Statsbudsjettet 2012. Overhode INTET spesielt til nytt sykehus i Hedmark – Hamar !

Jeg har nøye lest artiklene fra Statsbudsjettet.no vedr evt. bevilgninger til Hedmark og Oppland.
Finner ikke tegn til spesielle bevilgninger til nytt sykehus i Hedmark.
Hedmark får forslag spesielle bevilgninger 2012 totalt på 83,6 mill.
Oppland får forslag spesielle bevilgninger 2012 totalt på 92,2 mill.
Ordet sykehus er såvidt jeg kan finne ikke nevnt i pressemelding-teksten fra statsbudsjettet.no .
Vi kan muligens være fornøyd med fordelingen her? 9 mill mer til Oppland!
De nærmeste dagenes nærmere granskning vil vel avsløre hva som ligger bak her?