Tanker rundt PROSESSEN…. nok en gang ….

Prosessen siden det hele startet fra min side sommeren 2003 har vært ekstremt problematisk.
Vi ble i «Kirurgigruppen» dradd inn i en prosess der løpet utvilsomt, spesielt sett
i ettertid, var lagt på forhånd.
Hovedpremissen for Kirurgigruppens arbeide var at det IKKE skulle bygges 1 – en – eneste m2 sykehus i tillegg til eksisterende sykehus.
Så kom dette famøse vedtaket den 6/10 2003, der man de facto raserte BÅDE Lillehammer og Gjøvik,
til fordel for det for fremtiden vedtatt ubrukelige Hamar sykehus.
Noe ALLE var enige om !
Tross innstendige advarsler om det som var i ferd med å skje.
Planen var jo klar : For overhode å få til et nybygg i Hamar regionen måtte først BÅDE Lillehammer og Gjøvik KNEKKES – bokstavelig talt.
Det gjorde man effektivt ved å flytte kjerneaktiviteter bort fra Gjøvik
(Karkirurgi og Ortopedi), og på samme måte kjerneaktiviteter bort fra
Lillehammer (Urologi og Gastrokirurgi).
Løpet var lagt, og planene om nybygg av HOVEDSENTER kom på banen.
Vi vet alle hvordan det gikk med det….
Så ser vi nå i sluttfasen av elendighetsprosessen at sentrale ledelsesfigurer
i Hamarmiljøet går ut i lokalpressen og besværer seg over hvor bra det drives økonomisk på Hamar, og hvor dårlig det drives annetsteds, f. eks på Lillehammer.
Til dette bruker de bevisst DRG regnskapene, som er definert og vedtatt ubrukelige i et slikt formål !
Alle vet, eller bør vite følgende :
DRG regnskapet kan kun brukes til vurderinger og sammenlikninger på regionalt nivå (f. eks. Helse Øst).
Det egner seg dårlig selv for vurderinger på foretaksnivå, (f. eks. Sykehuset Innlandet HF),
– og er helt uegnet og direkte villedende ved bruk på avdelings eller seksjonsnivå !
ASSOSIASJONER dukker lett opp hos oss som rammes av denne helt uanstendige kritikk.
Jo….
Tenk deg nå at din nabo, på høylys dag, uten at noen griper inn, røver og raner ditt hus for det mest verdifulle inventar.
Han rydder og ordner dette i fred og ro, under dekke av at dette er lovlig ? – på plass i eget hus.
Etter noen måneder/år er han så frekk, så fullstendig uanstendig frekk,
at han inviterer deg og alle andre interesserte inn for å vise hvor fint og rasjonelt han har fått det i sitt hus.
Samtidig kritiserer han ditt frarøvede hus for sin elendighet.
DET var det som skjedde !
Hamar skaffet seg agenturet for det mest innbringende varesortiment,
kall det Bentley og Rolls Royce.
Dette kan vi alt om vi som har innsikt i finansieringssystemet i helsevesenet,
DRG som det heter.
Så sitter vi her på Lillehammer igjen med knapper og glansbilder på utsalg.
Skadekirurgi i store mengder blir det dårlig inntjening av.
Faktisk sett et underskuddsforetak, garantert sådant !
Når vi så i de følgende innsparingsprosesser påpeker det ukloke og ulogiske i
å foreta innskrenkninger og nedtak av personell på de virksomhetsområder
det er mulig å TJENE penger på.
Da er det ingen som har forståelse for det !
Man ønsker som et eksempel nå å tvinge gjennom kutt i Anestesiavdelingen,
som vil forhindre BÅDE KIRURGISK/ORTOPEDISK avdeling og GYNEKOLOGISK avdeling
i å gjennomføre planlagte operasjoner som er nødvendige og viktige for pasientene det gjelder,
samtidig som det vil tilføre sykehusene økede inntekter.
Toppledelsen er fult informert om konsekvensene :
Økende underskudd, INGEN innsparing.
Altså det motsatte av det man tilstreber. Regnestykket er lettfattelig !
De gjennomfører kuttene tross advarsler om følgene !
Dette kan ikke fortsette !
Hvem tar ansvaret for dette ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *