusstruktur basert på tradisjonell nivåtenkning: Under sykehus med nasjonale funksjoner og regionsykehus skulle man på fylkesnivå ha allsidige akuttsykehus, lokalsykehus med akuttfunksjoner og mindre akuttsykehus, i slik rekkefølge …

… Innholdet av funksjoner i allsidige akuttsykehus skulle være tilnærmet det man nå mener å få i «Mjøssykehuset» fremtidens hovedsykehus for Innlandet.
Da SI ble etablert var Lillehammer det eneste sykehuset i Innlandet som oppfylte kriteriene til et allsidig akuttsykehus. Det andre somatiske akuttsykehuset i Oppland hadde noe bedre profil enn det helse sør definerte som lokalsykehus med akuttfunksjoner. Ingen av de 4 sykehusene i Hedmark oppfylte kravene til allsidige akuttsykehus. Sykehusene i Kongsvinger og på Tynset var uaktuelle pga. beliggenhet og var for små, Hamar og Elverum har ved sin ulykksalige funksjonsfordeling gjort at ingen av dem kan fylle kriteriene.
Det som har skjedd de siste 20 årene har vært et angrep på det faglige tilbudet ved Lillehammer fra fagmiljøene på Hamar og Elverum og delvis Gjøvik. Lillehammer var for sterkt og måtte svekkes,
Dette har ført til at velfungerende enheter er flyttet fra Lillehammer til sykehuset i Hamar, som av SI’s styre ble betegnet som kondemnabelt, noe også til Elverum. Gjøvik har også mistet oppgaver, men ikke i samme grad som Lillehammer.
Dette er en sykehusskandale. Med en tidsmessig justering av spesialisttjenestene ved Lillehammer sykehus ville man bevart et godt tilbud til Opplands befolkning. I samsvar med helseminister Kjerkols krav til reduksjon av kostnader i sykehussektoren ville det kunne oppnås ved å tilbakeføre funksjonene som ble tatt fra Lillehammer sykehus til det allsidige sykehuset det var. Ved å slå sammen Sykehusene på Hedemarken, til Elverum eller et nytt sykehus for Hamar ville Hedmark også få et allsidig akuttsykehus.
Jeg etterlyser svar på hva et hovedsykehus ved Mjøsbrua vil kunne tilby fremfor et allsidig akuttsykehus i hvert av de gamle fylkene som skissert ovenfor.
Sik ville man spart milliarder i utredning og administrasjon og fått frigjort kapital til investeringer og drift. Men det er vel altfor sent å tenke slik.
Den vanvittige sløsingen til utredninger, administrasjon og styrehonorar. Den får ingen økonomiske eller andre konsekvenser, verken for administrasjon eller styret. Den belastningen er det pasientene og de ansatte som må tåle.
Frode Veian, Otta, pensjonist, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin»»

bit.ly/3L1a3mm

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *